Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva pre záujemcov o členstvo v komisiách OcZ

Dátum: 31.10.2022
Počet videní: 1386
Výzva pre záujemcov o členstvo v komisiách OcZ

Opäť hľadáme tých najšikovnejších z Vás...

     Komisie obecného zastupiteľstva (OcZ) sú veľmi dôležitou súčasťou (nielen) tejto obce, kde sa riešia dôležité veci súvisiace s prítomnosťou i budúcnosťou nášho Hviezdoslavova. Chceme, aby bol tento proces otvorený, odborný a, ako inak, transparentný. Aj v tomto chceme ísť ostatným obciam a mestám príkladom. Komisiami OcZ prechádza prakticky každý jeden dôležitý investičný zámer, každá jedna dôležitá vec, každá jedna dôležitá realizácia, ktorá sa následne presúva na zasadnutie OcZ, kde sa o nej rokuje a hlasuje...

     Chceme využiť silný ľudský potenciál, ktorý Hviezdoslavov má vo svojich skvelých ľuďoch, ktorí tu bývajú. Tých najšpičkovejších, najmotivovanejších, najzanietenejších odborníkov z príslušných oblastí radi uvítame v našich šiestich komisiách, ktoré opäť ustanovíme na ustanovujúcej schôdzi OcZ 28. novembra 2022:

  • 1. KOMISIA ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, VÝSTAVBY A ROZVOJA

  • 2. KOMISIA KULTÚRY, VZDELÁVANIA A ŠPORTU

  • 3. SOCIÁLNA KOMISIA

  • 4. KOMISIA PRE ROZPOČET, FINANCIE A SPRÁVU MAJETKU OBCE

  • 5. KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

  • 6. KOMISIA PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU OBECNÉHO MAJETKU

 

Komisie obecného zastupiteľstva

Na čo slúžia komisie OZ a aké sú ich úlohy?

a) Poradná funkcia: vypracovávajú návrhy, stanoviská a podnety na riešenie záležitostí v oblasti svojej pôsobnosti ako podklad pre rozhodovanie OcZ a starostu obce, podieľajú sa na príprave materiálov pre OcZ, prijímajú stanoviská k predkladaným materiálom v oblasti pôsobenia komisie, vykonávajú úlohy, ktoré im boli zastupiteľstvom zverené.

b) Iniciatívna funkcia: vypracovávajú iniciatívne a konštruktívne návrhy a podnety na riešenie záležitosti, patriacich do oblasti ich pôsobenia, posudzujú a prijímajú návrhy občanov, organizácií a obecného úradu v oblasti svojej pôsobnosti a predkladajú svoje stanoviská OcZ, dávajú podnety na vypracovanie návrhov VZN v oblasti svojho pôsobenia, spolupôsobia pri príprave materiálov na OcZ, podieľajú sa na tvorbe podkladov pre návrh rozpočtu obce v rámci svojej pôsobnosti.

c) Kontrolná funkcia: kontrolujú spôsob plnenia a realizáciu uznesení OZ, kontrolujú dodržiavanie a prácu s VZN v oblasti svojho pôsobenia, dozerajú na majetok mesta / obce a iný zverený majetok, ako aj na hospodárenie s ním, dozerajú na investičnú a podnikateľskú činnosť obce.

 

     Predsedom komisie je vždy poslanec OcZ. Členovia sú volení zastupiteľstvom. Porozmýšľajte, prosíme, v ktorej oblasti by ste vedeli svoje pracovné skúsenosti zúročiť a pomôcť tak obci, ktorú máte radi. Dôležitou podmienkou je mať trochu voľného času na túto činnosť, ideálne aspoň tie 2-3 hodinky týždenne. Ak máte toho veľmi veľa a nestíhate už teraz, ísť do komisie nie je najlepší nápad.

     Váš záujem nám, prosíme, zašlite do 18.11.2022 e-mailom na našu Kanceláriu prvého kontaktu: Obecny@Hviezdoslavov.sk. Nezabudnite pripojiť aj stručné predstavenie Vašej osoby (ak ste doteraz v našich komisiách nepôsobili), príp. stručný životopis a kontakt, aby Vás jednotliví predsedovia komisií, zvolení na novembrovej schôdzi, vedeli skontaktovať a svoje komisie tak utvoriť. 

     Členovi komisie OcZ, kt. nie je poslanec OcZ, patrí odmena za účasť na každom jednom zasadnutí orgánov OcZ vo výške 15,00 EUR.

 

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu!

 

OcÚ Hviezdoslavov

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.