Vitajte na stránkach obce HVIEZDOSLAVOV
Skvostom neba je slnko, skvostom domu je dieťa a skvostom obce sú obyvatelia.
Novinky

 

V Šamoríne bola od 1.2.2017 obnovená LSPP /lekárska služba prvej pomoci/, ktorú prevádzkuje spoločnosť RESCUE – BH tel. kontakt 031/5694033, 0911886385.

Ordinovať začína od 1.3.2017 od 16.00 hod v pracovný deň a sobota-nedela nepretržite.

Termíny separovaného zberu papiera a plastov pre rok 2017

Oznamujeme Vám, že termín vývozu KO v roku 2017 ostáva nezmenený, každý druhý /nepárny/ týždeň v STREDU.

 

 

 

 

Oznamy

VZN 01/2017

VZN č. 01/2017 - o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj


INFORMÁCIA - VTÁČIA CHRÍPKA

Vtáčia chrípka A/H5N8 informácia


NARIADENIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa NARIAĎUJE!!!


NEMOCNICA S POLIKLINIKOU OZNAMUJE

Nemocnica s poliklinikou oznamuje::


Predaj nálepiek na KO

Predaj nálepiek na vývoz KO na rok 2017 predĺžený do 28.2.2017.

 


UPOZORNENIE

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU A VÝRUBU STROMOV


Západoslovenská distribučná VYZÝVA

Západoslovenská distribučná "VYZÝVA"


Informácia o poplatku za komunálne odpady na rok 2017

Predaj nálepiek na smetné nádoby na rok 2017 sa uskutoční v dňoch 1. 1. – 31.1. 2017 Občania môžu úhradu za komunálny odpad zrealizovať od 1.1.2017 do 31.1.2017 v pokladni obecného úradu v stránkových hodinách alebo bankovým prevodom na č. účtu: SK61 0200 0000 0000 1932 2122 Všeobecná úverová banka a.s., Variabilný symbol: 2017. Pri každej platbe je potrebné uviesť: meno, a veľkosť nádoby na KO.  

Poplatok za KO: 110l nádoba 42,90€, 120l nádoba 46,80€ a 240l nádoba 93,60. 


Biologická ochrana chovov - pre chovateľov:

Biologická ochrana chovov - pre chovateľov


Verejné pripomienkovanie

V termíne 01.01.2017 - 10.01.2017:

Návrh - VZN o miestnom poplatku za rozvoj 2017


Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2017

01.12.2016:

http://www.hviezdoslavov.sk/dokumenty-2016/plan-kontrolnej-cinnosti-na-i-polrok-2017-pdf.pdf


Zberný dvor zeleného odpadu 19.8.2016:
Obecný úrad Hviezdoslavov Vám oznamuje, že zberný dvor zeleného odpadu bude otvorený každú stredu v čase od 15.00-18.00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.

Rozhlasové správy

Občania, ktorí majú záujem o zasielanie dôležitých rozhlasových správ obce Hviezdoslavov e-mailovou poštou, môžu nahlásiť svoje kontakty v kancelárii OU Hviezdoslavov, prípadne požiadavku zaslať e-mailom: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk.