Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktualizované. Aktuálna situácia s odvozom tekutého odpadu

Dátum: 25.04.2022
Počet videní: 3585
9 min. čítania
Aktualizované. Aktuálna situácia s odvozom tekutého odpadu

Tému priebežne aktualizujeme...

Aktualizácia 25.4.2022

Vedenie obce sa v priebehu piatka 22.4. na pôde nášho Úradu stretlo s viacerými vývozcami tekutého odpadu podnikajúcimi v našom katastri. Hoci väčšina z nich priznala logistické problémy, ktoré sme popísali nižšie, aj naďalej sa budú snažiť, aj vďaka naliehaniu obce, vo svojich výkonoch v našom katastri pokračovať. Existuje však predpoklad, že ceny budú v nasl. týždňoch mierne rásť...

Ohľadom vývozu tekutého odpadu odporúčame kontaktovať nasl. vývozcov:

  • p. Baráth - tel. 0910 911 958
  • p. Bartáloš - tel. 0905 321 760
  • p. Ugróczky - tel. 0903 317 204
  • spol. FEKIS, s. r. o. - tel. 0911 900 291, web TU, príp. elektronické objednanie TU, cenník TU
  • spol. KvF, s.r.o. - tel. 0903453803

Pozn.: upozorňujeme na možné časové sklzy, kt. sa môžu pri objednávaní vyskytnúť - nenechávajte si vývozy, prosíme Vás, na poslednú chvíľu...

 

Aktualizácia 22.4.2022

Vedenie obce sa včera urýchlene stretlo s vedením Ministerstva životného prostredia SR, poukázalo na vážnosť situácie, s cieľom hľadať východiská z tejto situácie. Obec bezodkladne zároveň na dnes - 22. apríla - prizvala na svoju pôdu všetkých vývozcov tekutého odpadu podnikajúcich vo Hviezdoslavove, s cieľom nastaviť vývozy s čo najmenšími komplikáciami pre naše obyvateľky a obyvateľov.

 

20.4.2022

Vážené Hviezdoslavčanky, milí Hviezdoslavčania.

Ako iste viete a ako sme Vás informovali už pred vyše rokom - v októbri 2020 na TOMTO miestesituácia s odvozom tekutého odpadu zo septikov a žúmp sa (hlavne v okolí Bratislavy, Trnavy a Senca - z dôvodu nepostačujúcich kapacít ČOV) neustále "vďaka" desiatkam 100%-tne neodkanalizovaných obcí zhoršuje. Nie je tajomstvom, že cena za odvoz tohto odpadu v minulých mesiacoch v mnohých obciach na Žitnom ostrove, ktoré nie sú úplne odkanalizované prekročila hranicu 100 EUR za odvoz 10m3 odpadu.

U nás sme ešte 28. októbra 2020 informovali o dohode s jedným z hlavných vývozcov tekutého odpadu z obce, že ceny za vývoz skokovo vo Hviezdoslavove rásť nebudú. Obec sa od začiatku snaží predovšetkým o to, aby sa "rukojemníkmi" nepríjemnej situácie nestali tí najdôležitejší = naši obyvatelia. Okrem toho obec naďalej procesovala zisk stavebného povolenia na 15-miliónové dobudovanie kanalizácie a vodovodu v celej jestvujúcej zástavbe, na ktoré v súčasnosti čakáme úpenlivo napriek desiatkam eskalácií už takmer rok - od 6. mája 2021 (!), čo je naozaj neakceptovateľné...

Stav. povolenie (ďalej len SP) vydáva Okr. úrad D. Streda (OÚ DS), odb. starostlivosti o životné prostredie, NIE náš stavebný úrad.

Dôvodov, prečo dodnes SP vydané nebolo, je viace (napr. personálny podstav OÚ DS, skostnatenosť súčasnej legislatívy a zákonov SR, komplexita a nevídaný rozsah celého projektu, súkromné vlastníctvo desiatok ulíc prakticky v celých Záhradách i v iných častiach obce, príprava a procesovanie stoviek zmlúv o vecnom bremene s majiteľmi súkromných ciest a pod.) no azda najpozoruhodnejším a zároveň najnepochopiteľnejším je takmer 10 strán pripomienok trojice namietateľov, s čím sa musí gestor rozhodnutia (OÚ DS) vysporiadať, čo spôsobuje časový sklz. V dnešný deň však pevne veríme, že vydanie SP je otázkou max. dvoch týždňov, pretože čakania už bolo naozaj pre túto chvíľu dosť...

