Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Marcový prieskum je spracovaný. Tu sú výsledky...

Dátum: 14.04.2021
Počet videní: 1227
Marcový prieskum je spracovaný. Tu sú výsledky...

Výsledky marcového prieskumu

Výskum bol uskutočnený v čase od 7. do 21. marca 2021 prostredníctvom on-line dotazníka spol. Google Forms, ktorý bol respondentom ponúknutý skrz oficiálne webové sídlo obce www.Hviezdoslavov.sk & oficiálny profil obce na sociálnej sieti Facebook. Prieskumná vzorka nebola ohraničená, s cieľom získať náhodný výber respondentov.

Prieskumu sa zúčastnilo spolu 501 respondentov. Respondentov sme sa pýtali na dokopy 20 otázok, ktoré si vyžadovali zhruba 10 minút času. Na nasledujúcich riadkoch nájdete stručné zhrnutie z predmetného prieskumu...

Hlavným cieľom bolo na výskumnej vzorke min. 500 respondentov pomocou kvantitatívneho výskumu preskúmať, ako vnímajú aktuálne budovanú firemnú kultúru, predovšetkým komunikáciu, obyvatelia Hviezdoslavova.

Ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli chvíľu na odpovede na naše otázky. Pomáha nám to zlepšovať sa v našej ďalšej práci.

 

Snímka_obrazovky_2021-04-14_o_15.49.13

Snímka_obrazovky_2021-04-14_o_15.49.55

Snímka_obrazovky_2021-04-14_o_15.50.52

Poznámka: Je nadmieru pozitívnym faktom a skutočnosťou, že na základe výskumu drvivá väčšina respondentov, ak už na Úrad osobne prišla, nečakala na svoje vybavenie dlhšie než 5 minút.

 

Snímka_obrazovky_2021-04-14_o_15.52.22

Poznámka: Vyše 78% z respondentov, ktorí navštívili Úrad osobne, sa v prieskume vyjadrilo, že personál Obecného úradu Hviezdoslavov bol veľmi zdvorilý a nápomocný.

 

Snímka_obrazovky_2021-04-14_o_15.54.52

Snímka_obrazovky_2021-04-14_o_15.56.20

Poznámka: Pohľad na 6. otázku ukončuje 1. kolo tzv. „povinnej jazdy“ otázok. Graf podčiarkuje všeobecnú spokojnosť s fungovaním a zároveň prakticky zhŕňa, že celkový dojem z návštevy Úradu je aktuálne bez najmenších pochybností pozitívny.

 

Snímka_obrazovky_2021-04-14_o_15.59.44

Snímka_obrazovky_2021-04-14_o_16.01.16

Poznámka: 3,8% respondentov (len 19 z 501) sa vyjadrilo, že podľa nich v súčasnosti jednotlivé zložky Úradu nepracujú, nekomunikujú a nefungujú profesionálne.

 

Snímka_obrazovky_2021-04-14_o_16.03.35

Poznámka: Viac než dve tretiny probandov túto proaktivitu obce „veľmi oceňuje, lebo to nie je samozrejmosť“.

 

Snímka_obrazovky_2021-04-14_o_16.05.04

Poznámka: Pre takmer päťnásobne väčší počet respondentov je dôležitejšia a rozhodujúcejšia kvalita vybavenia požadavky a na rýchlosti záleží až sekundárne. Toto zistenie do veľkej miery popiera doposiaľ známe skúsenosti z miestnych úradov, no i z iných inštitúcií, a podčiarkuje tak ešte intenzívnejšie potrebu akcelerácie permanentného zvyšovania kvality.

 

Snímka_obrazovky_2021-04-14_o_16.06.39

Poznámka: Nedávno (1. Q/2021) vyšiel celonárodný prieskum, ktorý realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska prostredníctvom renomovanej agentúry AKO. Z neho je zrejmé, že mestám a obciam dôveruje 48 % ľudí. Na štát (Vládu SR) sa spolieha 14 % opýtaných. Vo Hviezdoslavove to pre samosprávu (a našu obec) dopadlo ešte o čosi lepšie, pre štát ešte omnoho horšie. Štátu dôverujú viac ako svojej obci len chabé 2 percentá respondentov. Alarmujúci je však výsledok, že viac než 21% probandov (celkovo až 106 z 501 opýtaných) nedôveruje ani jednej zložke – ani štátu (Vláde Slovenskej republiky), ani vlastnej obci. Vyplýva z toho jednak veľký záväzok na ďalšie zlepšovanie ako pre štát, rovnako tak i pre obec.

 

Snímka_obrazovky_2021-04-14_o_16.11.26

Poznámka: V prieskume bola, prirodzene, legenda vysvetľujúca podstatný detail, že č. 5 je najvyššie (a teda najviac bodov) a č. 1 je najnižšie (a teda najmenej bodov). Výsledok dokazuje, že najviac najvyšších známok dostala zdvorilosť & slušnosť, nasleduje transparentnosť a na záver i odbornosť. Celkovo ide o veľmi vysoké známky a veľmi kladné hodnotenie komunikácie celého Úradu.

 

Snímka_obrazovky_2021-04-14_o_16.14.49

Poznámka: Aktuálne budovanú „značku“, identitu a image obce Hviezdoslavov hodnotí pozitívne až 88% respondentov, ktorým sa páči, „akým smerom sa to uberá“.

 

Snímka_obrazovky_2021-04-14_o_16.17.27

Poznámka: Komunikáciu obce Hviezdoslavov považuje za autentickú, resp. hodnovernú 395 z celkového počtu 501 opýtaných (78,8%). Opäť je mierne znepokojujúcim zistením fakt, že vyše 15% probandov situáciu nevie posúdiť...

 

Snímka_obrazovky_2021-04-14_o_16.19.22

Snímka_obrazovky_2021-04-14_o_16.20.51

Poznámka: V tomto konkrétnom prípade je spokojnosť s aktuálnym „jazykom“, typickou rečou, resp. spôsobom, ktorým obec komunikuje navonok, u 88,4% respondentov.

 

Snímka_obrazovky_2021-04-14_o_16.21.49

Poznámka: Komunikáciu obce považuje za zrozumiteľnú až 98% respondentov. Potvrdzuje sa tiež, že komunikácia nesmie byť len autentická, otvorená, transparentná a zodpovedná, ale i zrozumiteľná a jasná, rešpektujúc a berúc pritom na zreteľ špecifiká cieľových skupín, ktorým informáciu doručujeme.

 

Snímka_obrazovky_2021-04-14_o_16.23.15

 

Ešte raz Vám ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podobné prieskumy, s cieľom dlhodobo zlepšovať naše služby verejnosti...

 

Vedenie Obecného úradu Hviezdoslavov

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.