Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Zberný dvor

Obecný úrad Hviezdoslavov Vám oznamuje, že zberný dvor zeleného odpadu je otvorený každú stredu v čase od 15.00-18.00 hod. a sobotu od 10.00 - 15.00 hod. do 31.10.2017.

Zobraziť viac

Termíny separovaného zberu papiera a plastov pre rok 2017

Zobraziť viac

Lekárska služba prvej pomoci

V Šamoríne bola od 1.2.2017 obnovená lekárska služba prvej pomoci, ktorú prevádzkuje spoločnosť RESCUE – BH. Ordinovať začína od 1.3.2017 od 16.00 hod v pracovný deň a sobota-nedela nepretržite na adrese: Hlavná 50, 931 01 Šamorín.

Zobraziť viac
Novinky

V Šamoríne bola od 1.2.2017 obnovená lekárska služba prvej pomoci, ktorú prevádzkuje spoločnosť RESCUE – BH. Ordinovať začína od 1.3.2017 od 16.00 hod v pracovný deň a sobota-nedela nepretržite.

Termíny separovaného zberu papiera a plastov pre rok 2017

 

 

Pýtame sa na názor našich občanov

Oznamy

Žiadame všetkých stavebníkov:

 

  • Počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami §14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve:

MAROT EKO s.r.o.

Skládka odpadu Čukárska Paka


Vážení občania,

z dôvodu nepriaznivého počasia sa dnes Deň Obce ruší. Bude sa konať v náhradnom termíne 30.septembra 2017.

Ďakujeme za pochopenie.

PhDr. Marek Kúdela, starosta obce


Obec Hviezdoslavov, Obecný úrad Hviezdoslavov č. 8, 930 41 Kvetoslavov

Tel.: 0315603626, 0315625035, E-mail: obecny@hviezdoslavov.sk

 

                                                        Občanom Hviezdoslavova

Hlavná ulica od OÚ smer Podháj

Hviezdoslavov

 

 

U P O Z O R N E N I E

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa schváleného uznesenia OZ č. 64/2017 zo 7.9.2017 začína výstavba

Chodník pre chodcov v obci Hviezdoslavov – 2. etapa“

smerom na Podháj.

 

Nevykonávajte, prosím, žiadne stavebné úpravy pred Vašimi nehnuteľnosťami v miestach, kde pôjde výstavba nového chodníka – obrubníky, spevnené plochy a pod.

 

 

Za pochopenie ďakujeme

 

 

 

                                                                  Obecný úrad Hviezdoslavov


Rozkopávka za účelom rozšírenia telekomunikačnej siete na komunikáciách uvedených nižšie, po jej vykonaní firma OPTOTEL s.r.o., uvedie povrch komunikácie a jej priľahlých častí do pôvodného stavu.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť pri rozkopávke spomínaných  komunikácií.

Rozkopávkové povolenie - OPTOTEL

Rozkopávkové povolenie - záhrady

Mapa rozkopávky

 

 


Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4.11.2017

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

Informácia pre voličov


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.