Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Školstvo

Materská škola

Riaditežka: Mgr. Monika Trnková

Adresa: Hviezdoslavov 51
tel.: 031 / 562 50 63

E-mail: mshviezdoslavov@gmail.com
Web: http://mshviezdoslavov.webnode.sk/

Základná škola

V súčasnosti obec neprevádzkuje vlastnú základnú školu.

Rozhodnutím OÚ Trnava, odbor školstva zo dňa 20.2.2018 bol pre územie Hviezdoslavova určený spoločný školský obvod Základnej školy, Vežká Paka 253, Vežká Paka pre žiakov 1.stupňa a ďalej spoločný školský obvod Základnej školy, Školský rad 416/27, Štvrtok na Ostrove a spoločný školský obvod Základnej školy, Školská 840, Lehnice pre žiakov 1. a 2.stupňa.

Rozhodnutie OÚ Trnava v celom znení.

 

Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovatež: CASIDIS s.r.o.