Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

BRKO – biologicky rozložiteľný kuch. odpad a jeho zber v našej obci

Dátum: 16.01.2021
Počet videní: 2952
BRKO – biologicky rozložiteľný kuch. odpad a jeho zber v našej obci

Dôležité informácie...

Vážení obyvatelia,

v týchto dňoch sme zaviedli triedenie kuchynského odpadu v našej obci, nakoľko nám táto povinnosť vyplýva z legislatívy. Kvôli situácii s Covid-19 bola povinnosť obcí a miest zaviesť triedenie tohoto odpadu predĺžená do júna 2021 oproti pôvodnému termínu 1.1.2021.

V prvej etape sme zbernými nádobami na tento odpad zastrešili bytovky vo Hviezdnom bývaní.

 

Prečo legislatíva pristúpila k triedeniu kuchynského odpadu?

Miera triedenia na Slovensku v roku 2019 dosahovala iba 39%. Väčšina odpadu sa tak stále nachádza v zmesovom komunálnom odpade, ktorý končí na skládke alebo v zariadení na energetické využitie.

Podľa analýz zmesového komunálneho odpadu neziskovej organizácie Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) za obdobie rokov 2017-2019 je zloženie zmesového komunálneho odpadu výrazne odlišné v bytových a rodinných domoch. V bytových domoch až 44% zmesového komunálneho odpadu tvorí kuchynský bioodpad a potravinový odpad. Nasleduje odpad z plastov, plechoviek a nápojových kartónov v hodnote 17%. Naopak v rodinných domoch tvorí najväčšiu časť záhradný bioodpad vo výške 26% a kuchynský bioodpad vo výške 16%. Odpad z plastov, plechoviek a nápojových kartónov tvorí 15%. Papier, sklo a textil tvoria 19% v bytových a 16% v rodinných domoch. Iné odpady v zmesovom komunálnom odpade, ako sú elektrozariadenia, plienky, drobný stavebný odpad, tvoria v priemere 22% (Zdroj: INCIEN).

 

Ako bude prebiehať zber BRKO v našej obci?

V súčasnosti sme uzavreli zmluvu so spoločnosťou FIDELITY Trade, s. r. o, ktorá okrem zberu oleja – kde prišlo v týchto dňoch k zvýšeniu kapacity zberných nádob vo Hviezdnom bývaní a v nasledujúcich dňoch pribudnú zberné nádoby aj v časti Podháj a Záhrady – nám táto spoločnosť bude zastrešovať aj zber kuchynského odpadu. Na začiatok sme začali s bytovkami vo Hviezdnom bývaní, a to pomocou takýchto nádob, ktoré sú rozmiestnené v stojiskách pre zberné nádoby:

BRKO

Postupne pridáme v I. polroku 2021 zber kuchynského odpadu aj pre zastrešenie celej obce, o čom budeme informovať.

 

Čo to je kuchynský odpad?

Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu z kuchýň domácností. Patria sem aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, resp. ostatnými potravinami živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené.

Ostatne, návod nájdete aj priamo na zbernej nádobe.

 

Ako zberať kuchynský odpad?

Tento druh odpadu môžete zberať do menšej nádobky (kýblika), prípadne do kompostovateľných sáčkov (plastové nepatria do tejto nádoby) a následne takto odpad vyniesť do zbernej nádoby.

 

Môžem miešať kuchynský odpad s bio odpadom so záhrad?

Nie, záhradný biologický odpad stačí zbierať raz mesačne alebo prostredníctvom zberných dvorov, zatiaľ čo kuchynský biologický odpad je potrebné zbierať častejšie. Naša obec zaviedla zber biologického odpadu (BRO) prostredníctvom hnedých zberných nádob, prípadne kompostérov, kde patria vyslovene zelené zložky (odpad zo záhrad, parkov, či nespracované šupky zo zeleniny, ovocia). Pri kuchynskom odpade (BRKO) sa okrem rovnakých zložiek výrazne líšia ďalšie zložky odpadu, ktoré treba zberať prostredníctvom zberu pre kuchynský odpad.

Prosím, pristúpme k tejto novej povinnosti zodpovedne a spoločne tak prispejeme k zníženiu komunálneho odpadu v čiernych nádobách. Ďakujeme.

820sk_1

 

Tatiana Skybová

poslankyňa OcZ a zástupkyňa starostu obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.