Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozor. Zberný dvor má nové pravidlá pre ukladanie zeleného odpadu

Dátum: 15.04.2020
Počet videní: 1843
Pozor. Zberný dvor má nové pravidlá pre ukladanie zeleného odpadu

Dôležitá aktualizácia...

Vážení susedia, obyvatelia.

Informujeme Vás o zmene podmienok pre ukladanie zeleného odpadu na Zbernom dvore Hviezdoslavov. Rozhodli sme sa sprístupniť Zberný dvor (ďalej len "ZD") aj pre obyvateľov bez trvalého pobytu ("TP") v obci Hviezdoslavov za podmienky, že majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu (viď úprava v Prevádzkovom poriadku, ktorý bude zaktualizovaný tento týždeň):

ZD je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré sú zapojené do systému množstevného zberu biologického rozložiteľného odpadu ("BRO") a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu (ďalej len „poplatník“). ZD nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.

Poplatník je povinný preukázať sa platným občianskym preukazom (OP) prevádzkovateľovi zberného dvora ak má na území Hviezdoslavova TP. Poplatník bez TP je povinný preukázať svoju totožnosť platným OP a kartičkou preukazujúcou uhradenie poplatku na príslušný rok.

Poplatníci bez TP si môžu vyzdvihnúť kartičku potvrdzujúcu uhradenie poplatku v stránkových hodinách na Obecnom úrade v kancelárii Odborného referátu, evidencii obyvateľstva & daní a poplatkov, a to od stredy 22.4.. 

Stránkové hodiny Úradu počas tejto mimoriadnej situácie (pandémia COVID-19) sú od pondelka 20.4.2020 nasledovné:

  • pondelok, streda, piatok od 8:00 do 10:00

S touto kartičkou a s platným OP sa následne jednoducho preukážu pracovníkovi ZD, ktorý môžu bez problémov využívať - ako v stredu, tak i v sobotu počas prevádzkových hodín (14:00 až 18:00, resp. 13:00 až 17:00). Nový prevádzkový poriadok je platný od 22.4.2020. 

Zároveň upozorňujeme, že ZD je určený výhradne pre zber BRO rastlinného pôvodu (zelený odpad). BRO je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad, najmä tráva, kvety, lístie a konáre. PRIVÁŽANÝ RASTLINNÝ ODPAD JE MOŽNÉ ULOŽIŤ LEN ČISTÝ, BEZ INÝCH ODPADOV (PLASTOVÉ VRECIA, MOTÚZY, PLASTOVÉ FLAŠE A POD.). Viac o ZD sa dočítate na jeho stránke na tomto mieste.

 

Tatiana Skybová

zástupkyňa starostu