Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Zberný dvor

Obecný úrad Hviezdoslavov Vám oznamuje, že zberný dvor zeleného odpadu je otvorený každú stredu v čase od 15.00-18.00 hod. a sobotu od 10.00 - 15.00 hod. do 31.10.2017.

Zobraziť viac

Termíny separovaného zberu papiera a plastov pre rok 2017

Zobraziť viac

Lekárska služba prvej pomoci

V Šamoríne bola od 1.2.2017 obnovená lekárska služba prvej pomoci, ktorú prevádzkuje spoločnosť RESCUE – BH. Ordinovať začína od 1.3.2017 od 16.00 hod v pracovný deň a sobota-nedela nepretržite na adrese: Hlavná 50, 931 01 Šamorín.

Zobraziť viac
Novinky

V Šamoríne bola od 1.2.2017 obnovená lekárska služba prvej pomoci, ktorú prevádzkuje spoločnosť RESCUE – BH. Ordinovať začína od 1.3.2017 od 16.00 hod v pracovný deň a sobota-nedela nepretržite.

Termíny separovaného zberu papiera a plastov pre rok 2017

 

 

Pýtame sa na názor našich občanov

Oznamy

Oznamujeme, že v dňoch 27.-28.11 2017 bude obecný úrad zatvorený.

Úradné hodiny stavebného úradu zostávajú nezmenené.


Obec Malinovo vyhlasuje výberové konanie...


Oznamujeme občanom, že dňa 22.11.2017 budú v obci pristavené veľkokapacitné kontajnery na veľkoobjemový odpad. 

Nie sú určené na bielu a čiernu techniku, autobatérie, pneumatiky a stavebný odpad.


Vážení občania,

 

Slovenská pošta, a.s. Vás z dôvodu zabezpečenia kvalitného doručovania Vašich zásielok vyzýva,

aby ste si svoje rodinné domy, budovy a firmy označili popisnými a orientačnými číslami

a zároveň umiestnili funkčnú domovú listovú schránku,  pred vstupom na Váš súkromný pozemok.

 

Za funkčnú domovú listovú schránku  sa považuje schránka, ktorá je uzamykateľná,

chráni zásielky pred poveternostnými vplyvmi a neumožňuje vypadnutie a stratu zásielok.

Schránka musí byť dostupná z verejnej komunikácie, so  zabezpečeným voľným a bezpečným prístupom pre doručovateľa,

označená menovkou, na ktorej budú uvedené mená všetkých obyvateľov domu, prípadne názov firmy.

 

Pri nesplnení uvedených podmienok má pošta právo odmietnuť doručenie zásielky do nefunkčnej domovej listovej schránky.

Pokiaľ nebude možné zásielky doručiť z uvedených dôvodov, zásielky budú vrátené späť odosielateľovi.

Za pochopenie ďakujeme

 

S pozdravom

 

             Ing. Agáta Gajdošíková
          vedúca obvodu hlavnej pošty


Prosíme občanov, ktorým ešte nebol vydaný kompostér, aby si ho prišli vyzdvihnúť v úradných hodinách na obecný úrad.


Slovenská pošta, a.s. prijme do prac. pomeru....

Ponuka prac. miesta

Obec Dunajská Lužná oznamuje .......

Oznam - voľné pracovné miesto na pozíciu referent stavebného úradu

Žiadame všetkých stavebníkov:

 

  • Počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami §14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve:

MAROT EKO s.r.o.

Skládka odpadu Čukárska Paka


Rozkopávka za účelom rozšírenia telekomunikačnej siete na komunikáciách uvedených nižšie, po jej vykonaní firma OPTOTEL s.r.o., uvedie povrch komunikácie a jej priľahlých častí do pôvodného stavu.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť pri rozkopávke spomínaných  komunikácií.

Rozkopávkové povolenie - OPTOTEL

Rozkopávkové povolenie - záhrady

Mapa rozkopávky

 

 


Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.