Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktualizované. Znovuotvorenie MŠ Hviezdoslavov

Dátum: 19.05.2020
Počet videní: 1197
Aktualizované. Znovuotvorenie MŠ Hviezdoslavov

Dôležité pokyny...

Obec Hviezdoslavov oznamuje všetkým zákonným zástupcom detí, ktoré navštevujú MŠ Hviezdoslavov, že v najbližších dňoch (najneskôr do piatku 22.5.2020) bude vedenie MŠ vykonávať prieskum záujmu o návštevu materskej školy

Ústredný krízový štáb SR 18.5.2020 rozhodol o možnosti otvorenia škôl počas mimoriadnej situácie, a to od 1.6.2020, za prísnych hygienických podmienok. Je preto potrebné zistiť záujem, aby zriaďovateľ mohol rozhodnúť o možnom otvorení, určiť režim prevádzky školy a vykonať všetky hygienické a epidemiologické opatrenia. 

Zároveň upozorňujeme rodičov, že zákonný zástupca bude v prípade otvorenia prevádzky MŠ zodpovedať za:

  • Dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Dodržiavať pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej MŠ na obdobie do konca školského roku 2019/2020. 
  • Odovzdávať dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. 
  • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2). 
  • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do MŠ, stanovené riaditeľom školy. 
  • V  prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 
  • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 
  • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

Viac informácií sa nachádza aj na tomto mieste.

 

Po zistení záujmu a spracovaní informácií o počte prihlásených detí bude vydané rozhodnutie o znovuotvorení / neotvorení MŠ. 

 

Aktualizácia 22.5.2020

Na základe vykonaného prieskumu záujmu o návšteve detí do MŠ,

zriaďovateľ MŠ - starosta obce - rozhodol o otvorení MŠ Hviezdoslavov od 1.6.2020.

Prevádzka MŠ bude otvorená od 7,15 do 16,15 hod. a budú dodržané prísne hygienicko - epidemiologické pokyny RÚVZ SR.

Ďalšie podrobné informácie budú zverejnené na stránke materskej školy na tomto mieste po 25.5.2020. Rodičov prihlásených detí bude kontaktovať vedenie MŠ Hviezdoslavov.

 

Vedenie MŠ

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.