Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Správa o stave projektov kanalizácie a vodovodu vo Hviezdoslavove - jún 2019

Dátum: 20.06.2019
Autor: Obec Hviezdoslavov
Počet videní: 2396
Správa o stave projektov kanalizácie a vodovodu vo Hviezdoslavove - jún 2019

Aktuálna správa o stave projektu kanalizácie a vodovodu v celej obci...

Milí Hviezdoslavčania.

Ako iste viete, Obecné zastupiteľstvo na svojom májovom zasadnutí 2.5.2019 schválilo Uznesením č. 51/2019 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vyhotovenie novej projektovej dokumentácie pre stavbu „Hviezdoslavov, zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie“, v súlade so schváleným územným plánom obce a požiadaviek obce Hviezdoslavov so spoločnosťou PIPS SK, s. r. o. v zmluvnej cene 50400,00 EUR vrátane DPH.

Cieľom je odkanalizovať všetko, čo momentálne stojí a leží nielen v "starej" časti obce, ale aj v Záhradách, či Podháji.

Najdetailnejšie situáciu zachytáva mapový podklad s vyznačeným rozsahom riešeného územia, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy o dielo:

Mapový_podklad_HVIEZDOSLAVOV

 

Ako to aktuálne s projektom vyzerá nám priblíži v dnešnom oficiálnom stanovisku hlavný projektant, Ing. Boris Pomothy:

"Dovoľte mi, prosím, podať informáciu ohľadne stavu prác na projektovej dokumentácii.

V súčasnosti pracujeme na tvorbe koncepcie spôsobu odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou. Po dokončení týchto prác by sme zvolali poradu, kde ak by sme si odsúhlasili riešenie, dopracujeme projektovú dokumentáciu do čistopisu.

Celkovo sa v obci pracuje na troch samostatných projektoch:

1/ rozšírenie vodovodu a kanalizácie smerom na Podháj, ktoré rieši XL four (p. Gross),

2/ rozšírenie vodovodu a kanalizácie v ulici Školská – aby sa mohla napojiť budúca škola a škôlka,

3/ zvyšná časť obce (stará časť, Podháj, Záhrady), ktorá sa rieši v rámci celoobecného projektu.

Všetky tri projekty je nutné navzájom koordinovať a riešiť koncepčne tak, aby sa riešenie technicky optimalizovalo a dávalo zmysel aj z hľadiska časových nadväzností jednotlivých projektov.

Predpokladáme, že v priebehu júla by sme sa mohli stretnúť a prejsť si náš predbežný návrh riešenia."

 

Ako starostu obce ma veľmi teší, že aj vďaka napredujúcim, pretrvávajúcim a intenzívnym rokovaniam so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ktoré sú ladené nadmieru kooperatívne, sme nikdy neboli odkanalizovaniu celého Hviezdoslavova bližšie ako dnes...

Dôležitým predpokladom pre úspešné zavŕšenie celého projektu však musí byť aj intenzifikácia ČOV Šamorín. Aj v tomto smere sa však pracuje naplno a naša obec vyjadrila tomuto projektu plnú podporu a maximálnu súčinnosť.

Verím, že pozitívne správy nás v tomto smere budú sprevádzať aj naďalej. Čaká nás však ešte niekoľko mesiacov tvrdej práce. Budeme Vás priebežne informovať...

 

Marek Lackovič

starosta

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.