Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odpočet práce za r. 2022 a obdobie 2018 - 2022

GALÉRIA
Dátum: 22.10.2022
Počet videní: 1197
11 min. čítania
Odpočet práce za r. 2022 a obdobie 2018 - 2022

Ani tento rok nesmie chýbať odpočet našej práce pre Vás...

Ani v r. 2022 sme sa vo Hviezdoslavove nenudili, čo hodnoverne preukazuje aj priložená fotogaléria (viď nižšie). Doznievajúca pandémia, energetická kríza či vojna na Ukrajine. Bezprecentná situácia vo svete sa dotkla, či chceme či nie, i nás, vo Hviezdoslavove. Nezabránilo nám to však zrealizovať hneď niekoľko úspešných projektov, rozbehnúť nové inovácie či otvorene a transparentne s Vami každodenne komunikovať a doručovať Vám výsledky...

 

Čo v r. 2022 prešlo rukami poslankýň a poslancov zastupiteľstva?

Na zasadnutiach sme úspešne prijali vyše 40 dôležitých uznesení...

 

Napríklad aj...

 • zámer rozsiahlej rekonštrukcie ciest a ich verejné obstarávanie,
 • zámer realizácie proj. dokumentácie na projekt nového zberného dvora vo Hviezdoslavove a jej ver. obstarávanie,
 • podpísanie nových nájomných zmlúv s nájomcami obecných bytov na Dlhej ul.,
 • zámer revitalizácie priestorov v kultúrnom dome za účelom otvorenia novej prevádzky pošty už od jesene '22,
 • nájomná zmluva so Slovenskou poštou, a. s., kt. sme prenajali priestory v kultúrnom dome o výmere 112,36 m2,
 • zmluva, vďaka ktorej sme získali 4.678 m2 pozemkov za účelom otvorenia novej obecnej pláže na štrkoviskách,
 • zámer kúpy nového hlavného motorového vozidla typu valník pre náš Úsek obecnej údržby (tzv. "Zelenú linku"),
 • dodatok k VZN č. 1/2018 určení názvov ulíc a iných ver. priestranstiev,
 • dodatok k VZN č. 2/2019 o zásadách hospodárenia s majetkom obce,
 • zmluva, vďaka ktorej sme pre Obec rezervovali pozemky o rozlohe 11.652 m2 za účelom vytvorenie nového parku,
 • ustanovenie veliteľa novovznikajúceho dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZ Hviezdoslavov), Z. Abraháma,
 • určenie počtu poslancov OcZ vo Hviezdoslavove na volebné obd. 2022 - 2026 na 9,
 • VZN č. 1/2022, ktorým sa vyhlásila záväzná časť ÚPN obce Hviezdoslavov – Zmien a doplnkov č. 06/2021,
 • zmluva s obyvateľmi, vďaka ktorej sme mohli na Hruškovej ul. vybudovať nové solárne ver. osvetlenie,
 • zmluva o združenej dodávke elektriny, vďaka čomu sme zabezpečili plynulú dodávku elektriny v obci i po auguste 2022,
 • navýšenie spolufinancovania EÚ projektu "Vodozádržný park Hviezdoslavov", ktorý je dnes tesne pred vyhodnotením,
 • predloženie žiadosti o NFP ďalšieho EÚ projektu "Zberný dvor Hviezdoslavov" a jeho 5%-tné spolufinancovanie,
 • VZN č. 2/2022 o jednorazových príspevkoch obyvateľom obce s účinnosťou od 1.1.2023,
 • Záver. účet obce za r. 2021, celoročné hospodárenie bez výhrad, použitie prebytku vyše 188-tisíc EUR do rezervného fondu,
 • dodatky k zmluve s CSŠ sv. Martina, ktorej sme tým pomohli preklenúť náročné obdobie,
 • dodatok k zmluve so SMŠ "Lovely Stars", kt. sme tiež pomohli preklenúť zvýšené výdavky.

 

Celkovo sme v období 2018 - 2022 prijali presne 381 uznesení...

(20 po nástupe vedenia v r. 2018;  133 v r. '19;  102 v r. '20;  85 v r. '21 a 41 v r. '22)

 

Skutočnosťou sú u nás za rok 2022, napriek ťaživej situácii, naozaj veľké veci ako:

 • rozšírená obecná MŠ Hviezdoslavov do CSŠ sv. Martina o vyše 40 detí (nárast z 37 detí v r. 2018 na cca. 160 v r. 2022),
 • 50%-tný príspevok z Fondu na podporu športu na úspešne zrealizovaný projekt "Športový areál Bez bariér" z r. 2021,
 • úspešne zrealizovaný projekt "Chodník pre peších - časť Podháj", vďaka ktorému sme zokruhovali okolie rybníka,
 • s tým súvisí i realizácia niekoľkých nových relaxačných zón, náučných tabúľ a výsadba nových drevín pri rybníku,
 • odkúpenie 7.453 m2 pozemkov pre našu novú & avizovanú základnú školu P. O. Hviezdoslava v lokalite "Letorosty",
 • pilotné spustenie obecnej pláže na zmluvne získanej rozlohe 4.678 m2 na štrkoviskách oproti Šibeničke,
 • ďalšia ulica využívajúca čisto solárnu energiu na LED ver. osvetlenie - po Stromovej ul. už i Hrušková ul.,
 • spustenie realizácie 2. etapy Areálu Senecká (obchodná galéria "L"), ktorá bude hotová v r. 2023,
 • úspešné dobudovanie 2. etapy Lokality Pažiť (nové centrum obce) vr. výsadby a ver. osvetlenia,
 • iniciatíva #10000STROMOV, ktorou sme spustili masívnu výsadbu & distribúciu drevín v obci,
 • vydanie stavebného konania pre projekt dobudovania kanalizácie a vodovodu v celom Hviezdoslavove,
 • vydanie a správoplatnenie územného rozhodnutia pre projekt obecnej ZŠ P. O. Hviezdoslava (Podháj),
 • vydanie a správoplatnenie územného rozhodnutia pre cirkevnú ZŠ a jej pavilón B vr. telocvične (Pažiť),
 • komplexná proj. dokumentácia pre územné rozhodnutie pre projekt cyklotrás,
 • kompletná proj. dokumentácia pre ÚR i SP na projekt nového zberného dvora,
 • hotová proj. dokumentácie na rekonštrukciu / odvodnenie a dobudovanie krajníc na chodníku na Hlavnej ul.,
 • séria úspešných kultúrno-spoločenských obecných podujatí s celkovou návštevnosťou vyše 5.000 návštevníkov,
 • tzv. bezplatná právna poradňa na pôde nášho Úradu pre našich obyvateľov,
 • úzka súčinnosť s novým developerom OS "Hviezdne bývanie" za účelom dobudovania námestia a parku v r. 2023,
 • max. možné hodnotenie Obce Hviezdoslavov od Inštitútu INEKO (6,0 z 6,0) v rámci hospodárenia obcí za ostatný rok,
 • spustenie novej, modernej, inovatívnej mobilnej aplikácie,
 • marcová humanitárna pomoc Ukrajine v prihraničí a prevádzkovanie Centra potravinovej pomoci odídencom,
 • idea novej prevádzky modernej pošty v práve budovanom novom centre obce, ktorá bude už túto jeseň realitou,
 • nové 8-metrové mólo na intenzívne revitalizovanom rybníku v Podháji a započatie spolupráce so SRZ,
 • najväčšia rekonštrukcia ciest v histórii obce - cca. 1 kilometer zrekonštruovaných komunikácií v celej našej obci,
 • nový a bezpečný nasvietený priechod pre chodcov na Seneckej ceste II/503 (Obchodná ul. smer ŽST Kvetoslavov),
 • materiálno-technická profesionalizácia Úseku obecnej údržby, hosp. správy a starostlivosti o zeleň (Zelená linka),
 • všeob. záväzné nariadenie, čím nebudeme prispievať našim obyvateľom len pri narodení dieťaťa, ale aj tým, ktorí:
 • uzatvoria manželstvo, stratia zamestnanie či nastúpia na dôchodok...

