Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktualizované. Nové centrum obce - Vodozádržný park

GALÉRIA Facebook
Dátum: 20.11.2023
Počet videní: 3991
7 min. čítania
Aktualizované. Nové centrum obce - Vodozádržný park

Výstavba Vozodáržného parku Hviezdoslavov práve prebieha...

Vážené Hviezdoslavčanky, Hviezdoslavčania.

 

Priebežne aktualizované...

 

     Odovzdanie staveniska na náš  "V O D O Z Á D R Ž N Ý  P A R K  H V I E Z D O S L A V O V", na ktorý sme získali takmer pol milióna EUR z tzv. "eurofondov", a ktorý je a bude súčasťou postupne budovaného Nového centra obce, je dávno za nami. Projekt sme Vám, koniec koncov, podrobne predstavili už niekoľkokrát, naposledy napr. TU alebo TU alebo aj TU.

 

     Tešiť sa budeme môcť na:

 • nové spevnené plochy a novú dlažbu v celom Novom centre - v Lipovom nám., Parku P. O. H., okolí úradov i domu kultúry,
 • rozšírenie tzv. pešej zóny oproti lokalite Pažiť,
 • novú interaktívnu fontánu,
 • ďalšiu novú vzrastlú zeleň, stromy a kry,
 • zavlažovanie celej lokality a tzv. zelené prvky,
 • nový mobiliár či moderné odpočinkové zóny,

     ...čím sa lokalita ešte viac prepojí i so "zvyškom" Nového centra, ktoré vzniká v ostatnom období v lokalite Pažiť, kde nás o. i. čaká ešte dostavba CSŠ sv. Martina, výstavba nového kostola, komunitného centra, celého námestia a prednámestia a aj ďalších súčastí v súčinnosti s Rímskokatolíckou cirkvou...

     Konkrétnym a hlavným cieľom Vodozádržného parku Hviezdoslavov je kompletná, významná a moderná revitalizácia verejného priestoru – predovšetkým Parku P. O. H., okolia obecného úradu, kultúrneho domu, resp. vnútrobloku Lipového nám., obnova a modernizácia všetkých spevnených plôch a dlažieb v súčasnom centre obce; významné parkové a sadové úpravy, vytvorenie vodných plôch za účelom retenčných opatrení, zber dažďovej vody zo striech spomínaných budov a jej následné znovupoužitie na zavlažovanie, zefektívnenie zavlažovania pestovanej flóry v centre obce, príprava a adaptácia na klimatické zmeny 21. storočia, realizácia vodozádržných opatrení, vodných prvkov a i.. V súbehu s priestorom na Pažiti, kde postupne rastie nová, veľká základná škola, či kostol s prednámestím, tak v krátkom čase vzniká atraktívny, otvorený, moderný a vzdušný veľkopriestor = Nové centrum obce s mnohými tzv. "zelenými" prvkami (FOTO viď nižšie).

 

Snímka_obrazovky_2023-07-10_o_9.41.28

Nové centrum obce tak bude rozdelené na Pažiť, kde budú školské zariadenia či námestie s kostolom,

no a hneď cez cestu budú stáť naše úrady s kompletne zrekonštruovaným okolím a parkom, sep. 2020

(SCALE STUDIO, a. s.)

 

     Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi prebehlo ešte v lete 2023. Koordinačné stretnutia a kontrolné dni so subjektami, ktoré sú touto výstavbou priamo obmedzené, prebiehajú paralelne počas realizácie projektu...

 

     Kontakt na stav. dozorov, ktorí Obci výstavbu dozorujú a koordinujú:

Hlavný stavebný dozor:   Ing. Karol Hollý,   e-mail Navrhovanie@Stavieb.sk,   tel. 0903 354 891

Pomocný stav. dozor:   Ing. Jozef Žáčik,   e-mail: Jozef.Zacik48@gmail.com,   tel. 0903 406 057

 

     Dopravné (a iné) obmedzenia či uzávery, za ktoré sa Vám úprimne ospravedlňujeme:

od júla 2023:

uzávera časť Lipového nám. - ospravedlňte, prosíme Vás, obmedzenia pre peších i motoristov.

Obmedzenia sa týkajú vstupu do:

- Stavebného úradu Hviezdoslavov

- Obecného úradu Hviezdoslavov

- Pošty Hviezdoslavov, Lipové nám.

- Jadranskej zmrzliny, Lipové nám.

Motoristom odporúčame parkovať na záchytnom parkovisku Pažiť, Hlavná ul., pri ŠABB.

Núdzová, ďalšia možnosť dočasného a krátkodobého zaparkovania je na Školskej ul..

 

     Usmernenie pre obyvateľov Lipového nám. a návštevníkov Pošty Lipové nám. Hviezdoslavov: 

Od 25.7.2023 sledujte smerové tabule pre rýchlejšiu orientáciu a prístup na poštu.

Obyvateľov Lipového nám. zároveň prosíme vynášať nádoby na KO na Parkovú ul..

Obyv. Lipového nám. na záver zverejňujeme i tel. č. na zhotoviteľa: p. Trulík - 0940 138 236.

 

 

30.7.2023

     2. projektom, resp. realizáciou, ktorá štartuje už teraz v júli, je tzv. "R E K O N Š T R U K C I A  C I E S T  2 0 2 3", ktorú zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo Uznesením č. 17/2023 dňa 30. marca 2023.

     Tešiť sa v tomto prípade budeme môcť na:

 • vyše 1.300m2 nového asfaltového koberca na Rybničnej ul. v Podháji,
 • vyše 1.100m2 nového asfaltového koberca na Umeleckej ul. v "starej" obci,
 • pokládku nového asfaltového koberca na súčasnom parkovisku pri cintoríne,
 • opravu dvora na Úseku obecnej údržby a hosp. správy za budovou obecného úradu,
 • opravu chodníka pre peších na Školskej ul. pred MŠ Hviezdoslavov a v jej okolí,

     ...vďaka čomu nadviažame na minuloročnú veľkú rekonštrukciu ciest ďalšou významnou obnovou miestnych obslužných komunikácií v Obci. Opäť pritom, tak ako počas leta 2022, plánujeme pred samotnou realizáciou s dotknutou verejnosťou koordinačné stretnutia priamo v teréne. Obnovy komunikácií prebehnú aj v Záhradách - prostredníctvom stavebníkov realizujúcich stavebnú činnosť v predmetných lokalitách. O všetkom Vás včas budeme informovať...

 

OcÚ Hviezdoslavov

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.