Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktualizované. Zápis detí do MŠ Hviezdoslavov na šk. rok 2023 - 2024

GALÉRIA SÚBOR
Dátum: 14.07.2023
Počet videní: 7190
15 min. čítania
Aktualizované. Zápis detí do MŠ Hviezdoslavov na šk. rok 2023 - 2024

Aktuálne informácie najmä pre rodičov škôlkarov...

29.3.2023:

Viď priložené dokumenty nižšie...

 

Dôležité:

- po zriadení elokovaného pracoviska MŠ Hviezdoslavov v ZŠ I. Illésházyho v N. Živote - Eliášovciach bude Obec od septembra 2023 zriaďovať MŠ Hviezdoslavov v až 4 budovách:

 • v kmeňovej ("starej") budove MŠ Hviezdoslavov na Školskej ul..
 • v prístavbe ("novej" budove) MŠ Hviezdoslavov na Školskej ul..
 • na prízemí CSŠ sv. Martina vo Hviezdoslavove na Školskej ul.,
 • na 1. poschodí ZŠ I. Illésházyho v N. Živote - Eliášovciach,

s celkovou kapacitou do 220 detí.

V nadväznosti na očakávané parametre a objemy je ambicióznym cieľom umiestniť tento rok min. 90% žiadateľov o MŠ.

 

Deň otvorení dverí v najnovšej "našej" budove - elokovanom pracovisku - prebehne 13. mája (v sobotu) od 10:00 do 12:00.

"Kľúč" umiestňovania detí bude prerokúvať 9-členná Rada školy, ktorá v tomto smere vydá i odporúčanie zriaďovateľovi.

Všetko bude jasné a zverejnené ešte pred samotným zápisom...

 

Aktualizované 3.4.2023:

Stanovisko zo zasadnutia Rady školy MŠ Hviezdoslavov zo dňa 3.4.2023, 16:30

     Rada školy odporúča:

 1. do novovznikajúceho elokovaného pracoviska prioritne umiestniť novoprijaté deti, ktoré vzídu zo zápisu na šk. rok 2023/24,
 2. rešpektovať zásadu, že deti aktuálne už umiestnené v zariadeniach v katastri Hviezdoslavova sa budú elokovať do iných elokovaných pracovísk v iných katastroch len v nevyhnutných prípadoch,
 3. odporúča pridať formuláciu do žiadosti o prijatie, že podpisom žiadosti žiadateľ súhlasí s možnosťou umiestnenia dieťaťa do ktoréhokoľvek (a teda aj elokovaného) pracoviska MŠ Hviezdoslavov.

     Prítomní zástupcovia zriaďovateľa (vedenie Obce Hviezdoslavov) sa so stanoviskom plne stotožnili.

 

Aktualizované 28.4.2023:

     Na škôlkarov čakajú v novom elokonovanom pracovisku MŠ zaujímavé benefity:

 • špeciálny krúžok s odborníčkou smerujúci k príprave predškolákov do základnej školy,
 • viaceré špeciálne & moderné didaktické pomôcky – tzv. škôlka 21. storočia,
 • špeciálne pohybové aktivity vo „veľkej“ školskej telocvični, kt. má MŠ plne k dispozícii,
 • rozľahlý prírodný areál o rozlohe takmer 2 ha - na environmentálne aktivity formou zážitkového učenia,
 • a, ako sme už spomenuli, školský autoBUS (ak budú do elokovaného pracoviska MŠ prijatí predškoláci).

 

3.5.

Deň otvorených dverí v našej novej budove sa blíži...

 

Aktualizované 15.5.2023: OTÁZKY A ODPOVEDE

     V nadväznosti na uskutočnený Deň otvorených dverí, ktorí sme s Vami spoločne absolvovali uplynulú sobotu 13. mája, a na ktorom sme obdržali niekoľko požiadaviek o spresnenie vyššie uvedených textov a aktualizácií, a v nadväznosti na neopodstatnené obavy niektorých rodičov kvôli presunom detí, ktoré nik z vedenia MŠ / zriaďovateľa neplánuje, dopĺňame tieto otázky a odpovede:

 

Čo sa momentálne deje?

