Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktualizované. Manuál pre získanie príspevku za ubytovanie odídenca

SÚBOR Facebook
Dátum: 24.04.2022
Autor: Obecný úrad Hviezdoslavov
Počet videní: 2888
Aktualizované. Manuál pre získanie príspevku za ubytovanie odídenca

Informácie pre ubytovateľov odídencov...

Dôležité upozornenie pre ubytovateľov a ubytované osoby 

Upozorňujeme ubytovateľov na dôležitú povinnosť, ktorú si musia splniť všetky ubytované osoby. Pre uplatnenie príspevku za ubytovanie, je každá ubytovaná osoba povinná sa min. 1-krát za kalendárny mesiac, v ktorom si ubytovateľ bude uplatňovať príspevok za ubytovanie, ohlásiť na obecnom úrade. V opačnom prípade si nebude možné uplatniť príspevok.

Podotýkame, že túto povinnosť si doposiaľ nesplnilo pomerne veľa odídencov evidovaných na území obce Hviezdoslavov!

 

Za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska (tzv. "odídencov") môže ubytovateľ dostať fin. príspevok od štátu. Príspevok sa poskytuje za noc ubytovania, najskôr však od 26. februára 2022. Žiadosti o príspevky za ubytovanie vo februári a marci sa predkladajú na obecný úrad (do Podateľne OcÚ) najneskôr do 5. pracovného dňa v mesiaci.

 

Aká je max. výška príspevku?

 • 7 € za jednu noc ubytovania ODÍDENCA nad 15 rokov
 • 3,50 € za jednu noc ubytovania ODÍDENCA do 15 rokov

 

Komu vzniká nárok na získanie príspevku z ministerstva vnútra?

Oprávnené osoby sú:

 • osoby a subjekty neposkytujúce ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia,
 • vlastníci bytov a rodinných domov,
 • obce a VÚC, ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo / prostredníctvom svojej rozpočtovej / príspevkovej organizácie,
 • ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie – nepodnikateľské subjekty.

 

Postup pri uplatňovaní príspevku za ubytovanie:

 • Oprávnená osoba predkladá obci originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi podľa vzoru zverejneného na www.minv.sk a www.ua.gov.sk. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je čestné vyhlásenie oprávnenej osoby a kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ 2 ÚTOČISKO“. Oprávneným osobám odporúčame na tento účel vyhotovovať pri podpise zmluvy najmenej 3 jej rovnopisy (1 pre oprávnenú osobu, 1 pre odídenca a 1 pre obec).
 • Do piatich pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca predkladá oprávnená osoba obci úplne a pravdivo vyplnený výkaz na tlačive, ktoré vzor je zverejnený na www.minv.sk a www.ua.gov.sk.
 • V mesiaci apríl 2022 podávajú oprávnené osoby jeden spoločný výkaz za mesiace marec 2022 a február 2022, pričom najskorší dátum, od kedy je možné si uplatniť nárok na príspevok, je od 26. februára 2022.
 • Obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci.
 • Min. vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca. 
 • Obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

 

Viac informácií nájdete na webe TU: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie.

Zároveň pripomíname fungovanie Centra materiálnej pomoci v našej obci (viď TU).

 

OcÚ Hviezdoslavov

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Vzor zmluvy o poskytovaní ubytovania odídencovi Veľkosť: 174.1 kB Formát: pdf Dátum: 5.4.2022
Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania Veľkosť: 105 kB Formát: pdf Dátum: 5.4.2022
Vzor výkazu oprávnenej právnickej osoby o výške príspevku za ubytovanie
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .XLS súboru Vzor výkazu oprávnenej právnickej osoby o výške príspevku za ubytovanie (XLS)
Veľkosť: 92.7 kB Formát: pdf Dátum: 5.4.2022
Vzor výkazu oprávnenej fyzickej osoby o výške príspevku za ubytovanie
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .XLS súboru Vzor výkazu oprávnenej fyzickej osoby o výške príspevku za ubytovanie (XLS)
Veľkosť: 91.3 kB Formát: pdf Dátum: 5.4.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.