Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Všeobecne záväzné nariadenia

Zoznam platných VZN:

           príloha č. 1 k VZN 01/2018

           príloha č. 2 k VZN 01/2018

           mapa Záhrady,  mapa Podháj, mapa obec

Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.