Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktualizované. Prehľad projektov na r. 2023 - 2024

Dátum: 12.10.2023
Počet videní: 11868
18 min. čítania
Aktualizované. Prehľad projektov na r. 2023 - 2024

Ako sú na tom projekty vo Hviezdoslavove v októbri '23?

V rámci prípravného, územného či stavebného konania (príp. v samotnej realizácii) je v pohybe vyše 20 projektov veľkého významu, ktoré opäť po čase sumarizujeme a k októbru 2023 aktualizujeme v tomto prehľade. Nová pošta? Náš "domáci" pivovar? Nové centrum? Obchodná galéria? Moderné zdravotné stredisko? Zelená a chytrá základná škola? Toto všetko nás čaká už tento (2023), poťažmo budúci rok (2024). V prípade projektov osobitného významu (napr. projekt novej ZŠ či projekt dobudovania vodovodu a kanalizácie) odporúčame hlbšie sledovať aj tzv. "Otázky a odpovede" (klik TU, resp. TU).

     Dostupná, kvalitná a moderná občianska vybavenosť (OV) je pre nás aj naďalej tá najvyššia priorita č. 1. Ako sme už načrtli vyššie, v našom katastri sa toho posledných 48 mesiacov deje naozaj veľmi veľa, a preto by sme Vám radi prehľadne a transparentne zosumarizovali, ako na tom jednotlivé rozpracované infraštruktúrne projekty z pohľadu Obce a príslušných stavebných, resp. procesných alebo povoľovacích konaní, aktuálne sú.

     Najlepšou správou v dnešných ťažkých a krízových časoch i naďalej zostáva fakt, že Hviezdoslavov nezaznamenáva rušenie žiadneho z avizovaných "veľkých" projektov OV, na ktorých sa naplno a intenzívne ostatné mesiace usilovne pracuje. Koronavírusová kríza, extrémne zdražovanie stavebných materiálov, drastická inflácia či energokríza spojená s vojnovým konfliktom u našich susedov však, prirodzene, niektoré procesy i výstavbu samotnú pozdržala, a to nielen v našej, ale v každej samospráve. Realizácia a orientačný čas dokončenia projektov sa v niektorých prípadoch, žiaľ, pozdržal aj o 18 mesiacov.

     Nižšie zverejňujeme všetky aktuálne projekty (vrát. tých zo súkr. kapitálu), významne vplývajúce jednak na kvalitu života našich obyvateľov, no hlavne na budúcu podobu verejného priestoru, ktorá je dôležitá. V rámci napĺňania našich kritérií transparentnosti a otvorenej komunikácie, považujeme za správne Vás i takto pravidelne informovať...

 • Pozn. a): Všetky uznesenia OcZ mapujúce životný cyklus projektov nájdete prehľadne zverejnené TU
 • Pozn. b): Všetky materiály z rokovaní OcZ vrát. dôvodových správ, stanovísk komisií a pod. nájdete TU
 • Pozn. c): Pripájame i sériu fotografií či štúdií prislúchajúcich k jednotlivým projektom

 

 

1. CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA (CSŠ) SV. MARTINA

 • Súčasť projektu Centrum obce Hviezdoslavov (Obec Hviezdoslavov + Rímskokatolícka cirkev, r. 2019 - 20).
 • 1. pavilón "A" úspešne zrealizovaný v r. 2020 - 2021.
 • 2. pavilón "B" (vrát. novej telocvične) disponuje právoplatným stavebným povolením (SP).
 • Presnejší harmonogram realizácie tzv. pavilónu "B" bude vyšpecifikovaný v krátkom čase.
 • Obec Hviezdoslavov poskytuje plnú a úplnú legislatívnu súčinnosť a podporu (zmluvy TU).

 

2. RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SV. JOZEFA & KOMUNITNÉ CENTRUM

 • Súčasť projektu Centrum obce Hviezdoslavov (Obec Hviezdoslavov + Rímskokatolícka cirkev, r. 2019 - 20).
 • Projekt sa buduje na etapy, v 1. etape prebehla v zmysle dohody Obce a RKC výstavba ZŠ (bod č. 1 vyššie).
 • Z časového hľadiska sa bude nový rímskokatolícky kostol, farský úrad a centrum budovať v etapách č. 2, 3.
 • V súčasnosti prebiehajú prípravné procesy, týkajúce sa stav. konania.
 • Harmonogram realizácie bude vyšpecifikovaný po správoplatnení SP.
 • Pozn.: Súčasťou Centra obce Hviezdoslavov bude i prednámestie s tzv. príslušenstvom (Obec + RKC).

