Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Sprístupňovanie informácií

Sprístupnenie informácií podža zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Žiadosti o sprístupnenie informácií podža zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov možno poda

  • poštou na adresu: Obecný úrad Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41 Hviezdoslavov

  • písomne do podatežne obecného úradu počas úradných hodín:

 

pondelok

7.30 - 12.00

12.30 - 16.00

 

streda

7.30 - 12.00

12.30 - 17.30

 

piatok

7.30 - 11.30

 

  • ústne v stránkových dňoch

Informácie je možné získa aj na webovej stránke obce: www.hviezdoslavov.sk a na úradnej tabuli obce.

Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovatež: CASIDIS s.r.o.