Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Proces „zoficiálnenia“ ulíc vo Hviezdoslavove práve beží

Dátum: 07.08.2019
Autor: Obec Hviezdoslavov
Počet videní: 3219
Proces „zoficiálnenia“ ulíc vo Hviezdoslavove práve beží

Kedy budú ulice vo Hviezdoslavove aj "oficiálne"?

Milí Hviezdoslavčania.

Agenda týkajúca sa procesu prvotného zoficiálnenia ulíc v obci, ktorá doposiaľ nemala tento systém zavedený, pozostáva z viacerých na seba nadväzujúcich krokov. Ide o časovo a administratívne  náročný proces, vyžadujúci trpezlivosť a pochopenie zo strany občanov. Je, samozrejme, našou snahou, aby bol proces číslovania obce dokončený čo najskôr.

V prvom rade potrebuje mať obec prijaté všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým budú zadefinované názvy jednotlivých ulíc. Naša obec má platné VZN č. 01/2018 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev z júna 2018, ktorého prílohou je zoznam schválených ulíc – v našom Hviezdoslavove je schválených a pomenovaných 90 (!) ulíc (pre porovnanie: v Rovinke, ktorá ma oficiálne takmer 5000 obyvateľov, majú "len" cca. 60 ulíc, v Hrubej Borši a Hamuliakove len cca. 20). Následne boli geodetom zameriavané geografické osi ulíc, geodetické podklady obec obdržala v októbri 2018.

Zo zrejme kapacitných a časových dôvodov sa koncom roka 2018 nebolo možné prioritne venovať tejto problematike, intenzívne sa na tom začalo pracovať až tento rok v máji, po nástupe nového zamestnanca, ktorého prijalo nové vedenie obce.

Nakoľko s tým nemala naša obec doposiaľ žiadne skúsenosti a ani najbližšie okolité obce ešte nemajú tento systém zavedený, bolo potrebné projekt zoficiálnenia ulíc konzultovať s príslušnými úradmi, taktiež sme oslovili viaceré obce so žiadosťou o pomoc resp. konzultáciu.   

Od mája 2019 boli uskutočnené viaceré pracovné stretnutia, telefonické a mailové konzultácie. Pomocnú ruku nám poskytli aj niektoré obce, s ktorými sa následne uskutočnili spoločné rokovania. Opakovane sme boli upozorňovaní, že ide o časovo a administratívne veľmi náročný proces, ktorý je potrebné od počiatku pripravovať s maximálnou presnosťou a zodpovednosťou, nakoľko chybné resp. neúplné údaje by mohli v budúcnosti robiť problémy s číslovaním a prideľovaním orientačných čísiel jednotlivým budovám.  

Nakoľko neexistuje štandardizovaný spôsob vo forme „jedného“ tlačiva, je potrebné zistiť si a zhromaždiť čo najviac informácií ešte pred zadaním údajov do systému, aby nevznikli nezrovnalosti následne pri číslovaní jednotlivých budov.

Aktuálne sú prideľované zoznamy súradníc jednotlivých geografických osí ulíc – t. j. začiatočný, koncový a lomový bod, a to každej ulici schválenej vo VZN. Ide o 290 zameraných bodov (s označením elipsoidickej šírky a dĺžky), ktoré sú prideľované 90-tim uliciam.

Následne bude materiál spolu s VZN odoslaný na Okresný úrad v Dunajskej Strede, ktorá má v kompetencii zaevidovať v centrálnom systéme všetky dodané údaje. Po zavŕšení tohto prvotného procesu pristúpime k priraďovaniu orientačných čísiel jednotlivým budovám v každej ulici.

Po kolaudácii boli budovám pridelené súpisné čísla, ktoré zostávajú v platnosti. Nové orientačné číslo bude slúžiť na orientáciu na danej ulici, každá ulica bude začínať od orientačného čísla 1. Spôsob a systém číslovania je presne určený vyhláškou Ministerstva vnútra SR číslo 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Po pridelení orientačného čísla a jeho prevzatí na obecnom úrade bude možné zaevidovať názov ulice spolu s orientačným číslom aj v dokladoch.      

Uvedené sa deje popri každodennej pracovnej agende, pristupujeme k tomu zodpovedne a veríme, že administratívny proces bude dokončený čo najskôr...

Po pridelení orientačného čísla (ak sa nebude meniť súpisné číslo, resp. iné povinné údaje uvádzané v OP) bude občanovi s trvalým pobytom vo Hviezdoslavove vydaný nový OP bezplatne. Vymeniť OP bude možné na polícii v Dunajskej Strede na oddelení dokladov, resp. na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, viď Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - konkrétne § 7 ods. (1) písm. a)
"§ 7
Nový občiansky preukaz
(1)
Nový občiansky preukaz je každý občiansky preukaz, ktorý je vydaný po prvom občianskom preukaze. Občan môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve.
(2)
Nový občiansky preukaz sa vydá držiteľovi
a)
po zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania..."

 

Kancelária prvého kontaktu obce Hviezdoslavov

 

Zdroj fotografie: hviezdne-byvanie.sk

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.