Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontajnery na veľkoobj. odpad a elektroodpad Vám pristavíme 15.4.

Dátum: 04.04.2023
Autor: Mgr. Petra Čerňanová
Počet videní: 1473
3 min. čítania
Kontajnery na veľkoobj. odpad a elektroodpad Vám pristavíme 15.4.

Aktuálne informácie...

Vážené obyvateľky a obyvatelia Hviezdoslavova

     už bud. sobotu, 15.4.2023 v čase medzi 10:00 a 17:00, budú pre vás pristavené kontajnery na veľkoobjemový odpad (VOO) spolu s elektroodpadom, a to priamo na zbernom dvore, ktorý sa nachádza vo Hviezdoslavove, cesta smer Mierovo. Prístup k ZD je z cesty II. triedy č. 503 (zo Seneckej cesty).

     Zberný dvor môžu využiť obyvatelia, ktorí majú na území obce Hviezdoslavov trvalý pobyt (TP) a tiež obyvatelia bez TP za podmienky, že majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu (KO). Poplatník je povinný preukázať sa platným občianskym preukazom (OP) prevádzkovateľovi ZD, ak má na území Hviezdoslavova TP. Poplatník bez TP je povinný preukázať svoju totožnosť platným OP a kartičkou preukazujúcou uhradenie poplatku za (KO) na príslušný rok. Poplatníci bez TP si môžu vyzdvihnúť kartičku potvrdzujúcu uhradenie poplatku v stránkových hodinách na Obecnom úrade, Referáte daní a poplatkov.

 

Venujte prosím pozornosť nasledujúcim informáciám

  • Do veľkokapacitných kontajnerov PATRIA napríklad koberce, podlahoviny, nábytok, bytové jadrá, matrace, detské kočíky...
  • Do týchto kontajnerov NEPATRIA chladničky, televízory, akumulátory, elektronika, pneumatiky, farby, riedidlá, obaly z nebezpečných látok, drobný stavebný odpad, komunálny odpad, tráva, lístie, konáre a pod., a tiež separovaný odpad ako papier, sklo, kovy, tetrapaky a plasty.
  • Do elektroodpadu PATRIA napr. malé elektrospotrebiče – rýchlovarné kanvice, hriankovače, mobilné telefóny, spotrebná elektronika – DVD prehrávače, magnetofóny, diaľkové ovládače, videokamery, fotoaparáty, výpočtová technika – počítače, notebooky, klávesnice, herné konzoly, elektronické hudobné nástroje, kalkulačky, batérie a akumulátory...
  • Do elektroodpadu NEPATRIA monitory, televízory, žiarivky a výbojky, ktoré je potrebné i naďalej odovzdávať na špecializovaných miestach.

 

POZOR

Prosíme o maximálnu ohľaduplnosť!!!

VOO (skrine, postele a iné nábytky...) pracovníci Obecného úradu Hviezdoslavov (Zelená linka: tel. č. 0910 559 993)

od vás prevezmú len v rozloženom stave.

 

Ďakujeme!