Nedá sa nám však nevyjadriť skutočne hlboké počudovanie nad tým, že má niekto záujem torpédovať realizáciu ešte i tohto projektu.

Vráťme sa však k vývozom septikov a žúmp. Vo Hviezdoslavove bola cena za odvoz a likvidáciu tekutého odpadu doteraz prakticky polovičná (stále však, samozrejme, pomerne vysoká), resp. trojštvrtinová, oproti viacerým iným obciam v našej blízkosti - hlavne vďaka menšej vzdielanosti ku ČOVkám, kam sa tento odpad musí vyvážať.

Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov zároveň Uznesením č. 85/2021 jednomyseľne schválilo neprípustnosť ďalšej výstavby stavieb – žúmp – v katastri obce Hviezdoslavov, a to ani ako formu dočasného riešenia, s okamžitou platnosťou pre všetky rozvojové plochy (RP) určené na novú výstavbu nachádzajúce sa v platnom ÚPN obce Hviezdoslavov. Žumpy sme však v obci pre RP preukázateľne nepovoľovali už od r. 2020.

Bolo to tak z toho dôvodu, že prakticky jedinou možnosťou na odvoz tohto odpadu sa pre vývozcov odpadu stala ČOV Vrakuňa (a preto platí, že čím ďalej sa obec od tejto ČOV nachádza, tým je to finančne náročnejšie). Aj ČOV Vrakuňa však má určité limity tzv. "mŕtvej vody" (ako nazývajú tekutý odpad zo žúmp) na deň. ČOV Hubice i ČOV Šamorín v uplynulom období tvrdo narazili na svoje kapacity (nehovoriac o havarijnom stave ČOV Senec a ďalších). S viacerými ČOV-kami priebežne komunikujeme, s cieľom neschovávať sa, ale, práve naopak - ako nám je vlastné - hľadať východisko z tejto nemilej situácie.

Obec Hviezdoslavov sa pred niekoľkými rokmi, žiaľ, rozhodla vystúpiť zo združenia obcí, ktoré sa podieľali na financovaní ČOV v Hubiciach a ktoré sú dnes do Hubíc odkanalizované, čo sa ukazuje ako strategicky mimoriadne nešťastné rozhodnutie. O ukončenie spolupráce podľa dohľadaného dokumentu požiadal Hviezdoslavov prostredníctvom vtedajšieho vedenia obce ešte v roku 2003.

Keďže aj ČOV Vrakuňa začala mať vážne kapacitné problémy, začína sa vývoz opäť po roku komplikovať a viacero lokálnych vývozcov avizuje s tým spojené logistické problémy. Môže napr. nastať časový sklz pri odvoze Vášho odpadu, rast cien z dôvodu hľadania vzdialenejšej ČOV, i zavedenie poradovníka, ktorý nebude umožňovať pohodlné objednanie vývozu tzv. "zo dňa na deň", ako to býva dnes.

Nemusím zdôrazňovať, ako nás uvedené úprimne mrzí - snažiť sa však všetci budeme o to, aby boli vzniknuté komplikácie čo najmenšie...

Aj z toho dôvodu, vzhľadom na aktuálny havarijný stav na hornom Žitnom ostrove, sme požiadali o bezodkladné stretnutie ministra životného prostredia, Jána Budaja, s cieľom nájsť východiská z tejto mimoriadne naliehavej situácie. Nie je možné, aby samospráva, ktorou je aj Hviezdoslavov, čakala 365 dní na vydanie stavebného povolenia od vecne príslušného okresného úradu.

Obec Hviezdoslavov zároveň poskytuje plnú súčinnosť smerujúcu ku vzniku novej a avizovanej ČOV na jej území, ktorá bude do r. 2025 nevyhnutnosťou pre ďalší život budúcich obyvateľov na našom území. Súčasný projekt dobudovania vodovodu a kanalizácie na našom území, ktorého cieľom je odkanalizovať jestvujúcu zástavbu v obci, počíta s napojením do ČOV Šamorín, na ktoré má súhlas.

 

Marek Lackovič, MBA

Váš starosta

 

Pozn.: téma je priebežne aktualizovaná...

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.