Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Zberný dvor

Obecný úrad Hviezdoslavov Vám oznamuje, že zberný dvor zeleného odpadu bude otvorený od 15.3 - 15.11 Streda 14.00 - 18.00 hod a Sobota 13.00 - 17.00 hod., prevádzkový poriadok nájdete TU.

Zobraziť viac

Termíny separovaného zberu papiera a plastov pre rok 2018

Zobraziť viac

Lekárska služba prvej pomoci

V Šamoríne bola obnovená lekárska služba prvej pomoci, ktorú prevádzkuje spoločnosť RESCUE – BH na adrese: Hlavná 50, 931 01 Šamorín. Ordinačné hodiny sú od 16.00 hod v pracovný deň a v sobotu/nedeľu nepretržite.

Zobraziť viac

Oznamy

23.01.2013

Rozhodnutie - „HVIEZDNE BÝVANIE - CHODNÍK PRE PEŠÍCH“ BOLO DNES PODPÍSANÉ...

Dostať sa tak bezpečnejšie na železničnú stanicu v Kvetoslavove bude pre obyvateľov nielen Hviezdneho bývania, ale i Záhrad, či priľahlých ulíc okolo Čerešňárky skutočnosťou už čoskoro. O presnom termíne vás budeme v predstihu informovať. Súčasťou projektu je v tomto prípade aj LED verejné osvetlenie.

Toto rozhodnutie nájdete na Úradnej tabuli obce Hviezdoslavov tu: http://www.hviezdoslavov.sk/34-uradna-tabula.

Úprimná vďaka za vykonanú prácu v tomto smere patrí aj minulému vedeniu obce Hviezdoslavov.

Marek Lackovič, 
starosta


16.01.2018

Zápis detí na šk. rok 2019/2020 bude prebiehať 30. MÁJA 2019 od 9.00 do 11.30 hod a od 12.00 do 18.00 hod. Podmienky prijímania detí budú zverejnené do 15. marca 2019 na stránke MŠ a na webovom sídle obce Hviezdoslavov.


07.01.2018

Obec Rovinka hľadá uchádzača na obsadenie prac. pozície - referent majetku, rozpočtu a účtovníctva

Rovinka - prac. pozícia
07.01.2018

Nálepky na smetné nádoby na rok 2019 bude možné zakúpiť v dňoch 01. 02. – 28. 2. 2019 počas úradných hodín. Občania môžu úhradu zrealizovať aj bankovým prevodom na č. účtu: SK610200 0000 0000 1932 2122. Pri každej platbe je potrebné uviesť meno poplatníka. Po pripísaní úhrady na účet si  bude občan môcť vyzdvihnúť nálepku na obecnom úrade. Nálepky na rok 2018 sú platné až do 28. 2. 2019. Poplatok za vývoz zostáva nezmený - 120l ...46,80 €, 240 l ... 93,60€.

Smetné nádoby, ktoré po 28. 2. 2019 nebudú označené nálepkou na rok 2019, nebudú po tomto termíne vyvezené.


18.12.2018


12.12.2018

Obec Rovinka hľadá uchádzača na obsadenie prac. pozície .......

Ponuka prac. miesta
12.12.2018

Informácia starostu obce:

Na základe prísľubu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva si Vás dovoľujem informovať o stretnutí s p. Kubulákom ohľadom znečisťovania obecných komunikácii. Navrhované riešenie: vytvoriť systém vodných čistiacich žľabov na oplachovanie kolies , ktorých realizácia je plánovaná na začiatok roka 2019.

Marek Lackovič

starosta obce


30.11.2018

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných        

.......registrácia


22.11.2018

Obec Hviezdoslavov  upozorňuje občanov, aby vzhľadom na opätovné časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Vyzývame občanov, aby si všímali svoje okolie a v prípade pohybu podozrivých neznámych osôb  treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu na čísle 158, alebo Obvodné oddelenie Policajného zboru Šamorín, so sídlom Bratislavská 81/37, 931 01 Šamorín, pod ktoré patrí aj obec Hviezdoslavov.