Momentálne prebieha zápis do MŠ Hviezdoslavov, o ktorom kontinuálne informujeme od marca / apríla '23. Až po ňom, koncom týždňa, bude úplne jasné, koľko detí sa nám zapísalo na nový šk. rok 2023/2024, o čom Vás budeme bezodkladne transparentne informovať.

 

Bude moje dieťa niekam presunuté?

Už 3.4.2023 (viď vyššie) bolo zverejnené stanovisko Rady školy, s ktorým sa plne stotožnil, ako je uvedené vyššie, aj zriaďovateľ = Obec Hviezdoslavov. V ňom Rada školy odporúča:

 1. do novovznikajúceho elokovaného pracoviska prioritne umiestniť novoprijaté deti, ktoré vzídu zo zápisu na šk. rok 2023/24,
 2. rešpektovať zásadu, že deti aktuálne už umiestnené v zariadeniach v katastri Hviezdoslavova sa budú elokovať do iných elokovaných pracovísk v iných katastroch len v nevyhnutných prípadoch,
 3. odporúča pridať formuláciu do žiadosti o prijatie, že podpisom žiadosti žiadateľ súhlasí s možnosťou umiestnenia dieťaťa do ktoréhokoľvek (a teda aj elokovaného) pracoviska MŠ Hviezdoslavov.

Zo stanoviska explicitne vyplýva, že presun už umiestnených detí sa plánuje len v nevyhnutných prípadoch a aj to, dopĺňame, že, prirodzene, len na základe súhlasu rodiča(ov) / zákonného(ých) zástupcu(ov). Ak teda už Vaše dieťa navštevuje niektorú z budov MŠ Hviezdoslavov vo Hviezdoslavove, tak v nej môže normálne pokračovať (pokiaľ ho napr., samozrejme, nechce preložiť rodič - budeme riešiť individuálne).

Elokované pracovisko v ZŠ I. Illésházyho vzniká ako priestor pre umiestnenie "nových" detí (novoprijatých), čo konštatujeme ako v aktualizácii z 3.4. (viď vyššie), tak i v aktualizácii z 28.4.2023 (ktorú sme navyše spresnili aj o doplnenie, že ide o novoprijatých predškolákov, príp. tých s tzv. odkladom, príp. tých bez súrodenca = avšak opäť bude, pripomíname, prirodzene, na presun nutný súhlas) (opäť viď vyššie).

 

Dostane sa do MŠ aj moje trojročné dieťa?

Odpovedať budeme vedieť po zápise, ktorý práve prebieha. V zásade však platí, že MŠ Hviezdoslavov do ZŠ I. Illésházyho rozširujeme práve preto, aby sa do našej MŠ dostali aj 3-ročné detičky. Kapacita sa má zvýšiť na avizovaných cca. 230 detí, čo významne pomôže. Ako už po niekoľkýkrát opakujeme, múdrejší budeme po zápise.

 

Dostane sa do MŠ aj moje dieťa, ak som z Jelky, N. Života, resp. inej obce, blízko Vášho elokovaného pracoviska?

Odpovedať budeme vedieť po zápise, ktorý práve prebieha. Záležať bude od voľných miest (ktoré však nepredpokladáme). Pripomíname však, že aj elokované pracovisko je súčasťou MŠ Hviezdoslavov a nejde o nijakú novú spádovú školu pre Vás, ale o školu, ktorá má riešiť a rieši nedostatok kapacít v MŠ Hviezdoslavov, a teda našich obyvateľov.

