Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

MŠ sa môže rozšíriť o ďalšie 3 triedy. Zámer sa schvaľuje vo štvrtok

Dátum: 10.02.2021
Počet videní: 1135
MŠ sa môže rozšíriť o ďalšie 3 triedy. Zámer sa schvaľuje vo štvrtok

Aktuálne...

V nadväznosti na zajtrajšie zasadnutie obecného zastupiteľstva (pozvánka a program TU), dopĺňame informácie o zámere rozšíriť MŠ Hviezdoslavov o ďalšie 3 triedy (vyše 40 detí) už od 1.9.2021, pretože sa nás viacerí na toto rozširovanie pýtate...

Predkladateľom tohto bodu rokovania (bod č. 3) je starosta obce, M. Lackovič. Viac informácií nájdete aj v zverejnených Materiáloch na rokovanie OcZ na tomto mieste.

 

Vec dostatočne približuje dôvodová správa k avizovanému zámeru:

"Vedenie obce Hviezdoslavov bolo v rámci pravidelných osobných rokovaní v mesiacoch november - december 2020 oboznámené s významnou ponukou Rímskokatolíckej cirkvi (ďalej len RKC), resp. vedenia CZŠ sv. Martina vo Hviezdoslavove, spočívajúcou v rozšírení súčasnej 5-triednej obecnej MŠ Hviezdoslavov s max. kapacitou 111 detí do samostatného traktu v novovznikajúcej CZŠ sv. Martina vo Hviezdoslavove, a to od 1.9.2021. V tom čase už bude 1. pavilón príslušnej základnej školy skolaudovaný a plne funkčný v nových a moderných priestoroch na Školskej ul.. Tento trakt na prízemí však ešte nebude plne využívaný, pretože nová ZŠ nebude hneď v začiatku naplnená ihneď, ale každý rok sa budú otvárať zrejme 2 nové triedy (1. rok to budú zrejme 4 triedy v rámci 1. stupňa ZŠ pre prvé dva ročníky).

Obec Hviezdoslavov analýzou stavu medzičasom zistila, že podľa finálnych prepočtov vykonaných vďaka disponibilite projektovej dokumentácie od RKC, na ktorej pracovala riaditeľka MŠ, starosta obce a prednostka OcÚ, tam vieme umiestniť max. 42 detí v 3 triedach (2 na celodenný pobyt a 1 na poldenný pobyt bez spálne). Okrem iného tiež riaditeľka, poverená starostom obce, riešila otázku pobytu detí vonku, otázku výdaju stravy či taktiež otázku právnej subjektivity (či týmto vznikne elokované pracovisko) a pod..

Výsledkom je skutočnosť, že situácia je prakticky veľmi ľahko riešiteľná a tým pádom predkladateľ navrhuje, aj po porade s prednostkou OcÚ Hviezdoslavov, predsedom Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja a predsedníčkou Komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce, pretaviť ju do reality, a to čo najskôr.

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné. Realizácia tohto rozšírenia MŠ k 1.9.2021 by dramatickým spôsobom pomohla obci Hviezdoslavov pri uplatnení novelizovanej legislatívy preklenúť toto mimoriadne náročné obdobie. Umiestňovanie detí do škôlok vo Hviezdoslavove je vplyvom demografických faktorov a extrémne rýchleho rastu obce, najmä posledné 3 roky, vskutku kritický problém. Ponuka, bohužiaľ, ani zďaleka nevie uspokojiť dopyt. Každoročne je odmietaných cca. 60 – 80 detí. Vznik ďalších troch tried pre min. 42 detí sa javí ako výborné riešenie, ktoré podľa predbežných informácií navyše vieme realizovať za pomerne výhodných ako ekonomických, tak i personálnych a technických podmienok, definovaných v pripravovanej zmluve (ktorá je predmetom aktuálnych rokovaní). Nová kapacita MŠ Hviezdoslavov by týmto rozšírením atakovala hranicu 160 detí (a až 8 tried)."

Veríme, že po schválení zámeru (ktoré bude prebiehať zajtra od 18:00 na zasadnutí zastupiteľstva) sa nájde zhoda medzi obcou a RKC aj na definitívnych zmluvných podmienkach. Zároveň však pribrzďujeme prílišné nadšenie, pretože definitíva padne až v nasledujúcich týždňoch, a preto vopred avizujeme, že nie je možné sa na rozšírenie MŠ stopercentne spoliehať. Vnímame však, že situácia s umiestňovaním detí do MŠ je naozaj vážna, a aj preto sa tešíme otvoreniu novej, špičkovej súkromnej MŠ "Lovely Stars" v obci, ktorá taktiež, hoci len čiastočne, pomôže preklenúť aktuálnu situáciu vo Hviezdoslavove a jeho okolí. Schvaľovanie tohto zariadenia do Siete škôl a školských zariadení SR, resp. prerokovanie potrebného súhlasu obce, je taktiež predmetom februárového zasadnutia zastupiteľstva.

"Náš projekt sme v januári 2021 predstavili aj Odboru školstva na Okresnom úrade v Trnave. Ten od prvého momentu projekt podporuje a obci poskytuje, vzhľadom na jej neľahkú a dlhodobo známu situáciu, mimoriadnu pozornosť a plnú súčinnosť."

Viac informácií ku projektu budeme včas zverejňovať...

 

Zároveň by sme Vás radi informovali, že po rezervácií pozemkov pre obecnú základnú školu, o ktorej sme 13. januára písali TU, a ktorá by mala vyrásť v lokalite Letorosty vo Hviezdoslavove - Podháji, pripravujeme v týchto dňoch zadanie pre verejné obstarávanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie tejto ZŠ pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Stanoviť presný čas výstavby je v aktuálnej situácii veľmi obtiažne, avšak veríme, že to nebude dlho po otvorení Cirkevnej základnej školy a základnej umeleckej školy sv. Martina vo Hviezdoslavove, vďaka čomu v pomerne rýchlom slede možno očakávať vznik dvoch nových ZŠ v našej obci.

Rovnako tak budeme, ako vždy, včas informovať...

 

Pozn.: Viac o školských zariadeniach v obci nájdete v kategórii Školské zariadenia.

 

OcÚ Hviezdoslavov

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.