Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Hviezdoslavčan 1/2018

Vyšlo nové číslo občasníka obyvateľov Hviezdoslavova, prečítajte si ho tu.

Zobraziť viac

Zberný dvor

Obecný úrad Hviezdoslavov Vám oznamuje, že zberný dvor zeleného odpadu bude otvorený od 15.3 - 15.11, prevádzkový poriadok nájdete TU.

Zobraziť viac

Termíny separovaného zberu papiera a plastov pre rok 2018

Zobraziť viac

Lekárska služba prvej pomoci

V Šamoríne bola obnovená lekárska služba prvej pomoci, ktorú prevádzkuje spoločnosť RESCUE – BH na adrese: Hlavná 50, 931 01 Šamorín. Ordinačné hodiny sú od 16.00 hod v pracovný deň a v sobotu/nedeľu nepretržite.

Zobraziť viac

Oznamy

Pošta Kvetoslavov- ponuka práce...


Oznamujeme občanom, že v dňoch 25-26.04.2018 budú v obci pristavené veľkokapacitné kontajnery. 

 

Sú určené len na komunálny odpad. Nepatrí sem: biela a čierna technika, batérie,nebezpečné látky ako sú použité farby, laky, rozpúšťadlá a pesticídy.


OZNAM

 

Obec Hviezdoslavov Vám oznamuje, že dňa 30.04.2018 sa koná stavanie Mája pri multifunkčnom ihrisku v doobedných hodinách. 

 

 

        


OZNAM! 

Zápis do MŠ na školský rok 2018/2019 sa uskutoční dňa 16.05.2018 od 6.45 hod - 18.30 hod. Viac tu: https://mshviezdoslavov.webnode.sk/


Oznamujeme občanom, že v súvislosti s výstavbou obchvatu D4R7 bude uzatvorená miestna komunikácia medzi obcami Šamorín a Kvetoslavov.

Ide o miestnu komunikáciu, ktorá v smere od Kvetoslavova do Šamorína je vedená ako Šamorínska ulica, a následne sa mení na ulicu Vinohradskú.

Spomínaná uzávierka je povolená do konca roku 2018, s predpokladaným znovuotvorením cesty v novej polohe 08 – 09/2018.

Informácia D4R7 Construction s.r.o.

 


Diaľnica D4 R7 

Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť D4R7 na svojej stránke www.d4r7.com zverejnila a zároveň aktualizovala zoznam prístupových ciest na stavenisko, ktoré križujú miestne komunikácie pre potreby výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.

Pre aktuálne informácie sledujte stránku www.d4r7.com.

Ďakujeme.

 


Koše na psie exkrementy v obci

Vážení spoluobčania, chovatelia psov,

inštalovali sme koše na psie exkrementy vrátane sáčkov. 

Sme radi, že inštalácia prispeje k väčšej čistote nášho spoločného priestoru.

Ďakujeme.

 

 


Informácia o rozšírení IDS BK - RegioJet bude prevádzkovať vlakovú linku S70

IDS BK Vás informuje, že od nedele 1. apríla 2018 bude do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) zapojený ďalší dopravca - železničný dopravca RegioJet. V IDS BK tým vznikne nová vlaková linka, ktorá bude pod označením S70 premávať na trase Bratislava - Kvetoslavov. Vlaky budú samozrejme aj naďalej pokračovať v zmysle platného cestovného poriadku ďalej smerom na Dunajskú Stredu a Komárno. Do IDS BK bude zapojený len úsek medzi Bratislavou a Kvetoslavovom. Vstupom RegioJetu do IDS BK budú mať cestujúci možnosť v jeho vlakoch využiť výhody jednotnej tarify — s jedným cestovným lístkom cestovať vlakmi, regionálnymi autobusmi aj linkami MHD v Bratislave. Tarifa IDS BK je výhodná predovšetkým pre cestujúcich denne dochádzajúcich do Bratislavy. Tí môžu pri kúpe predplatného cestovného lístka (električenky) ušetriť na cestovnom až 14 € mesačne. Predplatné cestovné lístky je možné využiť počas ich platnosti na neobmedzený počet ciest. Znamená to, že je ich možno využiť aj na viac ciest počas dňa, rovnako tak cez víkendy alebo sviatky. Všetky cestovné lístky IDS BK platia u všetkých zapojených dopravcov (Slovak Lines, DPB, ZSSK, RegioJet), cestujúci tak majú možnosť kombinovať cestovanie autobusmi a vlakmi podľa toho, ako im to pri ktorej ceste vyhovuje. Bratislavčanom nová vlaková linka prinesie rýchlejšie spojenie verejnou dopravou z okrajových častí mesta do centra s jedným cestovným lístkom. Vyhnú sa tak každodenným kolónam, ktoré sa tvoria na vstupoch do Bratislavy. V priebehu letných mesiacov plánujeme vylepšiť cestovné poriadky v regionálnej autobusovej doprave - odchody budú pravidelné a zvýši sa aj počet nadväzných spojení medzi autobusmi a vlakmi. Veríme, že pripravované novinky zatraktívnia verejnú dopravu a zníži sa tak tlak na preťaženú cestnú infraštruktúru.

