Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktuálne informácie v súvislosti s IBV Nový Hviezdoslavov (Záhrady)

Dátum: 06.04.2022
Počet videní: 2388
Aktuálne informácie v súvislosti s IBV Nový Hviezdoslavov (Záhrady)

Po dnešnom rokovaní so spol. DUALITY REAL, s. r. o....

Vážené Hviezdoslavčanky, Hviezdoslavčania, predovšetkým obyvatelia IBV "Nový Hviezdoslavov" (časť Záhrady).

Dovoľte nás informovať Vás o záveroch dnešného rokovania (6.4.2022 od 10:30) so spol. DUALITY REAL, s. r. o. (zast. JUDr. R. Drobným) (ďalej len "developer"), ktorú zástupcovia obce, na čele so starostom obce, právnym úsekom obce a stavebným úradom obce, iniciovali s cieľom bezodkladného objasnenia aktuálnej situácie a ďalšieho postupu v tejto veci.

 

Aktuálny východiskový stav je nasledovný. Obec Hviezdoslavov developera:

  • dôrazne upozornila na neprípustnosť ďalšieho odpájana RD z jestvujúcej kanalizačnej / vodovodnej siete,
  • dôrazne vyzvala na bezodkladné znovupripojenie dvoch RD do jestvujúcej kanalizačnej / vodovodnej siete.

 

Developer obec informoval (čo doložil aj predloženou dokumentáciou) o:

  • súhlasnej odpovedi ZsVS, a. s. na Žiadosť o prevádzkovanie ver. vodovodu a ver. kanalizácie zo dňa 11.2.2022,
  • podpísanej Zmluve o prevádzkovaní č. 40/01/02021/21 zo dňa 17.2.2022, na základe ktorej po novom ver. vodovod v predmetnej lokalite prevádzkuje, resp. bude prevádzkovať Západoslovenská vodárenská spol. (ďalej len "ZsVS, a. s."),
  • podanej Žiadosti o odovzdanie kanalizácie a kanal. prípojok zo dňa 31.3.2022, na základe ktorej bude, rovnako ako v prípade ver. vodovodu, nutné podpísať zmluvu o prevádzkovaní, vďaka čomu bude kanalizáciu prevádzkovať ZsVS, a. s..

 

Obec tiež developerovi:

  • tlmočila žiadosť o úplné odovzdanie kanalizačnej a vodovodnej infraštruktúry do vlastníctva obce,
  • (bude písomne sprocesované v nasledujúcich kolách rokovaní - ide o pomerne dlhý a náročný proces).
  • tlmočila potrebu neodkladnej realizácie nového detského ihriska v lokalite "Nový Hviezdoslavov",
  • (má byť zrealizované v letných mesiacoch 2022 - v súčinnosti so Stavebným úradom Hviezdoslavov).

 

Obec považuje za dôležité podotknúť, že dnešné rokovania prebehli korektne a konštruktívne, developer poskytol a poskytuje v plnom rozsahu svoju súčinnosť. Stavebný úrad Hviezdoslavov zároveň v tomto období vykonáva aj sériu ďalších úkonov a štátnych dohľadov, ktoré by mali vyústiť napr. i do zlepšenia dopravnej situácie v Záhradách, v súlade s aktuálnymi PD, ktoré boli v tomto smere vyhotovené.

Záujemcov o bývanie v našej obci (no nielen tých - upozornenie je aplikovateľné v celej SR) zároveň upozorňujeme a prosíme, aby sa pred kúpou nehnuteľnosti dôkladne oboznamovali s rezervačnými zmluvami, kúpnymi zmluvami, skutkovým stavom vecí, resp. s realitou samotnou - napr. aj kontaktovaním príslušných referátov obecného či stavebného úradu, príp. komisií zriadených pri OcZ.

Za obec vyjadrujeme presvedčenie, že sa situácia v krátkodobom horizonte (nielen) v tejto lokalite, aj vďaka prijatým opatreniam, výrazne zlepší. Ďalšie kolo rokovania, na ktorom prebehne kontrola prijatých opatrení a záväzkov, prebehne v máji 2022.

 

OcÚ Hviezdoslavov

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.