 

Snímka_obrazovky_2023-01-10_o_20.03.06

Prvé štúdie nového centra po nástupe nového vedenia, feb. 2019 (MILAN architecture, s. r. o.)

 

Snímka_obrazovky_2023-01-10_o_19.56.55

Dobový obr. štúdie zóny "Centrum obce Hviezdoslavov", jan. 2020 (Kováč Architects, s. r. o.)

 

Snímka_obrazovky_2023-01-10_o_20.15.18

Dobový pohľad na novú, práve dokončenú ZŠ (Pavilón "A") vo Hviezdoslavove, jún 2021

 

Snímka_obrazovky_2023-01-11_o_11.38.30

Súčasťou nového centra je i budovanie zázemia, ver. osvetlenia či parkovania, jún 2022

 

3. OBECNÁ ZŠ P. O. HVIEZDOSLAVA

 • Parcely pre výstavbu o rozlohe 7.453 m2 úspešne zakúpené a katastrom zavkladované v r. 2021 - 2022.
 • Právoplatné SP realitou vo februári 2023. Práve v týchto dňoch prebieha ver. obstarávanie zhotoviteľa.
 • Harmonogram realizácie vyšpecifikujeme po ver. obstarávaní a podpise zmluvy so zhotoviteľom.
 • Cieľom je do budovy ZŠ rozšíriť i ďalšie triedy MŠ (presné počty Vám budeme včas komunikovať).

 

Snímka_obrazovky_2021-11-11_o_8.53.12_1_1

Podarilo sa! Úspešne zavkladované pozemky už škole nik nevezme..., nov. 2021

 

snimka_obrazovky_2022-01-25_o_131053_c15b10_md

Pohľad na prvé vizualizácie ďalšej novej ZŠ v obci, jan. 2022 (Kováč Architects, s. r. o.)

 

4. SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA (MŠ) "LOVELY STARS"

 • Projekt úspešne zrealizovaný v r. 2020.
 • Súhlas Obce Hviezdoslavov (OcZ) pre šk. zariadenie udelený r. 2021.
 • Obec Hviezdoslavov poskytuje plnú a úplnú legislatívnu súčinnosť a podporu (zmluvy TU).

 

5. NOVÝ SUPERMARKET - AREÁL "SENECKÁ" - OBCHODNÁ UL.

 • Je súčasťou I. etapy Areálu Senecká na Obchodnej ul. (II. etapa obch. galérie "L" + "U", III. etapa zdravot. stredisko).
 • Projekt úspešne zrealizovaný v r. 2021.
 • Pozn.: Na obecné inž. siete (vodovod) Obec napojila i supermarket Billa a prísl. v blízkosti Seneckej cesty II/503.
 • Pozn. č. 2: Obec má záujem aj o 3. supermarket (hl. potravinára) zvučného mena (včas Vás budeme informovať).

 

185855717_4326734517358935_856727362489070476_n

Dobová fotografia z výstavby 1. supermarketu v obci, máj 2021

 

Snímka_obrazovky_2023-01-10_o_20.58.34

Dokončovanie nového supermarketu v našej obci, sep. 2021

 

6. ZDRAVOTNÉ STREDISKO - AREÁL "SENECKÁ" - OBCHODNÁ UL.

 • Je súčasťou III. etapy Areálu Senecká na Obchodnej ul. (I. etapa supermarket, II. etapa obch. galérie "L" + "U").
 • Právoplatné SP realitou v marci 2023.
 • Projekt je v realizácii od leta 2023.
 • Termín dokončenia je r. 2024.

 

Z_01_1

Pohľad na avizované moderné zdravotné stredisko, ktoré vyrastie v rámci III. etapy

 

7. OBCH. GALÉRIE "L" + "U" (DOMY SLUŽIEB) - AREÁL "SENECKÁ" - OBCHODNÁ UL.

 • Dielo je súčasťou II. etapy Areálu Senecká na Obchodnej ul. (I. etapa supermarket, III. etapa zdravot. stredisko).
 • Projekty sú v realizácii od jari 2022.
 • Termín dokončenia je r. 2024.

 

Snímka_obrazovky_2023-01-10_o_21.26.42

Rastúca obchodná galéria na Obchodnej ul. v tvare písmena "L", okt. 2022

 

l_04_7d5e3b_lg

Vizuál nového detského ihriska, ktoré už o chvíľku vyrastie vo vnútrobloku

 

Snímka_obrazovky_2023-01-10_o_21.29.19

Vizuál novej obch. galérie a zavŕšenie II. etapy Areálu Senecká

 

ulica_01_be7429_lg

Pohľad na Obchodnú ul. od rušnej Seneckej cesty II/503

 

8. DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - AREÁL "HVIEZDA"

 • Dielo je súčasťou Areálu Hviezda na Ul. J. Matúšku (ex Športová ul.).
 • Bude aktualizované v priebehu r. 2023.

