Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Navštívili sme Veľký Biel, v ktorom sa inšpirujeme pre našu základnú školu

GALÉRIA
Dátum: 15.08.2019
Autor: Obec Hviezdoslavov
Počet videní: 4266
Navštívili sme Veľký Biel, v ktorom sa inšpirujeme pre našu základnú školu

Dnes sme navštívili našich kolegov v neďalekom Veľkom Bieli, v okrese Senec.

Dnes poobede prebehlo stretnutie zástupcov obce Hviezdoslavov s predstaviteľmi samosprávy vo Veľkom Bieli (okr. Senec) ohľadom projektu štátnej základnej školy, ktorú máme záujem realizovať ešte v tomto programovom období vo Hviezdoslavove.

To, čo sa ešte pred niekoľkými mesiacmi zdalo utópiou, začína dnes byť jednoznačným cieľom. Nie je ním jedna základná škola, ale rovno školy dve. Naším jednoznačným cieľom sú dve čisto nové základné školy (ročníky 1 až 9) vo Hviezdoslavove.

Prvá bude, minimálne, čo sa stavby týka, vďaka zámene pozemkov s rímsko-katolíckou cirkvou skutočnosťou už budúci rok. Dočítate sa o tom tu. Jej súčasťou je, samozrejme, aj plne vybavená telocvičňa.

Lokalitu pre druhú, v tomto prípade štátnu, resp. obecnú základnú školu s plnou vybavenosťou, ešte hľadáme, hoci najreálnejšie, aj vzhľadom na odporúčania Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a rozvoj, sa javí lokalita "Letorosty" v časti Hviezdoslavov-Podháj, keďže obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 1.8. zobralo na vedomie stanovisko Komisie, ktorá osobitne vo svojej dôvodovej správe odporúča investorovi vymedziť plochu 5.000 m2, ktorú pri rokovaniach prisľúbil opciou rezervovať pre obec na umiestnenie školy. Rokovania s investorom prebiehajú už v tomto momente...

Obec Hviezdoslavov prejavila záujem, po vzore kolegov z Veľkého Bielu, ktorí postupovali rovnako, o financovanie tohto veľkého projektu prostredníctvom tzv. "PPP" projektu. Základná škola vo Veľkom Bieli je podľa dostupných informácií 1. takto financovanou základnou školou v Slovenskej republike.

PPP je všeobecný pojem pre spoluprácu verejného a súkromného sektora, ktorá vzniká s cieľom využitia zdrojov a schopností súkromného sektora pri zabezpečení verejnej infraštruktúry alebo verejných služieb. Základom PPP projektu je dlhodobý zmluvný vzťah, v ktorom verejný a súkromný sektor vzájomne zdieľajú úžitky a riziká vyplývajúce zo zabezpečenia verejnej infraštruktúry alebo verejných služieb.

PPP je na Slovensku od 1.1.2010 (novelizácia zákona o verejnom obstarávaní) možné realizovať prostredníctvom koncesnej zmluvy. Pri veľkých projektoch sa využíva vytvorenie tzv. spoločnosti pre zvláštne účely SPV (special purpose vehicle), kde sa v konzorciu stretne viacero firiem zapojených do projektu (napr. stavebná firma, banka, správcovská spoločnosť, prípadne aj verejný partner).

 

Výhod PPP je hneď niekoľko:

 • Zabezpečenie kvalitných verejných služieb a infraštruktúry, pričom samospráva neprichádza o kontrolu
 • Efektívnejšia realizácia – súkromný investor je zároveň prevádzkovateľom a má preto zvýšenú motiváciu postupovať pri výstavbe kvalitne, keďže bude neskôr postihnutý v prípade prevádzkových problémov
 • Pri projektoch realizovaných tradičným spôsobom dochádza častejšie k časovému sklzu a prekročeniu plánovaného rozpočtu ako pri projektoch realizovaných formou PPP (súkromný investor sa väčšinou zaväzuje k pokute v prípade omeškania a musí sám uhradiť prekročenie rozpočtu)
 • Efektívnejšie rozdelenie rizík
 • Umožnenie potrebných investícií už dnes
 • Využitie know-how pracovných postupov súkromného sektora pri realizácii PPP projektov

 

Aké sú ekonomické dopady PPP na samosprávu?

 • Platby za koncesiu (platba za dostupnosť) je platbou za služby a je hradená z bežného rozpočtu samosprávy
 • Realizácia PPP bez dopadu na zadlženosť samosprávy a bez potreby vstupných investícií
 • Riziká financovania projektu znáša súkromný partner
 • Zvýšenie bežných príjmov samosprávy ako priamy efekt zvýšenia kapacity školských zariadení - nárast podielových daní na základe vyššieho počtu detí v materskej škole, nárast normatívneho príspevku na žiaka v základnej škole,
 • Nárast počtu obyvateľov ako sekundárny efekt z dôvodu zlepšenia podmienok pre školskú a predškolskú výchovu a s tým spojený nárast bežných príjmov ako podielu na DPFO a priamych daní

 

V galérii nájdete niekoľko fotografií z dnešného stretnutia. Čoskoro Vás budeme informovať o ďalšom progrese v tomto smere. Ďalšie rokovania sú naplánované na začiatok budúceho týždňa...

 

Marek Lackovič

starosta

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.