Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktualizované. Výstavba novej ZŠ - odpovede a otázky

GALÉRIA VIDEO
Dátum: 01.08.2022
Počet videní: 1481
Aktualizované. Výstavba novej ZŠ - odpovede a otázky

Odpovede a otázky súvisiace s novou základnou školou...

Vážené Hviezdoslavčanky, milí Hviezdoslavčania.

V nadväznosti na vydanie územného rozhodnutia (ďalej len ÚR) a v týchto chvíľach riešené stavebné povolenie (ďalej len SP), Vám férovo a otvorene, tak ako nám je vlastné a tak ako sa nám osvedčilo i pri projekte dobudovania kanalizácie a vodovodu (viď TU), odpovedáme na Vaše otázky súvisiace s projektom novej obecnej základnej školy:

 

Čo sa teraz bude diať?

Po úspešnom doručení ÚR žiadame o SP. Záujem je, prirodzene, stavať čo najskôr - ideálne ešte tento rok (skôr nepravdepodobné), príp. na jar '23 (pravdepodobné) - a tomu uspôsobuje aj súčasný projektový tím aktivitu smerom k ďalším, nadväzujúcim procesom a ich lehotám (ver. obstarávanie zhotoviteľa a pod.). Do úvahy treba brať aj Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy konajúce sa dňa 29.10.2022, ktoré môžu v prípade jednotlivých personálnych zmien vo vedení miest a obcí (príp. projektových tímov) / eventuálne i samosprávných krajov, priniesť iný prístup k jednotlivým projektom, ich zmeny a pod..

 

Koľko celá výstavba potrvá?

Výstavbu máme záujem realizovať tak, aby do prvého z pavilónov mohli prví školáci / škôlkari nastúpiť už koncom r. 2023. Skúsenosti pri výstavbe CZŠ sv. Martina nám ukázali, že ak všetko "klapne", je to pri dodržaní etapizácie výstavby možné. Našu ZŠ sme naprojektovali tak, aby ju bolo možné budovať tzv. "na etapy". Je preto potrebné rátať i s tým, že jej úplné dokončenie potrvá dlhšie (rovnako ako v prípade CZŠ sv. Martina, ktorú ešte čaká 2. pavilón s telocvičňou).

 

Ako sa nová základná škola bude volať?

Pracovný názov má Základná škola P. O. Hviezdoslava, ale oficiálny názov by sme radi prediskutovali, napr. formou hlasovania, neskôr, vo vhodný čas, aj s Vami, našimi obyvateľmi - rovnako tak, ako ste vyberali dizajn novej budovy MŠ v r. 2019.

 

Ako bude nová základná škola vyzerať?

Našu novú školu sme Vám predstavili už v januári 2022 TU, príp. TU nájdete aj jej videoprezentáciu. Naša nová základná škola, pracovne nazvaná ZŠ P. O. Hviezdoslava, bude naozaj ekologickou, modernou a vkusnou krásavicou s kapacitou takmer 500 žiakov, prírodnou zelenou strechou, špecializovanými učebňami, telocvičňou, na 100% pripravená na klimatické výzvy 21. storočia. V krátkodobom horizonte tak Hviezdoslavov ponúkne hneď 2 nové, špičkové základné školy s celkovou kapacitou na úrovni 1.000 študentov.

 

Kde presne sa nová ZŠ bude nachádzať?

Už v novembri 2021 sme Vás informovali, že pozemky pod ďalšou základnou školou už patria obci, nakoľko boli úspešne zavkladované do katastra nehnuteľností. Nová, obecná škola tak bude disponovať rozľahlým areálom o veľkosti takmer jedného hektára. Nachádzať sa bude na parc. č. 240/642 a 240/643, zhruba 100 metrov za Stromovou ul., v lokalite Podháj - Letorosty. Počíta sa s tým, že ku nej bude viesť nová cesta - zrekonštruovaná Ul. Pri hájovni. Detailný pohľad nájdete v priloženom linku...

 

Koľko bude stáť a kto ju zafinancuje?