 

9. POLYFUNKCIA = PIVOVAR A I. - AREÁL "PRI HÁJOVNI"

 • Dielo je súčasťou Areálu Pri Hájovni na Ul. Pri hájovni (v blízkosti rybníka v Podháji).
 • Projekt je v realizácii od r. 2022.
 • Termín dokončenia je r. 2024.

 

foto-hvezdon-2

Oceňovaný, remeselný, lokálny pivovar by rád otvoril časť svojho minipivovaru už v lete 2023

 

3_4a09bb_lg

Vizuál samotného pivovaru, ktorý je toho času tesne pred dokončením

 

10. PROJEKT DOBUDOVANIA KANALIZÁCIE & VODOVODU

 • V súčasnosti prebiehajú dokončovacie procesy týkajúce sa stavebného konania a financovania diela.
 • Harmonogram realizácie vyšpecifikujeme až po správoplatnení staveb. povolenia a ver. obstarávaní.
 • Projekt podrobne mapujeme v našej téme TU, záverečné ústne pojednávanie prebehlo 16.6.2023.

 

182457814_4295843423781378_27846129599258405_n

Ten najdôležitejší a najväčší projekt zo všetkých. Už "len" postaviť...

 

11. VOĽNOČASOVÝ AREÁL "PRI ŠIBENIČKE" & OBECNÁ PLÁŽ

 • V súčasnosti prebiehajú povoľovacie procesy týkajúce sa stavebného konania.
 • Realizácia aktivít bude prebiehať v r. 2023, 2024 a 2025 po viacerých etapách.
 • Realizáciu jednotlivých činností Vám budeme včas a osobitne komunikovať.

 

Snímka_obrazovky_2023-01-10_o_23.06.59

Pohľad na pilotné leto na našej pláži pri štrkoviskách, aug. 2022

 

Snímka_obrazovky_2023-01-10_o_23.00.01

Na Šibeničke v r. 2024 vyrastie aj najväčšia detská zóna v okolí, ilustr. obr. 2022 (MPSVaR SR)

 

12. CYKLOTRASY HVIEZDOSLAVOV

 • V súčasnosti prebiehajú procesy týkajúce sa ako územného, tak stavebného konania.
 • Harmonogram realizácie vyšpecifikujeme až po správoplatnení SP a ver. obstarávaní.

 

Snímka_obrazovky_2023-01-10_o_23.27.10

Na stole leží dokumentácia pre územné rozhodnutie pre projekt cyklotrás, aug. 2022

 

13. OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU HVIEZDOSLAVOV

 

Snímka_obrazovky_2023-01-10_o_23.32.25

Staručký obecný úrad dostal úplne nový šat, nov. 2021

 

14. OBNOVA STAREJ BUDOVY MŠ HVIEZDOSLAVOV

 

Snímka_obrazovky_2023-01-10_o_23.37.14

"Stará" obecná škôlka už nie je taká stará, sep. 2021

 

15. PROJEKT REVITALIZÁCIE RYBNÍKA V PODHÁJI

 • Dlhodobý projekt, ktorého aktivity realizujeme postupne (nový chodník, náučné tabule, relaxačné zóny, návštevné mólo).
 • V rámci úzkej súčinnosti s MO SRZ prebieha postupné prečistenie brehov rybníka a skrášľovanie bezprostredného okolia.

 

Snímka_obrazovky_2023-01-11_o_8.17.13

Výstavba masívneho móla na jednom z brehov rybníka, júl 2022

 

img_4617_6ba119_lg

Rybník nie je smetisko, máj 2022

 

16. OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU HVIEZDOSLAVOV

 • 1. etapa projektu úspešne zrealizovaná v r. 2023.
 • V 2. etape sa bude v r. 2024 revitalizovať 1. poschodie budovy - vr. priestorov stavebného úradu.
 • V 3. etape sa bude, opäť v r. 2024, sanovať exteriér budovy, predovšetkým strecha a opláštenie.

 

img_7226_c6deee_lg

Po rekonštrukcii hlavnej sály v r. 2023

 

img_7227_b0e0cf_lg

Po rekonštrukcii hlavnej sály v r. 2023

 

17. PROJEKT VODOZÁDRŽNÝ PARK HVIEZDOSLAVOV

 • Ide o jeden z najväčších projektov Obce v r. 2023.
 • Projekt je v realizácii od leta 2023.
 • Termín dokončenia je do 31.12.'23.
 • Na projekt sme získali nenávratný fin. príspevok (NFP) vo výške vyše pol milióna eur.
 • Projekty č. 1 a 2 (viď vyššie) budujú nové centrum v lokalite Pažiť, tento projekt rieši stranu oproti:
 • Rieši Park P. O. H., okolie obecného úradu, kultúrneho domu, vnútroblok Lipového nám. a okolie.

 

Snímka_obrazovky_2023-01-11_o_8.30.30

Práve sme získali pol milióna eur na náš Vodozádržný park, dec. 2022

 

snimka_obrazovky_2020-09-26_o_103155_014457_lg

Môžeme sa tešiť na novú zeleň, dlažbu, fontánu či mobiliár, sep. 2020 (SCALE STUDIO, a. s.)

 

snimka_obrazovky_2020-09-26_o_103310_61e59c_lg

Nové centrum obce tak bude rozdelené na Pažiť, kde budú školské zariadenia či kostol,

no a hneď cez cestu budú naše úrady s kompletne zrekonštruovaným okolím, sep. 2020

(SCALE STUDIO, a. s.)

 

18. PROJEKT VÝSADBY ZELENE VO HVIEZDOSLAVOVE

 • Na projekt sme získali NFP vo výške cca. 15-tisíc eur od SAŽP v rámci programu "Zelené obce Slovenska".
 • Projekt úspešne zrealizovaný v r. 2023.
 • Okrem toho obec každoročne distribuuje 500 - 1000 stromov obyvateľom obce a vysádza obecnú škôlku.

 

Snímka_obrazovky_2023-01-11_o_8.44.58

Prvých 600 stromčekov v našej obecnej stromovej škôlke na Šibeničke, dec. 2021

 

Snímka_obrazovky_2023-01-11_o_8.47.12_1

Októbrová distribúcia mladých stromčekov obyvateľom obce, okt. 2022

 

19. VÝSTAVBA NOVÝCH CHODNÍKOV V OBCI

 • Chodník pre peších Hlavná ul. -> Ul. Čerešňárka -> Hviezdne bývanie úspešne zrealizovaný v r. 2019.
 • Chodník Hviezdne bývanie -> Ul. Čerešňárka -> Obchodná ul. úspešne zrealizovaný v r. 2020 - 2021.
 • Chodník Hlavná ul. -> Školská ul. (ku novej ZŠ) úspešne zrealizovaný v r. 2021.
 • Chodník Podháj, rybník (zokruhovanie) úspešne zrealizovaný v r. 2021 - 2022.
 • Projekt rekonštrukcie Chodníka Hlavná ul. bude v realizácii od októbra 2023.
 • Termín dokončenia je zač. r. 2024.
 • Projekt na cca. 1km dlhom úseku od Cintorínskej ul. až po panelovú časť rieši dobudovanie vjazdov, krajníc a aj odvodnenie.

 

img_2733_0cb054_lg

Spomienka na výstavbu dlhoočakávaného chodníka smer Obchodná ul., nov. 2020

 

203019149_4441239192575133_8892169015422128788_n_3ae76a_lg

Chcelo to nielen nový chodník smerom k novej škole, no i novú trafostanicu, júl 2021

 

img_4611_e95540_lg

Posledné úpravy a máme hotovo aj okolo rybníka v Podháji, máj 2022

 

20. NOVÝ ZBERNÝ DVOR HVIEZDOSLAVOV

 • Projekt disponuje právoplatným stavebným povolením ako aj ukončeným ver. obstarávaním.
 • V súčasnosti prebieha vyhodnotenie našej žiadosti o NFP (partner = Ministerstvo živ. prostr. SR).
 • Harmonogram realizácie vyšpecifikujeme až po úspešnom vyhovení ŽoNFP, v blízkom čase.
 • Pozn.: Do zázemia (budovy a garáží ZD) sa bude môcť dočasne "usadiť" i DHZ Hviezdoslavov.

 

21. PROJEKT OBECNEJ KOMPOSTÁRNE

 • Aktuálny Investičný plán projektov obce presunul tento projekt na r. 2024 až 2025.

 

22. VAROVNO-VYROZUMIEVACÍ SYSTÉM OBCE (NOVÝ ROZHLAS)

 • Prebieha monitoring vhodných grantov a fondov - s cieľom vyriešiť celú Obec.
 • Obec disponuje aktuálnou proj. dokumentáciou vypracovanou v r. 2019 - 2020.
 • Inštalácia novej sirény úspešne zrealizovaná v r. 2023.