 

Aktualizované 19.5.2023: POZVÁNKA

     Vážení rodičia budúcich predškolákov, srdečne Vás pozývame na rodičovskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v utorok 23.05.2023 o 18,00 hod. v novej budove MŠ Hviezdoslavov, aj s prítomnosťou vedenia obce Hviezdoslavov (zriaďovateľa). Témou stretnutia budú dôležité organizačné záležitosti, týkajúce sa školského roka 2023/2024. Vaša účasť je nutná. Ďakujeme!

 

Aktualizované 20.6.2023: PO ZÁPISE

     Rozhodnutia o prijatí / neprijatí budú distribuované už v najbližších dňoch. Vzhľadom na vysoký objem žiadostí (takmer 200) Vás prosíme o trošku pokoja, trpezlivosti a pochopenia.

 

Aktualizované 21.6.2023: ROZHODNUTIA

plagát_rozhodnutie_kopie

     Pozn.: Ak po potvrdenie prísť nemôžete, zašleme Vám ho poštou...

 

Aktualizované 23.6.2023: ĎALŠIE KROKY

     Rodičia / zákonní zástupcovia detí prijatých do vznikajúceho elok. pracoviska v ZŠ I. Illésházyho budú kontaktovaní vedením MŠ elektronicky e-mailom v priebehu dnešného dňa, t. j. 23.6., príp. najneskôr v pondelok 26.6.2023 o ďalších krokoch súvisiacich s akceptáciou / neakcaptáciou nástupu ich detí do tohto pracoviska od septembra 2023.

 

Doplnené 26.6. 14:25:

     Práve v týchto chvíľach prebieha distribúcia e-mailov (viď aktualizácia z 23.6.).

 

Doplnené 27.6. 8:25:

     Včera prebehla distribúcia e-mailov všetkým rodičom / zákonným zástupcom detí prijatých do elok. pracoviska v ZŠ I. Illésházyho s cieľom bezodkladného zistenia akceptácie / neakceptácie nástupu dieťaťa od septembra 2023 a následnej ponuke iných možností. Zároveň požiadal zriaďovateľ MŠ - Obec Hviezdoslavov, zast. M. Lackovičom, MBA; starostom Obce - o bezodkladné zasadnutie 9-člennej Rady školy (RŠ) spoločne s Komisiou pre vzdelávanie pri OcZ (KpV) - na čo najskorší termín. Ten p. predsedníčka RŠ zvolila na štvrtok 17:00, bezprostredne po zbere vyjadrení, na ktoré majú rodičia / zákonní zástupcovia čas do štvrtka 16:00.

     Cieľom je na základe odborného posúdenia kompetentných autorít, no pritom citlivo a s porozumením, ponúknuť týmto rodičom iné riešenie, a to v prípade, že o rozšírenie do elok. pracoviska, ktoré bude k dispozícii od 11.9.2023, a ktoré by malo byť navyše pre tieto deti prakticky bezplatné, nemajú záujem. O výsledkoch budeme informovať bezodkladne po zasadnutí Rady školy.

 

Doplnené 28.6. 8:20:

     V novovznikajúcom elok. pracovisku MŠ Hviezdoslavov v ZŠ I. Illésházyho v N. Živote - Eliášovciach pre Vás opäť otvárame dvere. Aby ste sa mohli prísť pozrieť, nakuknúť, skontrolovať. Dvere budú otvorené dnes, 28.6. od 16:30 do 18:00 a zajtra 29.6. od 08:00 do 10:00, za účasti vedenia MŠ i zástupcov zriaďovateľa.

     Svoje otázky a postrehy (nielen) k tejto téme môžete zároveň už dnes podvečer položiť osobne a priamo vedeniu Obce, ktoré bude v zložení starosta, vicestarosta a predseda Komisie pre vzdelávanie od 18:30 streamovať svoje pravidelné "NAŽIVO". Tešíme sa na Vašu návštevu ako i na všetky Vaše otázky...

 

Doplnené 30.6. 19:15:

     Doplnená zápisnica zo včerajšieho zasadnutia Rady školy.

