Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Koncepcia rozširovania kapacít materských škôl + DOTAZNÍK

Dátum: 20.02.2023
Počet videní: 3209
11 min. čítania
Koncepcia rozširovania kapacít materských škôl + DOTAZNÍK

Aktuálne informácie (nielen) pre všetkých rodičov škôlkarov...

Vážené Hviezdoslavčanky, milí Hviezdoslavčania.

     V nadväznosti na naše avízo z min. týždňa si Vám dovoľujeme aktualizovať koncepciu ďalšieho rozširovania kapacít MŠ. Ďalšie rozširovanie a "expanzia" kapacít je pre nás, aj na základe aktuálnych čísel, mimoriadne potrebná, ak chceme uspokojiť čo najväčší počet našich najmenších obyvateľov a obyvateliek. Teší nás, že môžeme predstaviť hneď päticu projektov, ktoré s rozširovaním miest v škôlok uvažujú v krátko- a strednodobom horizonte.

     Koncepcia nemonitoruje ďalšie možné zámery tých súkromných investorov, v ktorých v súčasnosti Obec neparticipuje. Číslo tak, prirodzene, nemusí byť (a v skutočnosti v stredno- a dlhodobom horizonte zrejme ani nebude) vzhľadom na demografický vývoj a záujem investorov konečné. Rátame aj s pribúdaním súkr. predškolských zariadení...

 

1. DOČASNÉ ROZŠÍRENIE MŠ HVIEZDOSLAVOV DO ZŠ I. ILLÉSHÁZYHO (N. ŽIVOT - ELIÁŠOVCE)

     Schvaľovanie zámeru je na programe zasadnutia zastupiteľstva (OcZ) už tento štvrtok, 23.2.2023 (bod č. 11).

     Vedenie obce Hviezdoslavov v uplynulom období prerokúvalo s vedením obce Nový Život – Eliášovce možnosť rozšírenia súčasnej 8-triednej obecnej MŠ Hviezdoslavov, s aktuálnou kapacitou cca. 160 detí, do samostatného traktu (podlažia) v súčasnosti uzamknutej a neprevádzkovanej ZŠ I. Illésházyho v N. Živote – Eliášovciach, a to už od 1.9.'23 (vyučovací jazyk slovenský). Predmetná budova ZŠ, nachádzajúca sa len 13 minút autom od Hviezdoslavova, je aktuálne nevyužívaná a bez detí, neprebieha v nej žiadny vyučovací proces. Ide o budovu relatívne novú, energeticky relatívne nenáročnú, zrekonštruovanú v r. 2011, vhodnú ako na predprimárne vzdelávanie, tak i výkon základnej školskej dochádzky. Obec Hviezdoslavov o túto budovu prejavila vážny záujem, čím by sme vedeli zvýšiť kapacity MŠ prakticky okamžite. Efektívne a relatívne rýchlo by tak bolo možné dočasne sanovať súčasnú nevyhovujúcu a kapacitne havarijnú situáciu, kedy ešte fyzicky nestojí nová, avizovaná obecná ZŠ P. O. H. v Podháji – Letorostoch, ktorá po dobudovaní plne uspokojí potreby žiadateľov dočasne alokovaných v N. Živote. Nechceme však čakať rok až dva, kým sa tak udeje a aj do toho momentu chceme uspokojiť čo najviac našich detí...

 

"V rámci rozšírenia by sme tak vedeli umiestniť do tejto budovy 70 našich detí..."

 

     Do doposiaľ prázdnej ZŠ I. Illésházyho vieme v rámci rozšírenia MŠ umiestniť cca. 70 detí v 3 triedach. Škola poskytuje obrovský pozemok o rozlohe takmer 2 hektárov. Okrem iného tiež riešime otázku pobytu detí vonku, otázku výdaju stravy či taktiež otázku školskej legislatívy (či týmto vznikne elokované pracovisko) a pod.. Podobným procesom sme si prešli v r. 2021, kedy sa obecná MŠ ekvivalentne rozširovala do CSŠ sv. Martina vo Hviezdoslavove. I teraz pôjde o podobný proces, s ktorým je spojených množstvo iných krokov (napr. i prijímanie ďalších zamestnancov, nákup nového nábytku), avšak s výnimkou, že rozširovanie prebehne do inej obce. Aj z toho dôvodu vec intenzívne prerokúvame s RÚVZ, Krajským odborom školstva v Trnave, pripravujeme pre Vás deň otvorených dverí a pod.. Nová kapacita MŠ Hviezdoslavov by týmto rozšírením atakovala k 1.9.2023 hranicu 230 detí v 4 budovách (kmeňová budova MŠ, prístavba MŠ, samostatný trakt v CSŠ sv. Martina a samostatný trakt v ZŠ I. Illésházyho), čo je takmer 7-násobný nárast oproti r. 2018. Dnes, 20. februára 2023, ešte s istotou nevieme povedať, koľko prihlášok nás do našich MŠ tento rok čaká, pretože zápis prebieha na jar - ak by však osciloval okolo čísla z min. roku, keď bolo žiadostí vyše 150 - vedeli by sme týmto rozšírením uspokojiť až takmer 90% záujemcov o miesto v obecnej škôlke (v závislosti tiež od toho, koľko predškolákov nastúpi do školy).

 

"Do obecnej MŠ by sme tak vedeli umiestniť absolútnu väčšinu tých, ktorí by sa do nej hlásili..."

