Hviezdoslavov - informačný portál obce
Vitajte na oficiálnej stránke obce

Mapa stránky

Obec
Štruktúra obce
História obce
Štatút obce
Územný plán obce
Územný plán obce Hviezdoslavov (2010)
Územný plán obce Hviezdoslavov (2014)
Územný plán obce Hviezdoslavov (2008)
Územný plán obce Hviezdoslavov (2013)
Územný plán obce Hviezdoslavov (2009)
PHSR 2015 - 2020
Fotogaléria udalostí
Samospráva
Starosta obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecný úrad
Stavebný úrad
Hlavný kontrolór obce
Smernice a poriadky
Rozpočet obce
Záverečné účty a výročné správy
Verejné obstarávanie
Výzva na predloženie ponuky Chodník Čerešňárka
Doplnenie výzvy Stojisko pre bicykle Hviezdoslavov
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania "Chodník Čerešňárka"
Výzva na predkladanie ponúk "Stojisko na bicykle Hviezdoslavov"
Výzva na predloženie ponuky Chodník Čerešňárka
Výzva na predkladanie ponúk - verejné osvetlenie
Výzva na predloženie ponuky
Výzva na predkladanie ponúk „Prístavba materskej školy Hviezdoslavov formou modulov“
Výzva na predkladanie ponúk - II. etapa Chodník pre chodcov - Hviezdoslavov
Sprístupňovanie informácií
Petície
Úradná tabuľa
Voľby prezidenta SR
Delegovanie členov a náhradníkov do volebných komisií
Elektronická adresa na podávanie žiadostí o vydanie voličského preukaz
E - mailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
informácia pre voliča
Rozhodnutie predsedu národnej rady slovenskej republiky z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Hviezdoslavov
Voľby do EUP
Rozhodnutie predsedu národnej rady slovenskej republiky z 01.02.2019 o vyhlásení volieb do EUP
Tlačivá
Obecný úrad
Stavebný úrad
Dokumenty
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejnené zmluvy
Zverejnené faktúry
Zverejnené objednávky
Občan a služby
Rýchle linky
Evidencia obyvateľstva
Daň z nehnuteľnosti
Správne poplatky
Školstvo
Odpadové hospodárstvo
Životné prostredie
Obecný rozhlas
Organizácie a združenia
Kultúrny dom
Kontakt
Fotogaléria
Vyhľadávanie
Mapa stránky

Správca obsahu: Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41, email: ocu-hviezdoslavov@stonline.sk, tel.č: 031 / 562 50 35 Technický prevádzkovateľ: CASIDIS s.r.o.