Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rekonštrukcia ul. Kríková + Rybničná a oprava výtlkov v obci

Dátum: 25.11.2021
Počet videní: 268
Rekonštrukcia ul. Kríková + Rybničná a oprava výtlkov v obci

Oznámenie o začatí rekonštrukcie

Obec Hviezdoslavov v priebehu budúceho týždňa (pokiaľ nám plány úplne nezahatá počasie) zrealizuje rekonštrukciu (spevnenie) ulíc Kríková a Rybničná. Stavebné činnosti budú prebiehať na nižšie zobrazovaných úsekoch. V rámci realizácie bude potrebné aj upraviť niveletu podložia odobratím materálu, aby sa dosiahlo správne výškové napojenie na bočné uličky.

 

Poloha opravovaných úsekov:

Snímka_obrazovky_2021-11-25_o_15.11.35

 

Vzorový priečny rez a skladba jednotlivých vrstiev:

Snímka_obrazovky_2021-11-25_o_15.11.04

 

Počas rekonštrukčných prác dôjde k čiastočnému a krátkodobému obmedzeniu prístupu k nehnuteľnostiam. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste rešpektovali dočasné dopravné obmedzenia (a značenie) a ospravedlnili dočasný dopravný diskomfort. V prípade, že svoju nehnuteľnosť prenajímate, informujte, prosíme Vás, aj nájomcov o týchto skutočnostiach.

Veríme, že aj vďaka Vášmu ústretovému a konštruktívnemu prístupu prebehne celá rekonštrukcia (spevnenie) predmetných komunikácií vrátane úpravy vjazdov z priľahlých ulíc hladko a v čo najkratšom časovom horizonte.

Rovnako tak upozorňujeme na opravu výtlkov / výmoľov, ktorá prebehne v tom istom čase (opäť v závislosti od počasia) v posledný novembrový týždeň. Opravy a sanácie budú počas niekoľkých dní zrealizované na uliciach:

  • Ulica Čerešňárka ("stará" obec),
  • Poľná ulica ("stará" obec)*,
  • Konrádová ul. (Záhrady),
  • Ul. Pri hájovni (Podháj),
  • Rybničná ul. (Podháj).

* Najväčší rozsah prác bude vykonaný na ul. Poľná...

 

Ďakujeme Vám za Vašu súčinnosť a spoluprácu...

 

OcÚ Hviezdoslavov