Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktualizované. Rekonštrukcia Kolmej ul. je hotová

GALÉRIA SÚBOR
Dátum: 29.04.2020
Počet videní: 1796
Aktualizované. Rekonštrukcia Kolmej ul. je hotová

Oznámenie o začatí rekonštrukcie

Vážené Hviezdoslavčanky, Hviezdoslavčania.

Obec Hviezdoslavov v týchto dňoch rozbieha rekonštrukciu (spevnenie) Kolmej ulice. Stavebné činnosti budú prebiehať kontinuálne pozdĺž celej ulice podľa grafického zobrazenia nižšie. Podľa zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať dielo do 45 dní odo dňa účinnosti zmluvy, t. j. do 45 dní od 23.4.2020. Zhotoviteľ však deklaroval pripravenosť uskutočniť prácu v omnoho rýchlejšom móde. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred určeným termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne. Počas prebiehajúceho výkonu diela je zhotoviteľ tiež povinný zabezpečiť prístup do jednotlivých obslužných komunikácií (Marhuľová ul., Hrušková ul., Jabloňová ul., Stužková ul., Nová ul.). Ak zhotoviteľ neodovzdá objednané dielo riadne vykonané podľa ods. 5.1.2. Článok III. Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny diela za každý deň omeškania s odovzdaním diela (t. j. cca. 350 EUR za každý deň omeškania). Zástupcom objednávateľa vo veciach technických je podpredseda Stavebnej komisie Ing. arch. Rudolf Kraščenič, vo veciach zmluvných starosta obce Marek Lackovič.

Počas rekonštrukčných prác dôjde k čiastočnému obmedzeniu prístupu k nehnuteľnostiam. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste v tomto období čo najmenej využívali prístup k Vašim nehnuteľnostiam cez Kolmú ulicu motorovými vozidlami. V prípade, že svoju nehnuteľnosť prenajímate, informujte, prosím, aj nájomcov o týchto skutočnostiach.

Taktiež Vám do pozornosti dávame možnosť parkovať bezplatne pri Obecnom úrade, resp. Kultúrnom dome (a Lipovom námestí) počas rekonštrukcie.

Veríme, že aj vďaka Vášmu ústretovému prístupu prebehne celá rekonštrukcia (spevnenie) Kolmej ulice vrátane úpravy vjazdov z priľahlých ulíc hladko a v čo najkratšom časovom horizonte.

 

Obrázok č. 1

Namiesto betónu bude položený nový asfaltový "koberec"

Snímka_obrazovky_2020-03-23_o_9.25.29

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Aktualizácia 4.5.2020

Doplnili sme aktuálne Upozornenie na obmedzenia, ktoré nájdete vo forme dokumentu nižšie.

 

Aktualizácia 27.5.2020

Zajtra, t. j. vo štvrtok 28.5.2020 prebehne preberacie konanie diela.

O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis príp. zistených vád, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú.

Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi:

  • osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov a zmesí,
  • certifikáty, atesty o kvalite od materiálových súčastí použitých na diele,
  • zmluvné zabezpečenie, resp. povolenie na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v zmysle zákona o odpadoch.

V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela.

 

OÚ Hviezdoslavov

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Upozornenie - aktualizované Veľkosť: 89.1 kB Formát: pdf Dátum: 4.5.2020

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.