Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pomôžte nám rozvíjať náš Hviezdoslavov

Dátum: 03.06.2021
Počet videní: 1372
Pomôžte nám rozvíjať náš Hviezdoslavov

Pridajte sa ku nám!

  • Chcete pomôcť rozvíjať Hviezdoslavov?
  • Chcete priložiť ruku k dielu, ale neviete ako na to?
  • Máte dobré nápady, ale neviete ako ich presadiť / komu napísať?
  • Vyznáte sa v problematike sociálnych vecí, kultúry, športu či územného plánovania?

V tom prípade zrejme hľadáme práve Vás!

 

Pridajte sa ku nám, do zriadených komisií obecného zastupiteľstva...

 

Je potrebné na začiatok trochu vysvetliť, čo to tie naše komisie sú? Nech sa páči - všetko o našich jestvujúcich komisiách nájdete na TOMTO mieste.

 

Ak ste si podstránku prečítali, tak už viete, že obec má aktuálne zriadenú:

  1. Komisiu územného plánovania, výstavby a rozvoja,
  2. Komisiu kultúry, vzdelávania a športu,
  3. Sociálnu komisiu,
  4. Komisiu pre rozpočet, financie a správu majetku obce,
  5. Komisiu na ochranu verejného záujmu,
  6. Komisiu pre bezpečnosť a ochranu obecného majetku.

Každá komisia má svojho predsedu - tým, resp. tou je vždy poslanec / poslankyňa obecného zastupiteľstva (OcZ).

Ak je Vám niektorá z horeuvedených problematík blízka, neváhajte, prosíme Vás, a napíšte nám e-mail ešte dnes...

 

Na čo slúžia komisie OcZ a aké sú ich úlohy?

a) Poradná funkcia: vypracovávajú návrhy, stanoviská a podnety na riešenie záležitostí v oblasti svojej pôsobnosti ako podklad pre rozhodovanie OcZ a starostu Obce, podieľajú sa na príprave materiálov pre OcZ, prijímajú stanoviská k predkladaným materiálom v oblasti pôsobenia komisie, vykonávajú úlohy, ktoré im boli zverené OcZ a pod..

b) Iniciatívna funkcia: vypracovávajú iniciatívne a konštruktívne návrhy a podnety na riešenie záležitosti, patriacich do oblasti ich pôsobenia, posudzujú a prijímajú návrhy občanov, organizácií a obecného úradu v oblasti svojej pôsobnosti a predkladajú svoje stanoviská OcZ, dávajú podnety na vypracovanie návrhov VZN v oblasti svojho pôsobenia, spolupôsobia pri príprave materiálov na OcZ, podieľajú sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu Obce v rámci svojej pôsobnosti a pod..

c) Kontrolná funkcia: kontrolujú spôsob plnenia a realizáciu uznesení OcZ, kontrolujú dodržiavanie a prácu s VZN v oblasti svojho pôsobenia, dozerajú na majetok mesta a iný zverený majetok, ako aj na hospodárenie s ním, dozerajú na investičnú a podnikateľskú činnosť obce a pod..

 

Čo za to obec ponúka?

Okrem výborného pocitu participácie na veciach verejných, možnosti priamo pozitívne ovplyvňovať budúcnosť svojej obce, nadviazania nových kontaktov a neoceniteľných skúseností s komunálnou politikou, je tu i drobná finančná pozornosť, ktorá snáď neurazí - za každé jedno zasadnutie ktorejkoľvek "našej" komisie (bez ohľadu na to, koľko trvá a ako často sa rozhodnete zasadať) je, v súlade s platnými Zásadami odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Hviezdoslavov, odmena 15,- EUR

 

V prípade záujmu o členstvo v niektorej z komisií nám píšte na Obecny@Hviezdoslavov.sk

Kontaktovať Vás budeme bezodkladne. Vopred veľmi pekne ďakujeme za Vašu súčinnosť!

 

Tešíme sa na stretnutie!

 

OcÚ Hviezdoslavov

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.