Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zámer výstavby novej základnej školy s telocvičňou, kostola, či komunitného centra bol jednohlasne schválený

Dátum: 10.07.2019
Autor: Obec Hviezdoslavov
Počet videní: 1799
Zámer výstavby novej základnej školy s telocvičňou, kostola, či komunitného centra bol jednohlasne schválený

Na včerajšom zasadnutí zastupiteľstva boli všetky body schválené.

Milí Hviezdoslavčania.

Teší ma, že Vám môžem oznámiť, že obecné zastupiteľstvo včera na svojom mimoriadnom zasadnutí Uznesením č. 79/2019 schválilo zámer výmeny obecných pozemkov nachádzajúcich sa v kat. území Hviezdoslavova, evidovaných na LV č. 177 ako výlučné vlastníctvo Hviezdoslavova (niekoľkých parciel v lokalite "Pažiť"), ktorými disponuje ako vlastník, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, z ktorých sa vyčlenia nové parcely v nasledovnej výmere:

  • 241 m2 na parkovacie miesta pre materskú školu a základnú školu,
  • 1137 m2 pre základnú školu,
  • 1434 m2 pre rímsko-katolícky kostol s prístupom,
  • 1265 m2 pre komunitné centrum a farskú budovu,

a to podľa navrhovaného geometrického plánu, v celkovej výmere spolu 4077 m2, a na základe rokovaní s rímsko-katolíckou cirkvou zastúpenou Farnosťou sv. Jakuba vo Štvrtku n. O., predmetom ktorých boli pri dohodnutom výmennom koeficiente 1:8 pozemky pre obec Hviezdoslavov na parcele 240/2 podľa návrhu obce (spolu 32616 m2). Hviezdoslavov tak po dlhých rokoch získava novú pôdu, ktorú môže neskôr správnym konvertovaním využiť pre akúkoľvek vhodnú a chýbajúcu funkciu - v tomto prípade v celkovej výmere vyše troch hektárov, v dotyku so zastavaným územím, neďaleko časti Hviezdoslavov-Podháj...

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne všetkými prítomnými poslancami.

Obecné zastupiteľstvo včera na zasadnutí Uznesením č. 80/2019 tiež schválilo v zmysle schváleného zámeru rovno i zámennú zmluvu o zámene nehnuteľností uzatvorenú podľa § 611 Občianskeho zákonníka medzi obcou Hviezdoslavov a Rímsko-katolíckou cirkvou – farnosťou Štvrtok n. O..

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne všetkými prítomnými poslancami.

Uznesenia zastupiteľstva ešte podpíše starosta obce a udeje sa tak v najbližších hodinách...

Pevne verím, že nová základná škola s telocvičňou rozširujúca ponuku vzdelávania v súlade s princípmi pluralitnej spoločnosti, nový a esteticky mimoriadne hodnotný a príťažlivý kostol, nové komunitné centrum a napokon i farská budova budú realitou čo najskôr...

 

Marek Lackovič

starosta

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.