Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Zberný dvor

Obecný úrad Hviezdoslavov Vám oznamuje, že zberný dvor zeleného odpadu bude otvorený od 15.3 - 15.11 Streda 14.00 - 18.00 hod a Sobota 13.00 - 17.00 hod., prevádzkový poriadok nájdete TU.

Zobraziť viac

Termíny separovaného zberu papiera a plastov pre rok 2018

Zobraziť viac

Lekárska služba prvej pomoci

V Šamoríne bola obnovená lekárska služba prvej pomoci, ktorú prevádzkuje spoločnosť RESCUE – BH na adrese: Hlavná 50, 931 01 Šamorín. Ordinačné hodiny sú od 16.00 hod v pracovný deň a v sobotu/nedeľu nepretržite.

Zobraziť viac

Oznamy

14.2.2019

SRETNUTIA S OBČANMI PRIAMO V TERÉNE...

Na mesiac FEBRUÁR SA pripravuje séria stretnutí s občanmi Hviezdoslavova, aj (no nielen) v súvislosti s nedávnymi krádežami áut. Zakladáme iniciatívu ZA BEZPEČNEJŠÍ HVIEZDOSLAVOV, o ktorej budeme viac informovať v najbližších dňoch a budeme potrebovať pomoc Vás - našich Hviezdoslavčanov.

Spolu s novozriadenou Komisiou pre bezpečnosť, ktorej predsedá poslanec Adam Takáč, budeme hľadať riešenia nielen k týmto problémom vo Hviezdoslavove. Najbližšie stretnutia priamo v teréne nájdete v priloženej tabuľke nižšie. V mesiaci MAREC budeme pokračovať v ďaľších častiach obce

Marek Lackovič, 

starosta Hviezdoslavova

 


13.2.2019

1. AMATÉRSKY KOLKÁRSKY TURNAJ VO HVIEZDOSLAVOVE

Mnohí z vás možno ani netušili, ale v KD v Hviezdoslavove máme dve kolkárske dráhy, ktoré sme riadne otestovali a ktoré sú pripravené slúžiť Hviezdoslavčanom. Pre horlivcov do tohto športu, ale aj pre tých, ktorý sa chcú zabaviť, pripravujeme prvý amatérsky KOLKÁRSKY TURNAJ.

Turnaj sa uskutoční 23.2.2019 (sobota) o 14-tej v KD Hviezdoslavov.

Do turnaja sa môžu zapojiť 3-členné tímy. Štartovné je 6 € na tím. Prihlasovať sa môžete do 17.02.2019 prostredníctvom emailu: KomisiaVzdelavania@Hviezdoslavov.sk alebo pošlite FB správu poslankyni Dominike Sumihorovej.

 


13.2.2019

 


13.2.2019

Dňa 18.2.2019 príde do našej obce ZOOM OPTIKA BRATISLAVA 

Môžte si nechať odborne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. 

Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse pred kultúrnym domom: 

v čase od 9:00 do 10:00 hod, v prípade záujmu aj dlhšie.

 


4.2.2019

PROSÍM, POZOR!

VŠETKÝCH HVIEZDOSLAVČANOV ŽIADAME O MIMORIADNU OBOZRETNOSŤ V SÚVISLOSTI S KRÁDEŽAMI ÁUT VO HVIEZDNOM BÝVANÍ, I V OSTATNÝCH ČASTIACH HVIEZDOSLAVOVA!

 

Vážení občania.

 

Uplynulé dni sme boli v našej obci Hviezdoslavov svedkami viacerých (žiaľ, aj úspešných) pokusov o krádeže áut, prevažne v časti Hviezdne bývanie.

Preto Vás žiadam o zvýšenú všímavosť, pozornosť Vášho okolia; dôkladné zabezpečenie Vašich motorových vozidiel; zvýšenú opatrnosť, obozretnosť a naliehavú spoluprácu. Maximálna možná opatrnosť a obozretnosť sa, samozrejme, netýka len lokality Hviezdne bývanie, ale aj Záhrad, Podhája, či „starej“ obce.

V prípade akéhokoľvek podnetu v tejto veci, prosím, OKAMŽITE a BEZODKLADNE informujte Políciu SR na čísle 158. Žiadosť o intenzifikáciu hliadok bude dôrazne adresovaná aj OO PZ Šamorín.

