Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Záverečný účet obce 2019 - návrh

SÚBOR
Dátum: 16.09.2020
Počet videní: 659
Záverečný účet obce 2019 - návrh

Zverejnenie Záverečného účtu za r. 2019

Obecný úrad vo Hviezdoslavove podľa § 6 ods. 3 až 7 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom na verejné pripomienkové konanie Návrh Záverečného účtu obce Hviezdoslavov za rok 2019. Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť min. 10 dňová lehota, počas ktorej môžu právnické osoby a fyzické osoby uplatniť pripomienku k návrhu Záverečného účtu:

  • v písomnej forme – na adresu OcÚ Hviezdoslavov, t. j. Hviezdoslavov č. 8, 930 41, Hviezdoslavov,
  • elektronicky – na adresu Obecny@Hviezdoslavov.sk alebo
  • ústne do zápisnice počas úradných hodín Obecného úradu Hviezdoslavov.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať...

 

OcÚ Hviezdoslavov

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Záverečný účet obce Hviezdoslavov - 2019 Veľkosť: 485.8 kB Formát: pdf Dátum: 16.9.2020