Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Úradná tabuža

Verejná vyhláška
03.10.2018
Úradná tabuža

Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby

Verejná vyhláška
Verejná vyhláška
02.10.2018
Úradná tabuža

Verejná vyhláška
zámer - IBV Hviezdoslavov - 56 RD
01.10.2018
Úradná tabuža

Zámer je k nahliadnutiu na obecnom úrade

zámer - IBV Hviezdoslavov - 56 RD
Verejná vyhláška - "Cukrárenská výrobňa"
11.09.2018
Úradná tabuža

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby

Verejná vyhláška - "Cukrárenská výrobňa"
predaj pozemku
10.09.2018
Úradná tabuža

Obec Hviezdoslavov v zmysle § 140/2014 Z.z. §5 ods. 1 zverejňuje:

predaj pozemku
zrušenie trvalého pobytu
04.09.2018
Úradná tabuža

zrušenie trvalého pobytu
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
27.08.2018
Úradná tabuža

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
VZN o určení pravidiel času predaja v obchode ... - návrh
27.08.2018
Úradná tabuža

VZN o určení pravidiel času predaja v obchode ... - návrh
Verejná vyhláška ÚR Hviezdne bývanie - chodník pre peších
15.08.2018
Úradná tabuža

Verejná vyhláška ÚR Hviezdne bývanie - chodník pre peších
Informácia pre nezávislého kandidáta pre vožby do obecného zastupitežstva a pre vožby starostu obce.
12.07.2018
Úradná tabuža

Počet obyvatežov ku dňu vyhlásenia volieb
Informácia pre voliča v SJ
12.07.2018
Úradná tabuža

informácia pre voliča v SJ
Informácia pre voliča v MJ
12.07.2018
Úradná tabuža

informácia pre voliča v MJ
Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovatež: CASIDIS s.r.o.