Iniciatíva preventívneho občianskeho hliadkovania, ktoré v našej obci vykonávajú aj aktivisti zo Susedských hliadok integrovaných s Komisiou pre bezpečnosť a ochranu obecného majetku, môže dlhodobo fungovať len v tom prípade, ak sa pridajú aj ďalší dobrovoľníci. Pomôžte nám preto, prosím, a napíšte e-mail na Starosta@Hviezdoslavov.sk alebo priamo na príslušnú komisiu - KomisiaBezpecnostna@Hviezdoslavov.sk a pridajte sa do iniciatívy, ktorá chce lepší a bezpečnejší Hviezdoslavov!

 

Mimoriadna situácia platí až do odvolania...

 

ĎAKUJEM ZA VAŠU POMOC.

Marek Lackovič,

starosta Hviezdoslavova

 


5.2.2019

OZNAM o voľnom pracovnom mieste

Obec Dunajská Lužná - referent stavebného úradu...

 

Oznam - voľné pracovné miesto na pozíciu referent stavebného úradu

1.2.2019

Zisťovanie záujmu o cestovanie prímestskou autobusovou dopravou

DO a Z Bratislavy

V súvislosti s chystanými mimoriadnymi dopravnými obmedzeniami od 15.2. v Bratislave sa snažíme ponúknuť našim občanom rýchlu a efektívnu cestu DO a Z Bratislavy, keďže autobusová doprava bude preferovaná. Aby sme v súčinnosti s Trnavským samosprávnym krajom a dopravcom SAD Dunajská Streda, a. s. mohli prejsť do ďalšieho kroku v rámci tejto spolupráce, je potrebné poznať názor Vás, občanov Hviezdoslavova a Kvetoslavova.

Ďakujeme.

Vyplňte, prosím, tento dotazník: www.bit.ly/2TxKVGI

 


25.1.2019

Obec Hviezdoslavov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE!

 

Výberové konanie - referent OÚ

23.1.2019

Rozhodnutie „HVIEZDNE BÝVANIE - CHODNÍK PRE PEŠÍCH“

bolo dnes podpísané...

Dostať sa tak bezpečnejšie na železničnú stanicu v Kvetoslavove bude pre obyvateľov nielen Hviezdneho bývania, ale i Záhrad, či priľahlých ulíc okolo Čerešňárky skutočnosťou už čoskoro. O presnom termíne vás budeme v predstihu informovať. Súčasťou projektu je v tomto prípade aj LED verejné osvetlenie.

Toto rozhodnutie nájdete na Úradnej tabuli obce tu: http://www.hviezdoslavov.sk/34-uradna-tabula

Úprimná vďaka za vykonanú prácu v tomto smere patrí aj minulému vedeniu obce Hviezdoslavov!

 

Marek Lackovič, 
starosta Hviezdoslavova

 


16.1.2019

ZÁPIS DETÍ DO MŠ na šk. rok 2019/2020

...bude prebiehať 30. MÁJA 2019 od 9.00 do 11.30 hod a od 12.00 do 18.00 hod. Podmienky prijímania detí budú zverejnené do 15. marca 2019 na stránke MŠ a na webovom sídle obce Hviezdoslavov.

 


7.1.2019

OZNAM o voľnom pracovnom mieste

Obec Rovinka - referent majetku, rozpočtu a účtovníctva

 

Rovinka - prac. pozícia

7.1.2019

Nálepky na smetné nádoby NA ROK 2019

...bude možné zakúpiť v dňoch 01. 02. – 28. 2. 2019 počas úradných hodín. Občania môžu úhradu zrealizovať aj bankovým prevodom na č. účtu: SK610200 0000 0000 1932 2122. Pri každej platbe je potrebné uviesť meno poplatníka. Po pripísaní úhrady na účet si  bude občan môcť vyzdvihnúť nálepku na obecnom úrade. Nálepky na rok 2018 sú platné až do 28. 2. 2019. Poplatok za vývoz zostáva nezmený - 120l ... 46,80 €; 240l ... 93,60€.

Smetné nádoby, ktoré po 28. 2. 2019 nebudú označené nálepkou na rok 2019, nebudú po tomto termíne vyvezené.

