Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sčítanie obyvateľov 2021 - základné výsledky

Dátum: 25.01.2022
Počet videní: 4123
Sčítanie obyvateľov 2021 - základné výsledky

Aktuálne výsledky zo SODB 2021 pre obec Hviezdoslavov...

Výsledky aktuálneho sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB), ktoré sa uskutočnilo v r. 2021, budú pri prerozdeľovaní výnosu dane z príjmov fyzických osôb (tzv. podielové dane, ktoré sú hlavným zdrojom príjmov pre našu obec) podľa informácií z Ministerstva financií SR zohľadnené od r. 2023. Hneď na začiatku je nutné podotknúť, že sa aj vďaka našej intenzívnej kampani na sociálnych sieťach či tiež vďaka asistovanému sčítaniu pomocou našich pracovníkov sčítalo prakticky 100% nášho obyvateľstva, čo sú tie najlepšie správy pre našu obecnú kasu už od budúceho roku. Žiaľ, stále v obci žije obrovské percento ľudí, ktorí v nej trvalý pobyt nemajú (a sčítali sa inde), o čom sme naposledy písali na tomto mieste pred pár dňami.

 

Tu sú celkové základné výsledky za obec Hviezdoslavov. Opozorňujeme, že sčítanie je robené k 1.1.2021:

Počet obyvateľov podľa pohlavia v obci Hviezdoslavov k 1. 1. 2021:

 • 2.472 (z toho muži 1.242 a ženy 1.230)

 

Štruktúra obyvateľov podľa ekonomických vekových skupín v obci Hviezdoslavov k 1. 1. 2021:

 • predproduktívny vek (0 - 14 r.) - 603 osôb
 • produktívny vek (15 - 64 r.) - 1.734 osôb
 • poproduktívny vek (65 a viac r.) - 135 osôb

Snímka_obrazovky_2022-01-26_o_9.26.06

 

Počet obyvateľov podľa jednotiek veku v obci Hviezdoslavov k 1. 1. 2021:

Snímka_obrazovky_2022-01-26_o_9.31.29

 

Štruktúra obyvateľov podľa krajiny narodenia v obci Hviezdoslavov k 1. 1. 2021:

 • obyvatelia narodení v SR - 2.358 osôb
 • obyvatelia nar. mimo SR - 107 osôb
 • nezistené - 7 osôb

Snímka_obrazovky_2022-01-26_o_9.34.27

 

Štruktúra obyvateľov podľa štátnej príslušnosti v obci Hviezdoslavov k 1. 1. 2021:

 • obyv. so štátnou príslušnosťou SR - 2.426 osôb
 • cudzinci - 46 osôb
 • nezistené - 0 osôb

Snímka_obrazovky_2022-01-26_o_9.36.32

 

Štruktúra obyvateľov podľa rodinného stavu v obci Hviezdoslavov k 1. 1. 2021:

 • slobodný, slobodná - 1.203 osôb
 • ženatý, vydatá - 1.012 osôb
 • rozvedený, rozvedená - 204 osôb
 • vdovec, vdova - 48 osôb
 • nezistené - 5 osôb

Snímka_obrazovky_2022-01-26_o_9.39.04

 

Štruktúra obyvateľov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania v obci Hviezdoslavov k 1. 1. 2021:

 • bez ukončeného vzdelania (osoby vo veku 0 - 14 r.) - 510 osôb
 • základné vzdelanie - 259 osôb
 • stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) - 236 osôb
 • úplné stretné vzdelanie (s maturitou) - 611 osôb
 • vyššie odborné vzdelanie - 86 osôb
 • vysokoškolské vzdelanie - 719 osôb
 • bez školského vzdelania (osoby vo veku 15 r. a viac) - 1 osoba
 • nezistené - 50 osôb

Snímka_obrazovky_2022-01-26_o_9.42.47

 

Štruktúra obyvateľov podľa národnosti v obci Hviezdoslavov k 1. 1. 2021:

 • slovenská - 2.100 osôb
 • maďarská - 181 osôb
 • rómska - 1 osoba
 • rusínska - 1 osoba
 • česká - 15 osôb
 • ukrajinská - 12 osôb
 • nemecká - 8 osôb
 • moravská - 1 osoba
 • poľská - 4 osoby
 • ruská - 2 osoby
 • bulharská - 1 osoba
 • chorvátska - 3 osoby
 • srbská - 2 osoby
 • židovská - 3 osoby
 • rumunská - 7 osôb
 • iná - 12 osôb
 • nezistené - 119 osôb

Snímka_obrazovky_2022-01-26_o_9.46.29

 

Štruktúra obyvateľov podľa materinského jazyka v obci Hviezdoslavov k 1. 1. 2021:

 • slovenský - 2.128 osôb
 • maďarský - 160 osôb
 • rómsky - 2 osoby
 • rusínsky - 6 osôb
 • český - 21 osôb
 • ukrajinský - 8 osôb
 • nemecký - 3 osoby
 • poľský - 4 osoby
 • ruský - 8 osôb
 • anglický - 2 osoby
 • chorvátsky - 1 osoba
 • taliansky - 1 osoba
 • arabský - 6 osôb
 • rumunský - 2 osoby
 • španielsky - 2 osoby
 • slovenský posunkový jazyk - 1 osoba
 • iný - 1 osoba
 • nezistené - 116 osôb

Snímka_obrazovky_2022-01-26_o_9.51.00

 

Štruktúra obyvateľov podľa náboženského vyznania v obci Hviezdoslavov k 1. 1. 2021:

 • bez náboženského vyznania - 1.000 osôb (40,45%)
 • Rímskokatolícka cirkev v SR (rímskokatolícke) - 1.042 osôb (42,15%)
 • Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelické) - 78 osôb (3,16%)
 • Gréckokatolícka cirkev na Slovensku (gréckokatolícke) - 78 osôb (3,16%)
 • Reformovaná kresťanská cirkevna Slovensku (kalvínske) - 13 osôb (0,53%)
 • Pravoslávna cirkev na Slovensku (pravoslávne) - 21 osôb (0,85%)
 • Náboženská spol. Jehovovi svedkovia v SR - 10 osôb (0,4%)
 • Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť - 5 osôb (0,2%)
 • Kresťanské zbory na Slovensku - 11 osôb (0,44%)
 • Apoštolská cirkev na Slovensku - 4 osoby (0,16%)
 • Bratská jednota baptistov v SR (baptistické) - 5 osôb (0,2%)
 • Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie - 5 osôb (0,2%)
 • Židovská obec na Slovensku (židovské) - 1 osoba (0,04%)
 • Cirkev československá husitská na Slovensku - 1 osoba (0,04%)
 • Budhizmus - 6 osôb (0,24%)
 • Islam - 6 osôb (0,24%)
 • Hinduizmus - 1 osoba (0,04%)
 • ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi - 17 osôb (0,69%)
 • pohanstvo a prírodné duchovno - 5 osôb (0,02%)
 • ad hoc hnutia - 14 osôb (0,57%)
 • iné - 17 osôb (0,69%)
 • nezistené - 132 osôb (5,34%)

Snímka_obrazovky_2022-01-26_o_10.01.17

 

Viac dát nájdeter na stránke Sčítanie.sk.

 

#NaTrvalomPobyteZáleží

OcÚ Hviezdoslavov

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.