Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zmena otváracích hodín Zberného dvoru

Dátum: 07.06.2022
Autor: Obecný úrad Hviezdoslavov
Počet videní: 4175
Zmena otváracích hodín Zberného dvoru

Aktualizácia 7.6.2022...

Zberný dvor Hviezdoslavov

bude pre verejnosť s účinnosťou od 15.6.2022 otvorený v nasledujúcom režime:

Streda: od 14.00 do 17.00

  Sobota: od 10.00 do 15.00 

 

     Zberný dvor (ZD) Hviezdoslavov v novej sezóne 2022 otvárame 19. marca 2022, t. j. v sobotu.

     ZD je určený pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt (TP) na území Hviezdoslavova a sú zapojené do systému množstevného zberu biologického rozložiteľného odpadu (BRO) a majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu (KO). Aj v sezóne 2022, ktorá štartuje v sobotu, bude nutné preukázať sa pri príchode na ZD občianskym preukazom zamestnancovi ZD.

     Poplatník bez TP je povinný preukázať svoju totožnosť platným OP a kartičkou preukazujúcou uhradenie poplatku na príslušný rok. Ak takouto kartičkou nedisponujete, ale ZD chcete v r. 2022 využívať, kartičku potvrdzujúcu uhradenie poplatku si môžete vyzdvihnúť v stránkových hodinách na Obecnom úrade v Kancelárii daní a poplatkov.

     Zároveň upozorňujeme, že ZD je určený výhradne pre zber BRO rastlinného pôvodu (zelený odpad). BRO je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad, najmä tráva, kvety, lístie a konáre. PRIVÁŽANÝ RASTLINNÝ ODPAD JE MOŽNÉ ULOŽIŤ LEN ČISTÝ, BEZ INÝCH ODPADOV (PLASTOVÉ VRECIA, MOTÚZY, PLASTOVÉ FLAŠE A POD.). Viac o ZD sa dočítate na jeho stránke na tomto mieste.

     Pripomíname, že ZD sa nachádza vo Hviezdoslavove, na ceste smerom do Mierova. Prístup k ZD je z cesty II/503 (zo Seneckej cesty). Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu zo záhrad (najmä tráva, vetvy, lístie, konáre, vinič). Pri odovzdávaní BRO sa preberá výlučne odpad rozdelený zvlášť na trávu, lístie, konáre a iné rastlinné odpady, ktoré je nutné zdrviť.

 

Obsahom odpadu NESMIE byť:

 • nerozobratý nábytok,
 • uhynuté zvieratá a iný biologický odpad - je potrebné vyhľadať špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu,
 • KO a jeho nebezpečné zložky (napr. vyprázdnené nádoby po škodlivých surovinách, tekutinách, plynoch, azbest a pod.),
 • chemické látky, farby a ich obaly,
 • papier a lepenka,
 • sklo,
 • plasty a obaly z plastov,
 • objemový odpad,
 • zmesový komunálny odpad,
 • odpad zo stavieb,
 • biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
 • kovy,
 • textil,
 • izolačný materiál a polystyrén,
 • batérie a akumulátory,
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
 • žiarovky a iný odpad obsahujúci ortuť,
 • drevo obsahujúce nebezpečné látky,
 • absorbenty, filtračné materiály,
 • kaly z odlučovačov.

 

OcÚ Hviezdoslavov

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.