Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Zberný dvor

Obecný úrad Hviezdoslavov Vám oznamuje, že zberný dvor zeleného odpadu bude otvorený od 15.3 - 15.11 Streda 14.00 - 18.00 hod a Sobota 13.00 - 17.00 hod., prevádzkový poriadok nájdete TU.

Zobraziť viac

Termíny separovaného zberu papiera a plastov pre rok 2018

Zobraziť viac

Lekárska služba prvej pomoci

V Šamoríne bola obnovená lekárska služba prvej pomoci, ktorú prevádzkuje spoločnosť RESCUE – BH na adrese: Hlavná 50, 931 01 Šamorín. Ordinačné hodiny sú od 16.00 hod v pracovný deň a v sobotu/nedeľu nepretržite.

Zobraziť viac

Oznamy

14.11.2018

Obec Hviezdoslavov

Obecný úrad Hviezdoslavov č. 8

930 41 Hviezdoslavov

Tel: 031/5625035                                                                                      Hviezdoslavov, 2018-11-14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   

 

                                                    P  O  Z  V  Á  N  K A

 

 

 

Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam                      

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov na deň

17. novembra  2018 (t.j. sobota) o 09,00 hod.

 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Hviezdoslavove

NÁVRH PROGRAMU:

       

  01.     Otvorenie a určenie členov návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

  02.     Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku /Chodník Hlavná ulica/

  03.     Záver

 

 

 

                                                                                             PhDr. Marek Kúdela

                                                                                                    starosta obce

 

 

 

Nejedná sa o ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 10.12.2018


05.11.2018
Vážení občania,
 
vo Hviezdoslavove časť Podháj prebieha inštalácia LED svietidiel v rámci modernizácie verejného osvetlenia.  Zhotoviteľ upozorňuje na možné výpadky verejného osvetlenia. Ospravedlňujeme sa za dočasné obmedzenia. Predpokladaný termín ukončenia projektu je 30.11.2018 (podľa poveternostných podmienok). Ďakujeme za pochopenie. Obecný úrad Hviezdoslavov

02.11.2018
Hviezdoslavčan
30.10.2018

PODPIS ZMLUVY O DIELO na stavebné práce - MATERSKÁ ŠKOLA oznamujem Vám, že v tento slávnostný deň, kde si v roku 2018 pripomíname sté výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine, sme na dnešnom obecnom zastupiteľstve schválili podpísanie zmluvy na prístavbu kontajnerovej materskej školy k jubilejnej základnej škole vo Hviezdoslavove (Zmluva bude zverejnená na webovej stránke obce). Jedná sa o najväčší projekt v histórii obce, kde sme získali z eurofondov 558.885 EUR. Je to výsledok reálnej, zodpovednej a kompetentnej práce vedenia obce. PhDr. Marek Kúdela, starosta


29.10.2018
Výzva občanom, Obecný úrad Hviezdoslavov, žiada občanov o zvýšenú pozornosť v predvolebnom období, nakoľko sa množia prípady poškodzovania nášho spoločného majetku (majetku obce). Týmto vás vyzývame, aby ste sa nenechali vtiahnuť do špinavých praktík, ktoré končia vandalizmom. Počas štyroch rokov sme takéto poškodzovanie obecného majetku (majetku nás všetkých) nezaznamenali. V rámci predvolebného obdobia, kde sú útoky smerované na obecný majetok, budú tieto škody opravované po voľbách. Vyzývame všetkých kandidátov, aby zvážili systém svojich kampaní, aby prebehli dôstojne a pokojne.
23.10.2018

Na budove Obecného úradu Hviezdoslavov  bola inštalovaná nová tabuľa na prezentáciu volebných plagátov.

 

 


19.10.2018

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 22. až 26. a 29. októbra 2018 realizovať výlukové práce v železničnej stanici (ŽST) Kvetoslavov.

V rámci tejto výluky sa v ŽST Kvetoslavov zrealizuje oprava železničného

Cestná uzávierka priecestia potrvá nepretržite od 22. októbra od 8.00 hod. do 30. októbra do 8.00 hod. Obchádzka povedie po komunikáciách, ktoré budú označené dočasným dopravným značením.

 


19.10.2018

Oznamujem Vám, že Pôdohospodárska platobná agentúra schválila žiadosť Obce Hviezdoslavov o nenávratný finančný príspevok vo výške 99.685 € (3.003.110 SKK), výstavba chodníka Hlavná ulica Hviezdoslavov (refundácia nákladov na výstavbu chodníka). Finančné prostriedky použijeme na financovanie chodníkov na Čerešňárke - Hviezdne bývanie - Kvetoslavov. Som rád, že kompetentný, zodpovedný a reálny prístup vedenia obce priniesol aj v tomto smere pozitívne výsledky.


PhDr. Marek Kúdela, starosta obce

 


08.10.2018

V spolupráci s poslankyňou a darkyňou p. M.Abrahámovou Vám oznamujeme, že bezplatné darovanie krvi sa uskutoční 25.2.2019 a 23.9.2019 v kultúrnom dome Hviezdoslavov v čase o 8.00 hod.


06.09.2018

Vážení občania, zaujíma nás váš názor na rozvoj obce Hviezdoslavov. Prosíme, nájdite si chvíľku na vyplnenie jednoduchého dotazníku, ktorý sme za týmto účelom spracovali. Dotazník si otvoríte na tomto odkaze.


08.09.2018

Vážení občania, už od konca minulého roka sa venujeme projektu nového centra našej obce. Za týmto účelom bola vypracovaná štúdia, ktorej aktuálnu vizualizáciu je možné si pozrieť TU. Jedná sa o pracovný materiál, ktorého časti boli už prezentované aj na diskusnom stretnutí s občanmi v máji tohto roka. Vo funkčnej časti s kostolom, ktorého výstavbu chce zafinancovať katolícka cirkev, je tiež plánované komunitné centrum ako priestor na stretávanie sa obyvateľov.


24.08.2018

Poškodená značka - Výzva 

Neznámy vodič poškodil dopravnú značku koniec obce Hviezdoslavov (smer Miloslavov). Žiadame vinníka, alebo svedkov nehody, pri ktorej bol poškodený obecný majetok, aby sa prihlásili na Obecnom úrade Hviezdoslavov, alebo kontaktovali Políciu SR. Ďakujeme.

Viď foto vo fotogalérii.


12.07.2018

 

Obec Hviezdoslavov

Obecný úrad Hviezdoslavov ponúka 

obecný rozhlas do mobilu

ZADARMO

 

Je to jednoduché: stačí si stiahnuť/inštalovať do mobilu "paggo.online", vybrať kraj – Trnavský; okres Dunajská Streda; vyhľadať Obec Hviezdoslavov a pri názve ťuknúť na hviezdičku/obľúbené.

a potom už nezmeškáte žiadne hlásenie obce Hviezdoslavov

 

Pozrite si udalosti v obci


Vážení občania,

ďakujem za Váš záujem o veci verejné, že ste sa zúčastnili diskusného stretnutia s vedením obce. Prezentáciu z tohto stretnutia si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Na základe mnohých otázok a nejasností ohľadom výstavby v našej obci Vám prikladám Mapu Územného plánu, ktorý schválilo bývalé vedenie obce v roku 2014.

Taktiež prikladám Kritéria prijímania detí na predprimárne vzdelávanie, na základe ktorých vedenie MŠ posudzovalo prijatie detí do materskej školy.

Podklady pre VO k projektu " Prístavba MŠ Hviezdoslavov formou modulov" ... https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/411398

PhDr. Marek Kúdela, starosta obce


Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.