Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zmluva o dielo na projekt kanalizácie a vodovodu je podpísaná...

Dátum: 10.05.2019
Autor: Obec Hviezdoslavov
Počet videní: 1199
Zmluva o dielo na projekt kanalizácie a vodovodu je podpísaná...

Dnes bola Zmluva o dielo podpísaná...

Milí Hviezdoslavčania.

Dovoľte mi informovať Vás, že Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí Uznesením č. 51/2019 schválilo Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vyhotovenie novej projektovej dokumentácie pre stavbu „Hviezdoslavov, zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie“, v súlade so schváleným územným plánom obce a požiadaviek obce Hviezdoslavov so spoločnosťou PIPS SK, s. r. o. v zmluvnej cene 50400,00 Eur vrátane DPH.

Táto zmluva bola dnes, t. j. 10.5.2019 podpísaná a zverejnená na webovom sídle obce. Nájdete ju TU, transparentne umiestnenú medzi ostatnými zverejnenými zmluvami, aktuálne ako najvyššiu, t. j. najaktuálnejšiu v poradí.

Zhotoviteľ začne práce na príslušných častiach Diela tak skoro, ako je to primerane možné ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby príslušné časti Diela a celé Dielo vyhotovil, dokončil a predložil Objednávateľovi na schválenie a následne Objednávateľovi odovzdal v potrebnom počte rovnopisov v nasledovných lehotách plnenia:

  1. Lehota na dodanie prieskumných prác je 50 dní a začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy;
  2. Lehota na dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie je 30 dní a začína plynúť dňom odovzdania a prebratia prieskumných prác;
  3. Lehota na dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je 40 dní a začína od pokynu objednávateľa na začatie prác, nie však skôr ako 14 dní od odovzdania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Verím, že nepotrvá dlho a začneme reálne vidieť plody tohto rozhodnutia, ktorému predchádzali týždne až mesiace príprav, či už na úrovni pracovnej skupiny, ktorá sa tomuto intenzívne venovala, alebo i príslušnej Komisie a napokon patrí veľká vďaka samotným poslancom obce Hviezdoslavov, ktorí uznesenie jednohlasne schválili.

Ďakujem.

 

Marek Lackovič

starosta Hviezdoslavova

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.