Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Zberný dvor

Obecný úrad Hviezdoslavov Vám oznamuje, že zberný dvor zeleného odpadu bude otvorený od 15.3 - 15.11 Streda 14.00 - 18.00 hod a Sobota 13.00 - 17.00 hod., prevádzkový poriadok nájdete TU.

Zobraziť viac

Termíny separovaného zberu papiera a plastov pre rok 2018

Zobraziť viac

Lekárska služba prvej pomoci

V Šamoríne bola obnovená lekárska služba prvej pomoci, ktorú prevádzkuje spoločnosť RESCUE – BH na adrese: Hlavná 50, 931 01 Šamorín. Ordinačné hodiny sú od 16.00 hod v pracovný deň a v sobotu/nedeľu nepretržite.

Zobraziť viac

Oznamy

03.12.2018

Obec Hviezdoslavov

Obecný úrad Hviezdoslavov č. 8

930 41 Hviezdoslavov

Tel: 031/5625035                                                                                      Hviezdoslavov, 2018-12-03

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   

 

                                                    P  O  Z  V  Á  N  K A

 

Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam                      

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov na deň

10. decembra  2018 (t.j. pondelok) o 18,00 hod.

 

do Kultúrneho domu vo Hviezdoslavove

PROGRAM:

 

1.  Otvorenie zasadnutia,

2.  Určenie zapisovateľa 

3.  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy a odovzdanie osvedčení o zvolení 

     novozvolenému starostovi obce a novozvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva,

4.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu

5.  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,

6.  Vystúpenie novozvoleného starostu

7.  Určenie členov mandátnej komisie, návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

8.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva

9.   Zriadenie komisií, voľba ich predsedov.

10, Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu a voľba jej členov.

11. Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia

      zastupiteľstva 

12. Určenie platu starostu

13. Záver


30.11.2018

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných        

.......registrácia


22.11.2018

Obec Hviezdoslavov  upozorňuje občanov, aby vzhľadom na opätovné časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Vyzývame občanov, aby si všímali svoje okolie a v prípade pohybu podozrivých neznámych osôb  treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu na čísle 158, alebo Obvodné oddelenie Policajného zboru Šamorín, so sídlom Bratislavská 81/37, 931 01 Šamorín, pod ktoré patrí aj obec Hviezdoslavov.

Telefonický kontakt: 031/562 37 55


02.11.2018
Hviezdoslavčan
30.10.2018

PODPIS ZMLUVY O DIELO na stavebné práce - MATERSKÁ ŠKOLA oznamujem Vám, že v tento slávnostný deň, kde si v roku 2018 pripomíname sté výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine, sme na dnešnom obecnom zastupiteľstve schválili podpísanie zmluvy na prístavbu kontajnerovej materskej školy k jubilejnej základnej škole vo Hviezdoslavove (Zmluva bude zverejnená na webovej stránke obce). Jedná sa o najväčší projekt v histórii obce, kde sme získali z eurofondov 558.885 EUR. Je to výsledok reálnej, zodpovednej a kompetentnej práce vedenia obce. PhDr. Marek Kúdela, starosta


19.10.2018

Oznamujem Vám, že Pôdohospodárska platobná agentúra schválila žiadosť Obce Hviezdoslavov o nenávratný finančný príspevok vo výške 99.685 € (3.003.110 SKK), výstavba chodníka Hlavná ulica Hviezdoslavov (refundácia nákladov na výstavbu chodníka). Finančné prostriedky použijeme na financovanie chodníkov na Čerešňárke - Hviezdne bývanie - Kvetoslavov. Som rád, že kompetentný, zodpovedný a reálny prístup vedenia obce priniesol aj v tomto smere pozitívne výsledky.


PhDr. Marek Kúdela, starosta obce

 


08.10.2018

V spolupráci s poslankyňou a darkyňou p. M.Abrahámovou Vám oznamujeme, že bezplatné darovanie krvi sa uskutoční 25.2.2019 a 23.9.2019 v kultúrnom dome Hviezdoslavov v čase o 8.00 hod.


06.09.2018

Vážení občania, zaujíma nás váš názor na rozvoj obce Hviezdoslavov. Prosíme, nájdite si chvíľku na vyplnenie jednoduchého dotazníku, ktorý sme za týmto účelom spracovali. Dotazník si otvoríte na tomto odkaze.


08.09.2018

Vážení občania, už od konca minulého roka sa venujeme projektu nového centra našej obce. Za týmto účelom bola vypracovaná štúdia, ktorej aktuálnu vizualizáciu je možné si pozrieť TU. Jedná sa o pracovný materiál, ktorého časti boli už prezentované aj na diskusnom stretnutí s občanmi v máji tohto roka. Vo funkčnej časti s kostolom, ktorého výstavbu chce zafinancovať katolícka cirkev, je tiež plánované komunitné centrum ako priestor na stretávanie sa obyvateľov.


24.08.2018

Poškodená značka - Výzva 

Neznámy vodič poškodil dopravnú značku koniec obce Hviezdoslavov (smer Miloslavov). Žiadame vinníka, alebo svedkov nehody, pri ktorej bol poškodený obecný majetok, aby sa prihlásili na Obecnom úrade Hviezdoslavov, alebo kontaktovali Políciu SR. Ďakujeme.

Viď foto vo fotogalérii.


12.07.2018

 

Obec Hviezdoslavov

Obecný úrad Hviezdoslavov ponúka 

obecný rozhlas do mobilu

ZADARMO

 

Je to jednoduché: stačí si stiahnuť/inštalovať do mobilu "paggo.online", vybrať kraj – Trnavský; okres Dunajská Streda; vyhľadať Obec Hviezdoslavov a pri názve ťuknúť na hviezdičku/obľúbené.

a potom už nezmeškáte žiadne hlásenie obce Hviezdoslavov

 

Pozrite si udalosti v obci


Vážení občania,

ďakujem za Váš záujem o veci verejné, že ste sa zúčastnili diskusného stretnutia s vedením obce. Prezentáciu z tohto stretnutia si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Na základe mnohých otázok a nejasností ohľadom výstavby v našej obci Vám prikladám Mapu Územného plánu, ktorý schválilo bývalé vedenie obce v roku 2014.

Taktiež prikladám Kritéria prijímania detí na predprimárne vzdelávanie, na základe ktorých vedenie MŠ posudzovalo prijatie detí do materskej školy.

Podklady pre VO k projektu " Prístavba MŠ Hviezdoslavov formou modulov" ... https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/411398

PhDr. Marek Kúdela, starosta obce


Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.