Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva na vyčistenie znečistených cestných komunikácií

Dátum: 22.02.2021
Počet videní: 1119
Výzva na vyčistenie znečistených cestných komunikácií

Aktuálne...

Obec Hviezdoslavov, zast. starostom obce, Marekom Lackovičom, prostredníctvom svojho Právneho úseku v súčinnosti s hl. kontrolórom obce zasiela v utorok, t. j. dnes - 23.2.2021, oficiálne, formou urgentného listu, výzvy na bezodkladné vyčistenie cestných komunikácií všetkým developerom aktuálne realizujúcim výstavbu v našej obci, i poľnohospodárskym subjektom vykonávajúcim poľnohospodársku činnosť v našej obci.

Obec Hviezdoslavov má záujem riešiť všetky znečisťovania rovnakým metrom - bez ohľadu na to - že jej mnohé komunikácie nepatria a majú skôr povahu súkromných kondomínií (ako napr. prakticky celé Záhrady), bez akéhokoľvek spoluvlastníckeho titulu obce.

V liste obec jednotlivých staviteľov dôrazne písomne napomína, upozorňuje a vyzýva na bezodkladné vyčistenie cestných komunikácií nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti výkonu ich stavebnej činnosti, ktoré boli znečistené ich stavebnou činnosťou, najmä vplyvom dopravných presunov stavebných mechanizmov počas "mokrých", zimných mesiacov.

Konkrétni "znečisťovatelia" boli bezodkladne vyzvaní, aby bolo vyčistenie predmetných, obslužných komunikácií zrealizované najneskôr do 10 dní od obdržania tejto výzvy. V prípade neodstránenia nežiadúceho stavu vykoná Stavebný úrad obce Hviezdoslavov v postavení orgánu štátneho stavebného dohľadu zisťovanie v zmysle § 98 ods. 2 Zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, za účelom ochrany verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených záujmov právnických osôb a fyzických osôb.

Znečisťovanie, akého sme na niektorých úsekoch v našom katastri boli svedkami v uplynulých týždňoch, sa už nesmie opakovať...

Našich obyvateľov zároveň upozorňujeme, že sťažnosti & podnety podobného typu prijíma Kancelária prvého kontaktu, ktorá sa snaží tieto problémy riešiť ihneď, ako sa objavia. Nemá teda veľký zmysel sťažovanie na sociálnych sieťach, ktoré, prirodzene, obec non-stop nemonitoruje. Do pozornosti už po niekoľkýkrát taktiež dávame našu novozriadenú "Zelenú linku" obce, ktorá je k dispozícii každý pracovný deň, od 7:30 do 16:00.

 

OcÚ Hviezdoslavov