 


12.12.2018

OZNAM o voľnom pracovnom mieste

Obec Rovinka - referent stavebného úradu...

Ponuka prac. miesta

12.12.2018

INFORMÁCIA STAROSTU obce Hviezdoslavov

Na základe prísľubu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva si Vás dovoľujem informovať o stretnutí s p. Kubulákom ohľadom znečisťovania obecných komunikácii. Navrhované riešenie: vytvoriť systém vodných čistiacich žľabov na oplachovanie kolies , ktorých realizácia je plánovaná na jar roku 2019.

Marek Lackovič,

starosta Hviezdoslavova

 


30.11.2018

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných        

...registrácia TU

 


22.11.2018

UPOZORNENIE OBČANOV

Obec Hviezdoslavov  upozorňuje občanov, aby vzhľadom na opätovné časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Vyzývame občanov, aby si všímali svoje okolie a v prípade pohybu podozrivých neznámych osôb  treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu na čísle 158, alebo Obvodné oddelenie Policajného zboru Šamorín, so sídlom Bratislavská 81/37, 931 01 Šamorín, pod ktoré patrí aj obec Hviezdoslavov.

Telefonický kontakt: 031/562 37 55

 


2.11.2018

OBČASNÍK HVIEZDOSLAVČAN č. 2/2018

 

Hviezdoslavčan

30.10.2018

PODPIS ZMLUVY O DIELO

...na stavebné práce - MATERSKÁ ŠKOLA oznamujem Vám, že v tento slávnostný deň, kde si v roku 2018 pripomíname sté výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine, sme na dnešnom obecnom zastupiteľstve schválili podpísanie zmluvy na prístavbu kontajnerovej materskej školy k jubilejnej základnej škole vo Hviezdoslavove (Zmluva bude zverejnená na webovej stránke obce). Jedná sa o najväčší projekt v histórii obce, kde sme získali z eurofondov 558.885 EUR. Je to výsledok reálnej, zodpovednej a kompetentnej práce vedenia obce.

PhDr. Marek Kúdela,

starosta Hviezdoslavova

 


19.10.2018

OZNAMUJEM VÁM

...že Pôdohospodárska platobná agentúra schválila žiadosť Obce Hviezdoslavov o nenávratný finančný príspevok vo výške 99.685 € (3.003.110 SKK), výstavba chodníka Hlavná ulica Hviezdoslavov (refundácia nákladov na výstavbu chodníka). Finančné prostriedky použijeme na financovanie chodníkov na Čerešňárke - Hviezdne bývanie - Kvetoslavov. Som rád, že kompetentný, zodpovedný a reálny prístup vedenia obce priniesol aj v tomto smere pozitívne výsledky.

PhDr. Marek Kúdela,

starosta Hviezdoslavova

 


8.10.2018

DAROVANIE KRVI

V spolupráci s poslankyňou a darkyňou, p. M. Abrahámovou, Vám oznamujeme, že bezplatné darovanie krvi sa uskutoční 25.2.2019 a 23.9.2019 v kultúrnom dome Hviezdoslavov v čase o 8.00 hod.

 


8.9.2018

ŠTÚDIA NOVÉHO CENTRA OBCE

Vážení občania, už od konca minulého roka sa venujeme projektu nového centra našej obce. Za týmto účelom bola vypracovaná štúdia, ktorej aktuálnu vizualizáciu je možné si pozrieť TU. Jedná sa o pracovný materiál, ktorého časti boli už prezentované aj na diskusnom stretnutí s občanmi v máji tohto roka. Vo funkčnej časti s kostolom, ktorého výstavbu chce zafinancovať katolícka cirkev, je tiež plánované komunitné centrum ako priestor na stretávanie sa obyvateľov.

 


12.7.2018

Obec Hviezdoslavov

Obecný úrad Hviezdoslavov ponúka 

OBECNÝ ROZHLAS DO MOBILU

ZADARMO

 

Je to jednoduché: stačí si stiahnuť/inštalovať do mobilu "paggo.online", vybrať kraj – Trnavský; okres Dunajská Streda; vyhľadať Obec Hviezdoslavov a pri názve ťuknúť na hviezdičku/obľúbené.

a potom už nezmeškáte žiadne hlásenie obce Hviezdoslavov

Pozrite si udalosti v obci

 


Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.