 

...ale aj DROBNÉ RADOSTI ako:

 • bezplatná verejná Wi-Fi sieť na všetkých ver. priestranstvách v obci,
 • postupne dopĺňaný kamerový systém v rôznych častiach našej obce,
 • jesenná revitalizácia vodorovného i zvislého dopravného značenia všade tam, kde to bolo potrebné,
 • možnosť platiť kartou, čím je náš Úrad stále jeden z mála v okolí, kde nepotrebujete mať pri sebe hotovosť,
 • fungujúca "Zelená linka" obce, ktorá už od r. 2020 funguje každý deň a ktorej cieľom je čistejší Hviezdoslavov,
 • #HviezdneLeto2022 v Areáli "Hviezda", ktorý tento rok nahradil Šibeničku, na ktorej bežia povoľovacie procesy,
 • pravidelné nahrávanie zasadnutí zastupiteľstiev a transparentné zverejňovanie nezostrihaných verzií on-line,
 • pravidelné živé vysielania starostu obce na soc. sieťach; koordinačné stretnutia s obyvateľmi obce priamo v teréne,
 • pokračovanie stretnutí členov našej novozaloženej Jednoty dôchodcov
 • pokračovanie organizovaných futbalových tréningov - ARC Sport Hviezdoslavov - pod vedením kouča Rada Noska,
 • mimoriadne úspešné darovania krvi pod záštitou nášho Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Hviezdoslavov,
 • tisícky eur, v rámci nášho jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa, zal. pre občanov s trvalým pobytom ako benefit, 
 • pokračovanie zberov kuchynského odpadu z domácností - prakticky vo všetkých častiach obce,
 • pokračovanie možnosti ukladania veľkoobjemného, stav. odpadu vo zmluvnom zbernom dvore, 
 • nová, pestrá kvetinová výsadba v Parku P. O. H. s mobiliárom a vyvýšenými záhonmi,
 • pokračovanie bezplatných SMS notifikácií a e-mail newslettra pre našich obyvateľov,
 • a pod..

 

 

Ako sú na tom s účasťou na zasadnutiach OcZ jednotlivé poslankyne a poslanci?

(pozn.: zoradené podľa abecedy)

 

Mgr. Janka Almášiová absolvovala 19 zasadnutí z 24 79% (pozn.: poslankyňa iba urč. obd.)
Patrik Cvengroš 27/32 84%
Ing. Ján Karaba 27/32 84%
Ing. František Kavecký 32/32 100%
Mgr. Anna Ottmárová - pozn.: len ustanovujúca schôdza v r. 2018
Mgr. Jaroslava Polakovič 6/7 86% (pozn.: poslankyňa iba urč. obd.)
Tatiana Skybová 28/32 88%
Ing. Dominika Šalátová Sumihorová 19/32 59% (pozn.: faktor materskej dovolenky)
Ing. Adam Takáč 26/32 81%

Pozn.: Starosta obce Marek Lackovič, MBA, ako predsedajúci, predsedal na všetkých zasadnutiach (t. j. účasť 100%).

 

 

Odpočty práce vrát. fotogalérií pre Vás prinášame každý rok od r. 2019:

 

Odpočet našej práce za r. 2019 sme pre Vás pripravili TU

Odpočet našej práce za r. 2020 sme pre Vás pripravili TU

Odpočet našej práce za r. 2021 sme pre Vás pripravili TU

 

 

Toľko v roku 2022, vážení susediapriatelia.

Ďakujeme Vám za Vašu spoluprácu a súčinnosť...

 

 

Kolektív zamestnancov Obecného & Stavebného úradu Hviezdoslavov

Kol. poslancov, poslankýň Obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove

Komisie Obecného zastupiteľstva vo Hviezdoslavove

Starosta obce & zástupkyňa starostu Hviezdoslavova

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.