Vitajte na stránkach obce HVIEZDOSLAVOV
Skvostom neba je slnko, skvostom domu je dieťa a skvostom obce sú obyvatelia.
Novinky

 

V Šamoríne bola od 1.2.2017 obnovená LSPP /lekárska služba prvej pomoci/, ktorú prevádzkuje spoločnosť RESCUE – BH tel. kontakt 031/5694033, 0911886385.

Ordinovať začína od 1.3.2017 od 16.00 hod v pracovný deň a sobota-nedela nepretržite.

Termíny separovaného zberu papiera a plastov pre rok 2017

Oznamujeme Vám, že termín vývozu KO v roku 2017 ostáva nezmenený, každý druhý /nepárny/ týždeň v STREDU.

 

 

 

 

Oznamy

ODSTÁVKA VODY

Západoslovenská vodárenská spoločnosť OZ Dunajská Streda oznamuje obyvateľom, že dňa 28.3.2017 bude odstávka vody od 9.00.-15.00 z dôvodu napájania prípojky R7


BIOODPAD BUDEME V NAŠEJ OBCI KOMPOSTOVAŤ

Obecný úrad Hviezdoslavov informuje:      BIOODPAD BUDEME V NAŠEJ OBCI KOMPOSTOVAŤ

Prosíme občanov, aby vyplnili dotazník ohľadne potreby kompostérov, ktorý sme vám rozdali do vašich poštových schránok. Dotazník nájdete aj TU.

 


ZBERNÝ DVOR
Obecný úrad Hviezdoslavov Vám oznamuje, že zberný dvor zeleného odpadu bude otvorený každú stredu v čase od 15.00-18.00 hod. V prevádzke bude od 01.03.2017.
 

Pohyb podozrivých osôb

Vážení občania
máme hlásenie, že v obci Hviezdoslavov a v jej okolí sa pohybujú podozrivé osoby.
Deje sa tak najmä v dopoludňajších hodinách, keď sú mnohí ľudia v práci, alebo nadránom. Vyzývame preto obyvateľov obce, aby zamykali brány i svoje domy a nedali tak šancu vstúpiť neznámym osobám na vlastný pozemok. Môžete predísť krádeži, podvodu či dokonca ublíženiu na zdraví.
V prípade, že na svojom pozemku uvidíte neznáme osoby či podozrivé motorové vozidlá, ihneď kontaktujte políciu (tel. č. 158). Zároveň je potrebné všimnúť si evidenčné číslo motorového vozidla, továrenskú značku, typ a farbu vozidla, prípadne popis neznámych osôb.


Verejné pripomienkové konanie

Verejné pripomienkové konanie - návrh " Rozpočet obce na roky 2017-2019


VZN 01/2017

VZN č. 01/2017 - o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj


UPOZORNENIE

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU A VÝRUBU STROMOV


Západoslovenská distribučná VYZÝVA

Západoslovenská distribučná "VYZÝVA"


Informácia o poplatku za komunálne odpady na rok 2017

Predaj nálepiek na smetné nádoby na rok 2017 sa uskutoční v dňoch 1. 1. – 31.1. 2017 Občania môžu úhradu za komunálny odpad zrealizovať od 1.1.2017 do 31.1.2017 v pokladni obecného úradu v stránkových hodinách alebo bankovým prevodom na č. účtu: SK61 0200 0000 0000 1932 2122 Všeobecná úverová banka a.s., Variabilný symbol: 2017. Pri každej platbe je potrebné uviesť: meno, a veľkosť nádoby na KO.  

Poplatok za KO: 110l nádoba 42,90€, 120l nádoba 46,80€ a 240l nádoba 93,60. 


Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2017

01.12.2016:

http://www.hviezdoslavov.sk/dokumenty-2016/plan-kontrolnej-cinnosti-na-i-polrok-2017-pdf.pdf


Rozhlasové správy

Občania, ktorí majú záujem o zasielanie dôležitých rozhlasových správ obce Hviezdoslavov e-mailovou poštou, môžu nahlásiť svoje kontakty v kancelárii OU Hviezdoslavov, prípadne požiadavku zaslať e-mailom: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk.