Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Hviezdoslavčan 1/2018

Vyšlo nové číslo občasníka obyvateľov Hviezdoslavova, prečítajte si ho tu.

Zobraziť viac

Zberný dvor

Obecný úrad Hviezdoslavov Vám oznamuje, že zberný dvor zeleného odpadu bude otvorený od 15.marca 2018, a to každú stredu v čase od 15.00 - 18.00 hod. a sobotu od 10.00 - 15.00 hod.

Zobraziť viac

Termíny separovaného zberu papiera a plastov pre rok 2018

Zobraziť viac

Lekárska služba prvej pomoci

V Šamoríne bola obnovená lekárska služba prvej pomoci, ktorú prevádzkuje spoločnosť RESCUE – BH na adrese: Hlavná 50, 931 01 Šamorín. Ordinačné hodiny sú od 16.00 hod v pracovný deň a v sobotu/nedeľu nepretržite.

Zobraziť viac

Oznamy

Občasník 1/2018

Vzhľadom na nedostatok nádob na papier oznamuje, že do doby ich doplnenia môžu občania v čase zberu vyložiť papier zviazaný resp. uskladnený v menších krabiciach. Veľkorozmerné kartóny treba rozrezať na menšie kusy alebo zložiť na plocho. Papier nezviazaný, voľný nebude vyvezený.


Oznamujeme občanom, že poplatok za komunálny odpad  /nálepky na nádoby/ sa bude vyberať od 01.02.2018-31.03.2018. Po tomto termíne nebudú nádoby s odpadom vyvezené.

 


Termíny vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu papiera a plastov rok 2018

Termíny separovaného zberu papiera a plastov rok 2018

Pošta Kvetoslavov oznamuje zmenu otváracích hodín...

Zmena otváracích hodín POŠTA Kvetoslavov

Prosíme občanov, ktorým ešte nebol vydaný kompostér, aby si ho prišli vyzdvihnúť v úradných hodinách na obecný úrad.


Vážení občania,

Slovenská pošta, a.s. Vás z dôvodu zabezpečenia kvalitného doručovania Vašich zásielok vyzýva, aby ste si svoje rodinné domy, budovy a firmy označili popisnými a orientačnými číslami a zároveň umiestnili funkčnú domovú listovú schránku,  pred vstupom na Váš súkromný pozemok.

Za funkčnú domovú listovú schránku  sa považuje schránka, ktorá je uzamykateľná, chráni zásielky pred poveternostnými vplyvmi a neumožňuje vypadnutie a stratu zásielok.

Schránka musí byť dostupná z verejnej komunikácie, so  zabezpečeným voľným a bezpečným prístupom pre doručovateľa, označená menovkou, na ktorej budú uvedené mená všetkých obyvateľov domu, prípadne názov firmy.

Pri nesplnení uvedených podmienok má pošta právo odmietnuť doručenie zásielky do nefunkčnej domovej listovej schránky.

Pokiaľ nebude možné zásielky doručiť z uvedených dôvodov, zásielky budú vrátené späť odosielateľovi.

Za pochopenie ďakujeme

S pozdravom

             Ing. Agáta Gajdošíková
          vedúca obvodu hlavnej pošty


Žiadame všetkých stavebníkov:

  • Počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami §14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve:

MAROT EKO s.r.o.

Skládka odpadu Čukárska Paka


Rozkopávka za účelom rozšírenia telekomunikačnej siete na komunikáciách uvedených nižšie, po jej vykonaní firma OPTOTEL s.r.o., uvedie povrch komunikácie a jej priľahlých častí do pôvodného stavu.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť pri rozkopávke spomínaných  komunikácií.

Rozkopávkové povolenie - OPTOTEL

Rozkopávkové povolenie - záhrady

Mapa rozkopávky

 

 


Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.