Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ďalšia výstavba vo Hviezdoslavove dostala STOP-ku

SÚBOR Facebook
Dátum: 25.07.2021
Počet videní: 5610
Ďalšia výstavba vo Hviezdoslavove dostala STOP-ku

Oficiálne stanovisko obce Hviezdoslavov

V nadväznosti na uskutočnené júnové rokovanie starostov & starostiek obcí, ktoré sú odkanalizované do ČOV Šamorín, so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosť, a. s., a vzhľadom na aktuálne fakty, ktoré na rokovaní odzneli, považujeme za dôležité informovať a komunikovať nasledovné stanovisko obce Hviezdoslavov:

Cieľom obce Hviezdoslavov je odkanalizovať prakticky všetky časti obce, ktoré dnes odkanalizované nie sú, v nadväznosti na hotovú a čerstvo zrealizovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie (Revízia č. 1 - 04/2021), a v súlade so stavebným povolením, ktoré sa práve v týchto dňoch vyhotovuje na Okresnom úrade v D. Strede, a to čo najskôr. Tým si obec Hviezdoslavov vyčerpá svojich cca. 4.000 "ekvivalentov" (EO), ktoré jej boli v minulosti pridelené. Verejné obstarávanie celého diela by malo byť, tak ako bolo viackrát avizované, zahájené v septembri 2021.

Na tejto misii pracuje vedenie obce Hviezdoslavov prakticky od svojho nástupu a za uplynulé 2 roky boli postupne zrealizované všetky prieskumné práce, vysúťažené a vyhotovené všetky projektové dokumentácie, sprocesované všetky príslušné vyjadrenia, povolenia a súhlasy, až sme napokon podali 6. mája 2021 žiadosť o to posledné a zároveň najdôležitejšie - o povolenie stavebné. Za 2 roky sme tak stihli to, čo sa v podobnom rozsahu nestihlo za predchádzajúcich 10. Celý cyklus projektu podrobne a transparentne mapuje téma na našom webe, ktorú nájdete tu.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ČOV Šamorín, ktorej kapacity boli, resp. budú v krátkom čase naplnené (a do ktorej sa ešte musí "zmestiť" náš projekt dobudovania kanalizácie), ani Západoslovenská vodárenská, a. s. a ani obec Hviezdoslavov nebude až do odvolania udeľovať súhlasné stanoviská s napojením na predmetnú kanalizáciu / ČOV "novým" subjektom, ktoré nimi doposiaľ nedisponujú (resp. kt. nemajú vydaný súhlas, územné rozhodnutie či stavebné povolenie z minulosti, kt. v záujme vyhnúť sa žalobám musíme rešpektovať, príp. sa nenachádzajú v aktuálnej Bilancii stavu odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou spracovanou spol. PIPS SK, s. r. o.).

Uvedené v zásade znamená STOP pre ďalšiu výstavbu vo Hviezdoslavove pre niektorých vlastníkov rozvojových plôch (RP), ktoré síce môžu byť v územnom pláne, ale nemajú sa momentálne kam zákonným spôsobom napojiť, keďže je známe, že obec Hviezdoslavov na RP nepovoľuje už ani tzv. "žumpový režim". Úplnú STOP-ku to znamená pre všetky plochy ÚPN označené ako "výhľadové", a to prakticky na niekoľko rokov, kým sa na predmetnom území nevybuduje nová čistiareň odpadových vôd, ktorá bude skôr či neskôr nevyhnutná, a to aj napriek tomu, že sa bude súčasná ČOV v Šamoríne intenzifikovať...

Ctených investorov pôsobiacich vo Hviezdoslavove by sme radi upozornili, že uvedené stanovisko je nemenné a definitívne, a preto ich žiadame o jeho vzatie na vedomie a rešpektovanie...

V zmysle tohto stanoviska je a bude až do odvolania odpovedané všetkým žiadateľom a predkladateľom investičných zámerov, ktorých sa predmetná vec týka.

Správa bude priebežne aktualizovaná aj o stanovisko Západoslovenskej vodárenskej, a. s..

 

Oficiálna tlačová správa obce Hviezdoslavov

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Stanovisko ZsVS k predmetnej veci
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 1.3 MB Formát: pdf Dátum: 18.8.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.