 

     Vzhľadom na to, že potrebujeme čo najskôr poznať hoci aj predbežný záujem o takéto rozšírenie, resp. o miesto hoci aj v tomto elokovanom pracovisku, vyjadrite sa, prosíme Vás, >>> V NAŠOM DOTAZNÍKU DO 10. MARCA <<<. O termíne dňa otvorených dverí Vás budeme čoskoro informovať. Rovnako tak budeme pracovať na ďalších krokoch smerujúcich k tomuto rozšíreniu už od 1.9.2023, medzi inými je napr. i snaha "vybaviť" školský autobus, ktorý by detičky vozil. Na záver, čo sa týka "školného", je, žiaľ, naozaj nevyhnutné, aby sa súčasný, mimoriadne nízky poplatok 35,00 EUR / mes. od 1.9.2023 dvíhal smerom nahor, o presnej čiastke Vás ešte budeme informovať. V prípade nízkeho záujmu o toto rozšírenie k nemu, pochopiteľne, Obec Hviezdoslavov nepristúpi.

     Sumár:

  • cca. 70 detí, 3 triedy, prízemie (bez bariér)
  • k dispozícii od 01.09.2023 do 30.06.2025

 

IMG_5997

Smutný pohľad na aktuálne uzamknutý a nevyužívaný areál ZŠ s obrovským potenciálom, FEB 2023

 

IMG_5995

Vstup do budovy ZŠ, ktorú si, ak všetko klapne, na max. 2 roky "požičiame" pre naše deti, FEB 2023

 

IMG_5996

Hoci sa do budovy ZŠ ešte nedávno investovalo, dostatok detí na jej prevádzku sa nenašiel, FEB 2023

 

 

2. NOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA HVIEZDOSLAVOV - PAŽIŤ

     Schvaľovanie urbanistickej štúdie (UŠ) je na programe zasadnutia OcZ už tento štvrtok, 23.2.2023 (bod č. 12).

     V úzkej súčinnosti Rímskokatolíckej cirkvi (RKC) a ďalších kompetentných bola v piatok predložená aj UŠ na novú materskú školu v lokalite Pažiť, v bezprostrednej blízkosti CSŠ sv. Martina a práve budovaného nového centra Obce. Ku projektu intenzívne zasadá i Komisia územného plánovania, výstavby a rozvoja obce zriadená pri OcZ vo Hviezdoslavove. Po štvrtkovom prerokovaní a následnom schválení na zasadnutí OcZ prebehne územné a následne i stavebné konanie, v súlade s platnou legislatívou. Snaha všetkých zúčastnených strán je, prirodzene, stavať čo najskôr, aby mohli prvé detičky do zariadenia nastúpiť, ak to čo i len trochu bude možné, už budúci rok.

     Celková kapacita novej, dvojpodlažnej materskej školy je 3 x 25 = 75 detí. Viac v zverejnenej UŠ (viď link vyššie).

     Sumár:

  • cca. 75 detí, 3 triedy, 2 podlažia
  • k dispozícii od: (upresníme v krátkom čase, po vydaní právoplatného stav. povolenia a dohode s RKC)

 

Snímka_obrazovky_2023-02-20_o_10.24.39

Pohľad na pôdorys prízemia novej MŠ (Kováč Architects, s. r. o.), FEB 2023

 

 

3. NOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA HVIEZDOSLAVOV - SLNEČNÉ ZÁHRADY

     Schvaľovanie vznikajúcej Zmluvy o spolupráci je na programe zasadnutia zastupiteľstva na marcovej schôdzi.

     V záujme Obce Hviezdoslavov je bezodkladne podpísať zmluvu s developerom OS "Slnečné Záhrady", ktorý v krátkom čase zrealizuje výstavbu posledných fáz svojho projektu v časti Záhrady, smerom na Mierovo. Predmetná zmluva je dnes v štádiu pripomienkovania, na základe nej bude, okrem iného, vybudovaná i nová MŠ v tejto lokalite, ktorú prevezme Obec. Prvé detičky by do tejto MŠ, na základe obojstranne schválenej a podpísanej zmluvy, mohli a mali nastúpiť v r. 2026.

     Sumár:

  • min. 2 triedy, projekt je v štádiu príprav
  • k dispozícii od: (upresníme po vydaní právoplatného stav. povolenia a dohode s developerom)

 

IMG_6024

Ďalšia nová budova MŠ by mala vzniknúť do r. 2026 v zadnej časti Záhrad, FEB 2023

 

 

4. NOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA HVIEZDOSLAVOV - PRI PARKU

     Zmluva o spolupráci bola zastupiteľstvom schválená 6.5.2021, Uznesením č. 17/2021.

     V záujme Obce Hviezdoslavov je bezodkladne podpísať zmluvu s developerom OS "Pri parku". Obytný súbor aktuálne nedisponuje voľnými ekvivalentmi na napojenie na vodovod / kanalizáciu, preto sa termín samotnej výstavby a realizácie predlžuje. Momentálne nie je možné a zodpovedné poskytnúť viac informácií.

     Sumár:

  • min. 42 detí (na základe zastupiteľstvom schválenej zmluvy), projekt je v štádiu príprav
  • k dispozícii od: (upresníme po vydaní právoplatného stav. povolenia a dohode s developerom)

 

Snímka_obrazovky_2023-02-20_o_10.54.29

V zóne by mala vzniknúť nielen nová MŠ, no i veľký supermarket či park (archatelier, s. r. o.), AUG 2020

 

 

5. ROZŠÍRENIE MŠ HVIEZDOSLAVOV DO ZŠ P. O. H. HVIEZDOSLAVOV

     Projekt disponuje právoplatným stavebným povolením. Projektu sa venujeme v samostatnej téme na našom webe.

     Sumár:

  • kapacity MŠ upresníme po zahájení výstavby novej ZŠ - už čoskoro...
  • k dispozícii od: (oznámime po podpise zmluvy so zhotoviteľom diela)

 

Tému priebežne aktualizujeme...

 

OcÚ Hviezdoslavov

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.