Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zberný dvor otvárame v sobotu 14. marca

SÚBOR
Dátum: 10.03.2020
Autor: Obec Hviezdoslavov
Počet videní: 1426
Zberný dvor otvárame v sobotu 14. marca

Zberný dvor otvorený od budúcej stredy...

Tým najdôležitejším faktom na rok 2020 je skutočnosť, že zberný dvor (ZD) je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území obce Hviezdoslavov a sú zapojené do systému množstevného zberu biologického rozložiteľného odpadu (BRO) a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

Pri tejto príležitosti bude v sezóne 2020, ktorá štartuje v sobotu 14. marca, nutné preukázať sa pri príchode občianskym preukazom zamestnancovi ZB.

 

Zberný dvor bude pre verejnosť otvorený od 14.3.2020 do 14.11.2020 v dňoch:

 • Streda od 14.00 do 18.00 hod.

 • Sobota od 13.00 do 17.00 hod.

 

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad (najmä tráva, vetvy, lístie, konáre, vinič). Pri odovzdávaní BRO sa preberá výlučne odpad rozdelený zvlášť na trávu, lístie, konáre a iné rastlinné odpady, ktoré je nutné zdrviť.

Obsahom odpadu nemôže byť:

 • nerozobratý nábytok,
 • uhynuté zvieratá a iný biologický odpad - na likvidáciu je potrebné vyhľadať v adresáre firiem špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu,
 • komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky /napríklad vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty/,
 • chemické látky, farby a ich obaly,
 • papier a lepenka,
 • sklo,
 • plasty a obaly z plastov,
 • objemový odpad,
 • zmesový komunálny odpad,
 • odpad zo stavieb,
 • biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
 • kovy,
 • textil,
 • izolačný materiál a polystyrén,
 • batérie a akumulátory,
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
 • žiarovky a iný odpad obsahujúci ortuť,
 • drevo obsahujúce nebezpečné látky,
 • absorbenty, filtračné materiály,
 • kaly z odlučovačov.

 

Prevádzkový poriadok Zberného dvoru vo Hviezdoslavove je priložený nižšie ako i na samotnej stránke ZD na tomto mieste. Pripomíname, že Zberný dvor sa nachádza vo Hviezdoslavove, cesta smerom do Mierova. Prístup k zbernému dvoru je z cesty II. triedy č. 503 (zo Seneckej cesty).

 

OÚ Hviezdoslavov

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Prevádzkový poriadok zberného dvora 2020 Veľkosť: 184.8 kB Formát: pdf Dátum: 10.3.2020