Rozpočet ZŠ je na úrovni 3,5 mil. EUR bez DPH a bez kuchyne (ktorú budeme riešiť v ďalšej fáze, ale projekt s ňou počíta). Základná škola bola vďaka súčinnosti Rady partnerstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zaradená do Plánu obnovy a odolnosti SR, vďaka ktorému by mala byť financovaná. Rada partnerstva následne, ešte v januári 2022, odkomunikovala projekt Ministerstvu školstva SR, aby bol v lete 2022 alokovaný dostatočný objem fin. prostriedkov v rámci príslušnej výzvy o NFP. Ak by bol časový prieťah zo strany štátu pre nás neakceptovateľný, pripravený máme aj o niečo bolestivejší plán B, viac však o financovaní zverejníme v najbližších týždňoch, v rámci ďalších procesov...

 

Čo s nedostatočnými kapacitami škôlky?

V novej ZŠ plánujeme otvoriť aj niekoľko ďalších tried MŠ, ktoré sa budú nachádzať v samostatnom trakte budovy. Fungovať to bude podobne, ako aktuálne v CZŠ sv. Martina, do ktorej sme sa v takýmto spôsobom dočasne rozšírili minulý rok, v r. 2021. O tom, že to dokáže bezproblémovo fungovať, dnes nemôže byť pochýb. Významne a výrazne tým môžeme v krátkom čase rozšíriť aj súčasné kapacity MŠ. Rovnako tak bude veľkou pomocou aj nová budova MŠ v OS "PRI PARKU", v bezprostrednej blízkosti Záhrad, ktorú sme schválili 6.5.2021, kde okrem novej MŠ vznikne i nový supermarket.

 

Aj keď to priamo so ZŠ nesúvisí, pôjdu poplatky za obecnú MŠ nahor?

Nateraz žiaden takýto návrh (resp. dodatok k VZN) predložený nie je. V krátkodobom horizonte by tak mala byť výška poplatkov zachovaná, berúc do úvahy i ťaživú situáciu s infláciou, resp. zdražovaním, ktorému (nielen) na Slovensku čelíme.

 

Chcem v novej ZŠ pracovať. Čo mám urobiť?

Nábor nových zamestnancov bude spustený bezprostredne po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi. Včas budeme informovať na všetkých našich informačných kanáloch (web, soc. siete, newsletter, mobilná aplikácia) či prostredníctvom printových médií a portálu Profesia.sk. 

 

Kto bude zriaďovateľom novej základnej školy?

Zriaďovateľom novej ZŠ bude obec Hviezdoslavov.

 

Ako bude stavebný ruch ovplyvňovať okolie?

Vždy je snaha, aby výstavba v gescii obce rušila okolie čo najmenej. Či už to bola výstavba športového areálu v r. 2021, obnova starej budovy MŠ v r. 2021, výstavba novej budovy MŠ v r. 2019, obnova obecného úradu v r. 2021 či výstavba stoviek metrov chodníkov a obnovy kilometra ciest v posledných rokoch = vždy sa snažíme, aby sme projekty realizovali čo najmenej bolestivo, čo najrýchlejšie a aby sme komunikovali s Vami čo najotvorenejšie a najpromptnejšie. Veľká rekonštrukcia ciest v r. 2022 nám jasne ukázala, že vhodne zvolenými prostriedkami (stavebný dozor non-stop v teréne so zverejnenou tel. linkou či séria osobných koordinačných stretnutí s obyvateľmi pred zahájením prác) vieme nežiaduce vplyvy a javy eliminovať na minimum a inak to nebude ani v tomto prípade. Ak bývate v bezprostrednom okolí budúceho staveniska, včas budete o všetkom prostredníctvom našich komunikačných kanálov notifikovaní.

 

Nesúhlasím s umiestnením novej základnej školy...

