Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozširujeme zber BIO odpadu zo záhrad

Dátum: 08.06.2020
Počet videní: 3617
Rozširujeme zber BIO odpadu zo záhrad

Dôležitá novinka v našej obci...

Rozširujeme zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad a parkov

Bioodpad, ktorý vyprodukujú domácnosti, sa ešte stále dostáva vo veľkom množstve do komunálneho odpadu a ďalej na skládky komunálneho odpadu (KO), ktoré naberajú nekontrolované rozmery a navyšuje poplatky za skládkovanie. Aj z toho dôvodu, vážení obyvatelia, pristupujeme k zmene v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a zavádzame zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v našej obci. Z pohľadu biologicky rozložiteľného KO je separácia veľmi dôležitá, pretože biologický odpad tvorí 30 - 45% KO.

Poplatníci, ktorí majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu KO, si môžu vyzdvihnúť špeciálnu hnedú 240 l nádobu na BRO v stránkových hodinách na Obecnom úrade Hviezdoslavov v kancelárii Odborného referátu, evidencie obyvateľstva & správy daní a poplatkov, a to od stredy 10.6.2020.

Odvoz bioodpadu z hnedých kontajnerov bude zabezpečovať spoločnosť Marius Pedersen sezónne od marca do novembra v intervale raz za 14 dní, mimo sezóny raz za mesiac. Prvé odvozy sú naplánované po 1.7.2020.

8.6._sticker

 

Otázky a odpovede

Aký odpad patrí do hnedej zbernej nádoby?

Do hnedej zbernej nádoby PATRIA: kvety, štiepky, piliny, drevný popol, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina...

NEPATRIA sem: odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky a iné komodity separovaného zberu ako plasty, papier, sklo, kov, viacvrstvové kombinované obaly (tetrapaky) a ostatný komunálny odpad.

Na ukladanie BRO je určená nádoba hnedej farby. Čo do nádoby patrí a čo nie možno nájsť aj v prehľadnej grafike na nálepke umiestnenej na nádobe.

 

Bude sa vynášať kompostovací zásobník?

V kompostovacom zásobníku sa zhromažďuje a spracováva bioodpad zo záhrad. Vyrobený kompost sa použije na vlastné účely. Kompostér sa nevyváža a ani sa nezapočítava do separátov! Využite, prosím, aj možnosť kompostovania (tí, ktorí už kompostujete) a nevhadzujte kompostovaný materiál do nádob na BRO.

 

Budete môcť odviezť trávu do zberného dvora aj po pridelení hnedej nádoby na bioodpad?

Zberný dvor na odovzdanie odpadu z údržby zelene bude aj naďalej fungovať. Predovšetkým však pre bioodpad väčších rozmerov, ako veľké konáre, ktoré si neviete rozštiepkovať. Od budúceho roka sa budú upravovať podmienky na zber zeleného odpadu v tomto smere.

 

Je služba odvozu bioodpadu zo záhrad bezplatná?

Náklady na zbernú nádobu a s tým súvisiaci zber a odvoz biodpadu zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe, sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady.

 

Tatiana Roller Skybová

zástupkyňa starostu

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.