Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktualizované. Rekonštrukcia ul. Kríková + Rybničná a oprava výtlkov v obci

GALÉRIA Facebook
Dátum: 12.04.2022
Počet videní: 2247
Aktualizované. Rekonštrukcia ul. Kríková + Rybničná a oprava výtlkov v obci

Oznámenie o začatí rekonštrukcie

Aktualizácia 12.4.2022

Cestárske práce budú prebiehať aj v najbližších dňoch...

Ospravedlňujeme sa za dočasné obmedzenia, vzniknuté v dôsledku finalizácie sanácie ul. Kríková a Rybničná 13.4.2022 od 8:00 hod..

 

Aktualizácia 1.4.2022

Cestárske práce sa dokončujú...

V uplynulých dňoch sa sanačné práce na predmetných úsekoch dokončujú. Ospravedlňujeme sa za dočasné krátkodobé obmedzenia a diskomfort, ktorý Vám obmedzeniami vznikol.

Čo sa týka reklamácie opráv výtlkov, opravy prebehnú v priebehu mesiaca apríl 2022.

 

Aktualizácia 20.12.2021

Cestárske práce prerušené...

Takto si opravu výtlkov nepredstavujeme. V uplynulých dňoch bola snaha obce aspoň čiastočne zasanovať výmole / výtlky v kat. obce (hlavne ul. Poľná, Konrádová, Pri hájovni, Rybničná, Čerešňárka), ešte pred zimou, keďže mnohé úseky boli v naozaj zlom stave, kde už naozaj nebolo možné dlhšie čakať...

Nakoľko je kvalita vykonaných prác zjavne nedostatočná, ba priam (aj vplyvom počasia) neprípustná, obec práce zreklamovala, a preto budú musieť byť urobené nanovo a v požadovanej vysokej kvalite, hneď ako to umožní počasie (cca. marec 2022).

Obec zároveň za už vykonané práce nezaplatí a urobí tak až v momente, keď budú práce v požadovanej kvalite, v súlade s príslušnými tech. normami, príslušnými špecifikáciami, zadaním objednávateľa (obce) a očakávaniami objednávateľa (obce).

Vzniknutá situácia nás mrzí a úprimne sa ospravedlňujeme.

Zároveň oznamujeme, že boli prerušené práce na spevnení cesty Rybničná / Kríková, kde taktiež príde k úplnému dokončeniu realizácie až v marci 2022 (príp. v závislosti od počasia možno aj skôr). Ďakujeme za porozumenie, pochopenie a súčinnosť...

 

Aktualizácia 8.12.2021

Cestárske práce na ul. Kríková a Rybničná

Práve v týchto dňoch prebieha spevňovanie a rekonštrukcia častí ul. Kríková a Rybničná (viď fotogaléria nižšie). Upozorňujeme, že čo sa už kvôli zlému počasiu, žiaľ, nestihne tento rok, bude finálne dokončené hneď na jar, o cca. 10-12 týždňov.

Projekt gestoroval poslanec OcZ A. Takáč, ktorému v tomto smere patrí poďakovanie. Všetkým dotknutým obyvateľom i návštevníkom sa ospravedlňujeme za dočasné obmedzenia a diskomfort.

Rovnako tak prebieha i sanácia výmoľov / výtlkov v rôznych častiach obce ("stará" obec, Záhrady i Podháj). Práce by mali byť ukončené najneskôr koncom bud. týždňa, v závislosti od počasia, ešte pred sviatkami...

Aj v tomto prípade sa všetkým dotknutým Hviezdoslavčankám, Hviezdoslavčanom i návštevníkom úprimne ospravedlňujeme za dočasné obmedzenia a diskomfort. Zároveň veríme, že sa Vám domov bude cestovať plynulejšie, pohodlnejšie, no hlavne bezpečnejšie.

 

25.11.2021

Obec Hviezdoslavov v priebehu budúceho týždňa (pokiaľ nám plány úplne nezahatá počasie) zrealizuje rekonštrukciu (spevnenie) ulíc Kríková a Rybničná. Stavebné činnosti budú prebiehať na nižšie zobrazovaných úsekoch. V rámci realizácie bude potrebné aj upraviť niveletu podložia odobratím materálu, aby sa dosiahlo správne výškové napojenie na bočné uličky.

 

Poloha opravovaných úsekov:

Snímka_obrazovky_2021-11-25_o_15.11.35

 

Vzorový priečny rez a skladba jednotlivých vrstiev:

Snímka_obrazovky_2021-11-25_o_15.11.04

 

Počas rekonštrukčných prác dôjde k čiastočnému a krátkodobému obmedzeniu prístupu k nehnuteľnostiam. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste rešpektovali dočasné dopravné obmedzenia (a značenie) a ospravedlnili dočasný dopravný diskomfort. V prípade, že svoju nehnuteľnosť prenajímate, informujte, prosíme Vás, aj nájomcov o týchto skutočnostiach.

Veríme, že aj vďaka Vášmu ústretovému a konštruktívnemu prístupu prebehne celá rekonštrukcia (spevnenie) predmetných komunikácií vrátane úpravy vjazdov z priľahlých ulíc hladko a v čo najkratšom časovom horizonte.

Rovnako tak upozorňujeme na opravu výtlkov / výmoľov, ktorá prebehne v tom istom čase (opäť v závislosti od počasia) v posledný novembrový týždeň. Opravy a sanácie budú počas niekoľkých dní zrealizované na uliciach:

  • Ulica Čerešňárka ("stará" obec),
  • Poľná ulica ("stará" obec)*,
  • Konrádová ul. (Záhrady),
  • Ul. Pri hájovni (Podháj),
  • Rybničná ul. (Podháj).

* Najväčší rozsah prác bude vykonaný na ul. Poľná...

 

Ďakujeme Vám za Vašu súčinnosť a spoluprácu...

 

OcÚ Hviezdoslavov

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.