Možností ako vyjadriť nesúhlas s umiestnením ZŠ bolo už v prípravnej fáze (nieto ešte v exekučnej, keď už vec posudzujú príslušné úrady) toľko, že je to až neuveriteľné. Napr. na zasadnutí zastupiteľstva dňa 1.8.2019, keď sa Uznesením 91/2019 udeľoval súhlas so začatím procesu obstarania urbanistickej štúdie (UŠ) za podmienky verejného pripomienkovania zadania aj návrhu UŠ pre toto rozvojové územie; potom napr. dňa 15.4.2020, keď sa Uznesením 18/2020 brala na vedomie samotná UŠ. Zadanie bolo zverejnené na ver. pripomienkovanie až 25 dní - od 5.8. do 30.8.2019 a samotná UŠ bola zverejnená na ver. pripomienkovanie 18 dní - od 12.12. do 31.12.2019 - v oboch prípadoch bez pripomienok verejnosti. Následne vznikli ďalšie možnosti pri predkladaní samotných zmlúv, ktorými obec získavala pozemky - či už na zasadnutí zastupiteľstva dňa 17.12.2020 (Uznesenia 101 a 102/2020) a následne dňa 8.6.2021 (Uznesenia 38 a 39/2021). Dnes je 2.8.2022, od 1.8.2019 (kedy sa de facto o tejto ZŠ začalo nahlas a verejne uvažovať) teda ubehli 3 roky a 1 deň. Možností zákonne a legitímne umiestnenie ZŠ namietať, bolo teda mnoho; projekt nie je robený narýchlo - práve naopak - od začiatku ho realizujeme otvorene, transparentne a hlavne zodpovedne...

 

Koľko nás nová škola doteraz stála a kto to zaplatil?

Kompletná projektová dokumentácia obec stála 45.372,72 EUR, v ktorých sú započítané i penále za jej meškajúce odovzdanie. Ako už naznačujeme, výdavky boli a sú hradené z obecných zdrojov. Ďalšou nemalou položkou je inžinierska činnosť smerujúca k územného rozhodnutiu a stavebnému povoleniu (2.800,00 EUR + DPH) a vyplatenie samotných pozemkov (34.557,60 EUR vr. DPH za parc. č. 240/642 & 117.483,60 EUR vr. DPH za parc. č. 240/643), ktoré má byť na základe účinných zmlúv zrealizované do 31.8.2022.

 

Prečo vôbec potrebujeme ďalšiu základnú školu? Nestačí nám jedna?

Vzhľadom na demografický vývoj v obci je nutné konštatovať, že jedna základná škola otvárajúca každý rok 2 triedy prváčikov nám nepostačuje. Počas ostatného zápisu sa prednedávnom do materských škôl v obci hlásilo vyše 200 detí, do 1. ročníka cirkevnej základnej školy takmer 100 prváčikov a je predpoklad, že tieto čísla sa aj naďalej budú ešte niekoľko rokov, do ukončenia projektov, ktoré sú v územnom pláne už od obdobia 2008 - 2014, zvyšovať. Aj preto myslíme dlhodobo a ďalšiu ZŠ chceme čo najskôr, tobôž v prípade, keď do nej rozšírime i ďalšie triedy MŠ. Cieľom je v horizonte troch rokov uspokojiť naozaj každé dieťa z Hviezdoslavova, ktoré bude chcieť jednotlivé školské zariadenia (ZŠ či MŠ) navštevovať práve vo svojej obci.

 

Kde nájdem informácie o školských zariadeniach v obci?

Stačí kliknúť SEM - do sekcie "Školské zariadenia" v rámci kategórie "Chcem vybaviť".

 

Chcem sa spýtať otázku, na ktorú som tu nenašiel odpoveď...

Napíšte nám, prosíme Vás, na e-mail Obecny@Hviezdoslavov.sk a odpoveď na Vašu otázku sem pripneme pre všetkých.

 

Môžem nejako projektu novej ZŠ pomôcť?

Veľmi pekne Vám ďakujeme, ale nateraz to nie je potrebné. Projektu novej ZŠ sa naplno venuje hneď niekoľko ľudí - projektový manažér, osoba zodpovedná za inž. činnosť (inžiniering vedúci k ÚR & SP), projektant diela a, prirodzene, vedenie obce v osobe starostu obce.

 

Kedy si dáme ďalší update k tejto veci?

Tému priebežne dopĺňame a aktualizujeme...

 

OcÚ Hviezdoslavov

 

Video

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.