     Na žiadosť niektorých rodičov tiež pripájame proces, resp. usmernenie Regionálneho úradu školskej správy v Trnave:

"V prípade zaradenia elokovaného pracoviska MŠ do siete budete žiadosť predkladať podľa § 18 ods. 6 a ods. 7 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. V príslušných paragrafoch sú uvedené povinné prílohy. Zároveň zdôvodníte, prečo podávate žiadosť v inom (skrátenom) termíne. Zaradenie pôjde na výnimku. Zároveň upozorňujeme, že zaradenie elokovaného pracoviska materskej školy, ktorá nemá právnu subjektivitu, bude možné až po nadobudnutí účinnosti zákona č. 183/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. a tiež zákon č. 596/2003 Z.z. (konkrétne § 19 ods. 7), teda po 1.9.2023."

     Na žiadosť niektorých rodičov tiež pripájame právny výklad, týkajúci sa rozhodnutia o prijatí / neprijatí žiaka do MŠ:

"Riaditeľka materskej školy ako správny orgán je svojím rozhodnutím (vrát. rozhodnutia o prijatí žiaka do materskej školy) viazaná a takéto rozhodnutie nemôže ľubovoľne (z vlastného podnetu) zrušiť, a to ani v prípade, ak by išlo o rozhodnutie nezákonné alebo ak by išlo o rozhodnutie, ktoré riaditeľka školy vydala omylom. O zrušení prvostupňových rozhodnutí (a teda aj posudzovaného rozhodnutia o prijatí žiaka do materskej školy) spravidla rozhodujú odvolacie orgány (napr. obec, samosprávny kraj, krajský školský úrad), a to najmä na základe odvolania podaného účastníkom konania (zákonným zástupcom žiaka). Výnimočne, v niektorých prípadoch môže svoje vlastné rozhodnutie zrušiť aj prvostupňový orgán (riaditeľka školy); môže však tak urobiť len na základe odvolania podaného zákonným zástupcom žiaka. Riaditeľka materskej školy by tak teoreticky mohla urobiť aj na základe podnetu zákonného zástupcu v konaní o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania v zmysle ust. § 66 správneho poriadku. Čiže riaditeľka nemôže svojvoľne zmeniť svoje rozhodnutie o prijatí. Zákonní zástupcovia prijatých žiakov môžu podať odvolanie aj proti rozhodnutiu o prijatí a to do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia."

 

Doplnené 14.7. 17:30:

     Zriaďovateľ MŠ - Obec Hviezdoslavov - požiadal o verejné zasadnutie 9-člennej Rady školy (RŠ) spoločne s Komisiou pre vzdelávanie pri OcZ (KpV) a Obecnou radou (OR). To p. predsedníčka RŠ zvolila na utorok 18.7. 17:00, bezprostredne po zbere návratiek, ktoré sa kompletizujú práve v týchto dňoch. Konanie RŠ potvrdí aj MŠ na svojich stránkach. Zároveň budú v priebehu utorka, v súbehu so zasadnutím RŠ, v tejto téme doplnené aj všetky počty a čísla, týkajúce sa zápisu do MŠ na šk. r. 2023/2024.

 

Tému priebežne aktualizujeme...

 

 • Kontakt na vedenie MŠ Hviezdoslavov - klik SEM
 • Kontakt na Komisiu pre vzdelávanie - klik SEM

 

OcÚ Hviezdoslavov

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Postup podania žiadosti Veľkosť: 588.3 kB Formát: jpg Dátum: 29.3.2023
Plagát - zápis Veľkosť: 649.3 kB Formát: jpg Dátum: 29.3.2023
Kritériá prijímania detí do MŠ - aktuálne Veľkosť: 167.3 kB Formát: pdf Dátum: 14.4.2023
Plagát - DOD v elok. pracovisku Veľkosť: 848.5 kB Formát: jpg Dátum: 3.5.2023
MŠ Hviezdoslavov pre školský rok 2023 Veľkosť: 415.9 kB Formát: pdf Dátum: 18.7.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.