Telefonický kontakt: 031/562 37 55


02.11.2018
Hviezdoslavčan
30.10.2018

PODPIS ZMLUVY O DIELO na stavebné práce - MATERSKÁ ŠKOLA oznamujem Vám, že v tento slávnostný deň, kde si v roku 2018 pripomíname sté výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine, sme na dnešnom obecnom zastupiteľstve schválili podpísanie zmluvy na prístavbu kontajnerovej materskej školy k jubilejnej základnej škole vo Hviezdoslavove (Zmluva bude zverejnená na webovej stránke obce). Jedná sa o najväčší projekt v histórii obce, kde sme získali z eurofondov 558.885 EUR. Je to výsledok reálnej, zodpovednej a kompetentnej práce vedenia obce. PhDr. Marek Kúdela, starosta


19.10.2018

Oznamujem Vám, že Pôdohospodárska platobná agentúra schválila žiadosť Obce Hviezdoslavov o nenávratný finančný príspevok vo výške 99.685 € (3.003.110 SKK), výstavba chodníka Hlavná ulica Hviezdoslavov (refundácia nákladov na výstavbu chodníka). Finančné prostriedky použijeme na financovanie chodníkov na Čerešňárke - Hviezdne bývanie - Kvetoslavov. Som rád, že kompetentný, zodpovedný a reálny prístup vedenia obce priniesol aj v tomto smere pozitívne výsledky.


PhDr. Marek Kúdela, starosta obce

 


08.10.2018

V spolupráci s poslankyňou a darkyňou p. M.Abrahámovou Vám oznamujeme, že bezplatné darovanie krvi sa uskutoční 25.2.2019 a 23.9.2019 v kultúrnom dome Hviezdoslavov v čase o 8.00 hod.


06.09.2018

Vážení občania, zaujíma nás váš názor na rozvoj obce Hviezdoslavov. Prosíme, nájdite si chvíľku na vyplnenie jednoduchého dotazníku, ktorý sme za týmto účelom spracovali. Dotazník si otvoríte na tomto odkaze.


08.09.2018

Vážení občania, už od konca minulého roka sa venujeme projektu nového centra našej obce. Za týmto účelom bola vypracovaná štúdia, ktorej aktuálnu vizualizáciu je možné si pozrieť TU. Jedná sa o pracovný materiál, ktorého časti boli už prezentované aj na diskusnom stretnutí s občanmi v máji tohto roka. Vo funkčnej časti s kostolom, ktorého výstavbu chce zafinancovať katolícka cirkev, je tiež plánované komunitné centrum ako priestor na stretávanie sa obyvateľov.


24.08.2018

Poškodená značka - Výzva 

Neznámy vodič poškodil dopravnú značku koniec obce Hviezdoslavov (smer Miloslavov). Žiadame vinníka, alebo svedkov nehody, pri ktorej bol poškodený obecný majetok, aby sa prihlásili na Obecnom úrade Hviezdoslavov, alebo kontaktovali Políciu SR. Ďakujeme.

Viď foto vo fotogalérii.


12.07.2018

 

Obec Hviezdoslavov

Obecný úrad Hviezdoslavov ponúka 

obecný rozhlas do mobilu

ZADARMO

 

Je to jednoduché: stačí si stiahnuť/inštalovať do mobilu "paggo.online", vybrať kraj – Trnavský; okres Dunajská Streda; vyhľadať Obec Hviezdoslavov a pri názve ťuknúť na hviezdičku/obľúbené.

a potom už nezmeškáte žiadne hlásenie obce Hviezdoslavov

 

Pozrite si udalosti v obci


Vážení občania,

ďakujem za Váš záujem o veci verejné, že ste sa zúčastnili diskusného stretnutia s vedením obce. Prezentáciu z tohto stretnutia si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Na základe mnohých otázok a nejasností ohľadom výstavby v našej obci Vám prikladám Mapu Územného plánu, ktorý schválilo bývalé vedenie obce v roku 2014.

Taktiež prikladám Kritéria prijímania detí na predprimárne vzdelávanie, na základe ktorých vedenie MŠ posudzovalo prijatie detí do materskej školy.

Podklady pre VO k projektu " Prístavba MŠ Hviezdoslavov formou modulov" ... https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/411398

PhDr. Marek Kúdela, starosta obce


Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.