Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pomôžte nám rozvíjať náš Hviezdoslavov

Dátum: 03.06.2021
Počet videní: 681
Pomôžte nám rozvíjať náš Hviezdoslavov

Pridajte sa ku nám!

  • Chcete pomôcť rozvíjať Hviezdoslavov?
  • Chcete priložiť ruku k dielu, ale neviete ako na to?
  • Máte dobré nápady, ale neviete ako ich presadiť / komu napísať?
  • Vyznáte sa v problematike sociálnych vecí, kultúry, športu či územného plánovania?

V tom prípade zrejme hľadáme práve Vás!

 

Pridajte sa ku nám, do zriadených komisií obecného zastupiteľstva...

 

Je potrebné na začiatok trochu vysvetliť, čo to tie naše komisie sú? Nech sa páči - všetko o našich jestvujúcich komisiách nájdete na TOMTO mieste.

 

Ak ste si podstránku prečítali, tak už viete, že obec má aktuálne zriadenú:

  1. Komisiu územného plánovania, výstavby a rozvoja,
  2. Komisiu kultúry, vzdelávania a športu,
  3. Sociálnu komisiu,
  4. Komisiu pre rozpočet, financie a správu majetku obce,
  5. Komisiu na ochranu verejného záujmu,
  6. Komisiu pre bezpečnosť a ochranu obecného majetku.

Každá komisia má svojho predsedu - tým, resp. tou je vždy poslanec / poslankyňa obecného zastupiteľstva (OcZ).

Ak je Vám niektorá z horeuvedených problematík blízka, neváhajte, prosíme Vás, a napíšte nám e-mail ešte dnes...

 

Na čo slúžia komisie OcZ a aké sú ich úlohy?

a) Poradná funkcia: vypracovávajú návrhy, stanoviská a podnety na riešenie záležitostí v oblasti svojej pôsobnosti ako podklad pre rozhodovanie OcZ a starostu Obce, podieľajú sa na príprave materiálov pre OcZ, prijímajú stanoviská k predkladaným materiálom v oblasti pôsobenia komisie, vykonávajú úlohy, ktoré im boli zverené OcZ a pod..

b) Iniciatívna funkcia: vypracovávajú iniciatívne a konštruktívne návrhy a podnety na riešenie záležitosti, patriacich do oblasti ich pôsobenia, posudzujú a prijímajú návrhy občanov, organizácií a obecného úradu v oblasti svojej pôsobnosti a predkladajú svoje stanoviská OcZ, dávajú podnety na vypracovanie návrhov VZN v oblasti svojho pôsobenia, spolupôsobia pri príprave materiálov na OcZ, podieľajú sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu Obce v rámci svojej pôsobnosti a pod..

c) Kontrolná funkcia: kontrolujú spôsob plnenia a realizáciu uznesení OcZ, kontrolujú dodržiavanie a prácu s VZN v oblasti svojho pôsobenia, dozerajú na majetok mesta a iný zverený majetok, ako aj na hospodárenie s ním, dozerajú na investičnú a podnikateľskú činnosť obce a pod..

 

Čo za to obec ponúka?

Okrem výborného pocitu participácie na veciach verejných, možnosti priamo pozitívne ovplyvňovať budúcnosť svojej obce, nadviazania nových kontaktov a neoceniteľných skúseností s komunálnou politikou, je tu i drobná finančná pozornosť, ktorá snáď neurazí - za každé jedno zasadnutie ktorejkoľvek "našej" komisie (bez ohľadu na to, koľko trvá a ako často sa rozhodnete zasadať) je, v súlade s platnými Zásadami odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Hviezdoslavov, odmena 15,- EUR

 

V prípade záujmu o členstvo v niektorej z komisií nám píšte na Obecny@Hviezdoslavov.sk

Kontaktovať Vás budeme bezodkladne. Vopred veľmi pekne ďakujeme za Vašu súčinnosť!

 

Tešíme sa na stretnutie!

 

OcÚ Hviezdoslavov