Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Fotogaléria udalostí

Plechový sklad na zbernom dvore

Výmena vstupných dverí dom smútku Hviedzoslavov

Obnovené nátery lavičiek a brány na cintoríne

Opravy výtlkov na obecných komunikáciách

Skatepark

Úprava miestnej komunikácie Pri hájovni

MDD

V našej obci prebieha opäť čistenie chodníkov a miestnych komunikácii.

Oslava dňa matiek, vystúpenie detí MŠ v KD Hviezdoslavov

Víkendová oprava detských atrakcií

Staviame nový skatepark

Stavanie mája 2018

Našu obec navštívil spolu s pánom farárom Mgr. RobertomMasiczom aj biskup Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., ktorý súžil svätú omšu. Je to prvý krát v histórii obce.

Inštalácia nového erbu obce Hviezdoslavov s úsporným LED podsvietením

Slávnostné otvorenie II. etapy chodníka Hviezdoslavov - Podháj a slávnostné požehnanie diela vdp. Robertom Masiczom, farárom farnosti (2018)

Výstavba chodníka II.etapa - do Podhája (2017)

Brigáda zber odpadu (2017)

Brigáda na detskom ihrisku (2017)

Inštalovanie nového zariadenia na cvičenie v športovom areáli pre mladých

Čistenie komunikácií (2017)

Oprava komunikácií (2017)

Prednáška o kompostovaní (2017)

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ (2016)

Výstavba chodníka I.etapa (2016/2017)

Večer pre dôchodcov (2016)

Oprava výtlkov (2016)

Vyčistenie a oplotenie zberného dvora (2016)

Nový chodník OÚ - MŠ

Medzinárodný deň detí (2016)

Kladenie vencov k pamätníku P. O. Hviezdoslava

Kakao u starostu (2015)

Brigáda v časti PODHÁJ

Posedenie s dôchodcami (2015)

Deň obce (2015)

Deň dôchodcov (2014)

Deň obce (2013)

Deň obce (2012)

Deň obce (2011)

Tak sme stavali máj... (2010)

Obecný úrad

Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.