 

Viac info na:

https://www.regiojet.sk/novinky/vlaky/RegioJet-vstupuje-do-IDS-BK.html

www.bid.sk

alebo prostredníctvom Infocentra IDS BK, každý deň medzi 08:00 a 18:00 na telefónnom čísle 0948 102 102.

 


Obec Dunajská Lužná vyhlasuje výberové konanie ...

Pracovná ponuka

Chodník II.etapa - jarok

 

VEC: Výzva

 

 

V zmysle projektovej dokumentácie podľa ktorej bola zrealizovaná stavba - Chodník II.etapa Vás

vyzývame

 

aby ste

nezasypávali ani nezahŕňali jarok popri komunikácii.

 

Stavba ešte nie je hotová, na diele budú vykonané dokončovacie úpravy, ktoré budú ukončené so zatrávnením.

Zároveň Vás vyzývame, aby ste nerealizovali parkovacie státie na parcelách, ktoré nie sú vo Vašom vlastníctve. Na vybudovanie parkovacieho státia je potrebný písomný súhlas vlastníka danej parcely.

Zároveň Vás upozorňujeme, že na realizáciu vjazdov z komunikácie III/1408 parc.č. 324 k.ú. Hviezdoslavov, je potrebné povolenie z Okresného úradu Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo B. Bartóka 789/3, Dunajská Streda.

 

 

                                                                                                                                     PhDr. Marek Kúdela

                                                                                                                                           starosta obce


Zberný dvor - prevádzkový poriadok


Občasník 1/2018

Termíny vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu papiera a plastov rok 2018

Termíny separovaného zberu papiera a plastov rok 2018

Oznamujeme občanom, že poplatok za komunálny odpad  /nálepky na nádoby/ sa bude vyberať od 01.02.2018-31.03.2018. Pri zakúpení nálepky dostane každý občan vrecia na separovaný odpad - plasty.

Po tomto termíne nebudú nádoby s odpadom vyvezené. 

 


Pošta Kvetoslavov oznamuje zmenu otváracích hodín...

Zmena otváracích hodín POŠTA Kvetoslavov

Prosíme občanov, ktorým ešte nebol vydaný kompostér, aby si ho prišli vyzdvihnúť v úradných hodinách na obecný úrad.


Vážení občania,

Slovenská pošta, a.s. Vás z dôvodu zabezpečenia kvalitného doručovania Vašich zásielok vyzýva, aby ste si svoje rodinné domy, budovy a firmy označili popisnými a orientačnými číslami a zároveň umiestnili funkčnú domovú listovú schránku,  pred vstupom na Váš súkromný pozemok.

Za funkčnú domovú listovú schránku  sa považuje schránka, ktorá je uzamykateľná, chráni zásielky pred poveternostnými vplyvmi a neumožňuje vypadnutie a stratu zásielok.

Schránka musí byť dostupná z verejnej komunikácie, so  zabezpečeným voľným a bezpečným prístupom pre doručovateľa, označená menovkou, na ktorej budú uvedené mená všetkých obyvateľov domu, prípadne názov firmy.

Pri nesplnení uvedených podmienok má pošta právo odmietnuť doručenie zásielky do nefunkčnej domovej listovej schránky.

Pokiaľ nebude možné zásielky doručiť z uvedených dôvodov, zásielky budú vrátené späť odosielateľovi.

Za pochopenie ďakujeme

S pozdravom

             Ing. Agáta Gajdošíková
          vedúca obvodu hlavnej pošty


Žiadame všetkých stavebníkov:

  • Počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami §14 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve:

MAROT EKO s.r.o.

Skládka odpadu Čukárska Paka


Rozkopávka za účelom rozšírenia telekomunikačnej siete na komunikáciách uvedených nižšie, po jej vykonaní firma OPTOTEL s.r.o., uvedie povrch komunikácie a jej priľahlých častí do pôvodného stavu.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť pri rozkopávke spomínaných  komunikácií.

Rozkopávkové povolenie - OPTOTEL

Rozkopávkové povolenie - záhrady

Mapa rozkopávky

 

 


Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.