 

23. NOVÝ "ŠPORTOVÝ AREÁL BEZ BARIÉR" HVIEZDOSLAVOV

 • Súčasť projektu Centrum obce Hviezdoslavov (Obec Hviezdoslavov + Rímskokatolícka cirkev, r. 2019 - 20).
 • Projekt úspešne zrealizovaný v r. 2021.
 • Na tento projekt sme úspešne získali NFP vo výške takmer 90-tisíc eur - od Fondu na podporu športu SR.

 

Snímka_obrazovky_2023-01-11_o_9.35.01

Pokládka umelého povrchu najnovšej generácie v ŠABB, okt. 2021

 

img_4164_b3acb7_lg

Na tribúnkach ŠABB nesmú chýbať sedačky vo farbách Obce, dec. 2021

 

24. POLYFUNKCIA, NÁMESTIE A PARK HVIEZDNE BÝVANIE

 • OÚ TT stanovil potrebu aktualizácie ÚPN. Tú následne spracovala vecne príslušná komisia OcZ.
 • OcZ zadanie riadne schválilo 25.5.2023. Proces tzv. "zmien a doplnkov" (ZaD) ÚPN sa práve deje.
 • Termín výstavby je r. 2024, v závislosti od povoľovacieho konania.

 

6__Zmluva_o_spolupráci_(HB_living,_s._r._o.)_-_Príloha_č._1,_Arch._štúdia_námestia_a_parku_1

Šestica obchodov, prevádzok, no i zeleň, námestie, vodný prvok či amfiteáter, okt. 2021

 

25. KRUHOVÝ OBJAZD HVIEZDOSLAVOV - PODHÁJ / MILOSLAVOV / ŠTVRTOK N/O

 • Projekt je súčasťou Zmien a doplnkov 6/21 ÚPN obce - úspešné vytvorenie úz. rezerv na križovatku.
 • V súčasnosti prebiehajú dokončovacie procesy týkajúce sa územného konania.
 • Harmonogram realizácie vyšpecifikujeme až po správoplatnení staveb. povolenia a ver. obstarávaní.

 

26. KRUHOVÝ OBJAZD (NOVÝ VJAZD) HVIEZDOSLAVOV - ZÁHRADY / SENECKÁ CESTA

 • Projekt bol súčasťou Zmien a doplnkov 6/21 ÚPN obce - úspešné vytvorenie územných rezerv na križovatku.
 • V súčasnosti prebiehajú procesy týkajúce sa zakcelerovania realizácie nového vjazdu - cez "Slnečné Záhrady".
 • Časové termíny je veľmi obtiažne stanoviť (včas Vás však budeme informovovať).

 

27. PROJEKT "ČOV HVIEZDOSLAVOV"

 • V súčasnosti prebiehajú povoľovacie procesy týkajúce sa územného konania, obstarávania a i..

 

319317412_557348559130409_4454183898564123937_n

Novej čistiarni odpadových vôd sa v budúcnosti nevyhneme, dec. 2022

 

28. NOVÁ POŠTA HVIEZDOSLAVOV, LIPOVÉ NÁM.

 

snimka_obrazovky_2023-02-09_o_120116_ac3cc5_lg

Ku novej pošte patrí i nový mobiliár či cyklostojany, feb. 2023

 

29. FOTOVOLTIKA NA STRECHY OBECNÝCH BUDOV

 • Projekt bude v realizácii od októbra 2023.
 • Termín dokončenia je do 31.12.'23.

 

 

Snímka_obrazovky_2023-01-12_o_8.54.41

V schválenom rozpočte na r. 2023 máme na naše projekty bezmála 900-tisíc EUR

 

 

ZÁVEREČNÉ SLOVO

 • Pozn.: 

     Prehľad mapuje projekty veľkého rozsahu s celoobecným významomvýrazne vplývajúce na život i kvalitu obyvateľov, nemapuje tzv. "malé" projekty, stojiská, sanácie, opravy ciest, tzv. "asfaltovania" a i..

 • Pozn. č. 2:

     Záverom nám nedá nespomenúť skutočnosť, že Obci sa na konci r. 2022 podarilo na najbližšie 2 roky zazmluvniť ako stabilnú dodávku elektriny, tak i plynu, čo je stále menší (či skôr väčší) zázrak.

 

 

Marek LACKOVIČ, MBA

starosta Hviezdoslavova

a kol. OcÚ a StÚ Hviezdoslavov