Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Opatrovateľská služba v obci - zisťovanie záujmu od našich občanov

Dátum: 10.08.2021
Autor: Obecný úrad Hviezdoslavov
Počet videní: 1142
Opatrovateľská služba v obci - zisťovanie záujmu od našich občanov

Zapojte sa do nášho prieskumu...

Vážená Hviezdoslavčanka, vážený Hviezdoslavčan,

Obec Hviezdoslavov sa snaží nastaviť širokospektrálnejšie poskytovanie sociálnych služieb svojim občanom. Finančné možnosti obce sú však značne obmedzené, preto sa zároveň snažíme  hľadať aj nové možnosti financovania sociálnych služieb v obci a reagovať na výzvy o nenávratné finančné prostriedky.

Opatrovateľská starostlivosť  je poskytovaná občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (hygiena, stravovanie, obliekanie, sprievod pri chôdzi), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (nákup, donáška jedla, umytie riadu, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, úprava lôžka a. i.), ako aj základných sociálnych aktivitách (prechádzky, vybavovanie úradných záležitostí, donáška liekov).

Východiskom k spracovaniu analýzy reálnej potreby poskytovania sociálnych služieb sú práve informácie získané priamo od občanov v územnom obvode obce. Sociálna služba môže byť poskytovaná ambulantnou formou, terénnou formou, pobytovou alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava. V zmysle zákona o sociálnych službách má poskytovanie sociálnych služieb v prirodzenom prostredí klienta – teda v prostredí domova  prednosť pred pobytovou formou. Z uvedeného dôvodu kladieme,  aj v budúcnosti budeme klásť dôraz na rozvoj práve tohto druhu sociálnych služieb. Obec Hviezdoslavov bude v najbližšom období preto vyvíjať snahu o vybudovanie sociálnej infraštruktúry v podobe opatrovateľskej služby, ktorá bude zabezpečovať uspokojovanie potrieb obyvateľom odkázaným na opatrovateľskú starostlivosť v ich prirodzenom, teda domácom prostredí.

Touto cestou si Vás milí občania Obec Hviezdoslavov dovoľuje osloviť s cieľom získať spätnú väzbu a informácie o možnom záujme o poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti vo Vašich domovoch. Preto ak máte v domácnosti rodinného príslušníka (muž, žena, dieťa či senior), ktorý je odkázaný na opatrovateľskú starostlivosť, či už z dôvodu  zdravotnej indispozície alebo vysokého veku, dajte nám prosím vedieť. Na základe Vášho dopytu budeme vedieť vypracovať projekt, ktorý bude smerovať ku získaniu finančných prostriedkov na budovanie sféry opatrovateľskej starostlivosti v našej obci.

Prejavenie Vášho záujmu o opatrovateľskú službu môžete nahlasovať telefonicky na tel. č. 031 / 56 25 035, e-mailom na Obecny@Hviezdoslavov.sk alebo osobne v Kancelárii prvého kontaktu na Obecnom úrade Hviezdoslavov

 

Ďakujeme krásne za Vašu spätnú väzbu.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.