Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

MŠ Hviezdoslavov je plne pripravená na nástup detí a nový školský rok

GALÉRIA
Dátum: 27.08.2020
Počet videní: 1070
MŠ Hviezdoslavov je plne pripravená na nástup detí a nový školský rok

Nový školský rok už klope na dvere...

Nový školský rok je už predo dvermi...

 

Pokyny k nástupu detí v školskom roku 2020/2021

Prevádzka MŠ začína od 2.9.2020 (6,45 - 17,00). Rodičov prosíme dodržiavať pokyny RÚVZ  a riaditeľky MŠ:

* vstup do budovy je umožnený iba jednému zákonnému zástupcovi / jednej sprevádzajúcej osobe s dieťaťom (pre sprevádzajúce osoby pri vstupe do budovy je povinné rúško, dezinfekcia rúk, dodržanie odstupu + pri vstupe do budovy odorúčame rúško aj dieťaťu, pri vstupe do triedy už rúško na tvári mať nemusí),

* dieťa zástupca odovzdá výhradne zamestnancovi MŠ,

* zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe do MŠ čestné prehlásenie - dotazník (klik SEM),

* po absencii dieťaťa viac ako 3 dni je povinný zákonný zástupca vždy priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti (klik SEM),

* nosenie hračiek a iného materiálu z domáceho prostredia do MŠ je do odvolania zakázané,

* v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného učiteľa a riaditeľa MŠ. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeob. zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené,

* čas zdržiavania sa v MŠ pre sprevádzajúce osoby prosíme obmedziť na nevyhnutné minimum (max. 3 zákonní zást. v šatni),

* deťom prosíme zabezpečiť náhradné (označené) oblečenie v zazipovanom / uzavretom a označenom sáčku, vrátane náhradného rúška dieťaťa (označeného) + nové deti prosíme priniesť si školské vrecúško, vhodné prezúvky (označené),

* učiteľ pri prevzatí dieťaťa vykoná ranný filter a v prípade, že dieťa prejaví príznaky choroby, môže prevzatie dieťaťa odmietnuť,

* v prípade príznakov na COVID - 19 počas dňa umiestni učiteľ dieťa do samostatnej miestnosti, nasadí rúško a kontaktuje zákonných zástupcov, 

* NIKTO S PRÍZNAKMI INFEKCIE DÝCHACÍCH CIEST, KTORÉ BY MOHLI ZODPOVEDAŤ ZNÁMYM PRÍZNAKOM COVID - 19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy Hviezdoslavov! Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Upozornenie: vyhlásenie, resp. dotazník podpisuje VŽDY zákonný zástupca dieťaťa.

 

Prosíme o dodržiavanie pokynov, aby sme zabezpečili ochranu a bezpečnosť

detí, zamestnancov a zákonných zástupcov! 

 

Zoznam detí a ich rozdelenie budú vyvesené v deň nástupu.

  • Pre novoprijaté deti - čo si máme priniesť do MŠ? (klik SEM)
  • Odhlásenie dieťaťa (klik SEM)

 

Bez potrebných vyplnených dokladov nebude dieťa do MŠ prebraté. V prípade, že nemáte možnosť vytlačiť si doklady, môžete si ich prevziať v MŠ v deň nástupu, alebo 28.8. od 7,00 do 14,00 príp. 31.8. od 7,00 do 14,00 hod..

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.