Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktualizované. Riešime verejné osvetlenie v častiach, kde sa nesvieti

GALÉRIA SÚBOR
Dátum: 12.03.2021
Počet videní: 5744
Aktualizované. Riešime verejné osvetlenie v častiach, kde sa nesvieti

Informujeme našich obyvateľov...

19.8.2019

V uplynulých dňoch sme mapovali oblasti, v ktorých je potrebné čo najskôr vyriešiť nepríjemnú situáciu s absentujúcim verejným osvetlením. Osobne sme aj so zástupcom V-elektrik, s. r. o. (spoločnosť, ktorá vo Hviezdoslavove poskytuje garantované energetické služby vďaka podpísanej zmluve od 24.8.2018) navštívili všetky predmetné lokality vo Hviezdoslavove a zahájili projektový proces.

Ide o tieto lokality:

 • Slnečnicová (časť Záhrady)
 • Veterná (časť Záhrady)
 • Nezábudková (časť Záhrady)
 • Kríková (časť Podháj)
 • Kvetná (časť Podháj)
 • Česká (slepá ulica - výbežok z Českej ul.)
 • "Furmanská" (vnútroblok za hostincom)
 • Stromová (časť Podháj)

 

Pri všetkých spomínaných (okrem Kvetnej, kde už lampy osadené sú a fungujú a kde investor žiada, aby VO prebrala obec na základe jeho žiadosti a Dohode o spolupráci z 27.10.2014, no nainštalovaný je zastaraný typ svietidiel, čo bude nutné doriešiť) je potrebné vyhotoviť v nasledujúcich dňoch a týždňoch nové merania a rozpracovať projektovú dokumentáciu (v niektorých lokalitách nie sú ani lampy, ani stĺpy, nič - čo významne zťažuje celý proces).

Túto projekčnú časť pripraví, zrealizuje a postupne, pokiaľ jej to finančná situácia dovolí, zaplatí obec.

Vo všetkých predmetných lokalitách budú v nasledujúcich dňoch prebiehať osobné stretnutia, kde preberieme ďalšie podrobnosti a hlavne realizačnú časť.

Prvé dve stretnutia sú plánované na 4. septembra v lokalitách Česká a "Furmanská". Oficiálny list prišiel všetkým dotknutým nehnuteľnostiam aj do schránok. Ďalším lokalitám prídu podobné listy do schránok v priebehu tohto týždňa. Zakaždým sa objavia aj tu, v tomto článku...

 

Aktualizácia 17.10.2019

V septembri 2019 obec Hviezdoslavov objednala pod č. 42/2019 "Realizačný projekt rozšírenie VO pre obec Hviezdoslavov" spočívajúci v naprojektovaní rozšírenia verejného osvetlenia na uliciach Slnečnicová, Veterná, Nezábudková, Kríková a Stromová v obci Hviezdoslavov vo výške 720,00 EUR vr. DPH. Táto projektová dokumentácia by mala byť podľa slov dodávateľa hotová do konca októbra 2019 / začiatkom novembra 2019.

 

Aktualizácia 11.11.2019

Projektová dokumentácia je hotová. Časť z nej sme zaslali Vašim kontaktným osobám na predmetných uliciach, ktoré v prípade záujmu o nahliadnutie pokojne kontaktujte a časť si môžete pozrieť aj nižšie v priložených podkladoch...

Výkaz výmer ukázal, že kompletná realizačná cena za Slnečnicovú, Veternú, Nezábudkovú, Kríkovú a Stromovú ul. prekročila 80.000 EUR.

S kolegami teraz hľadáme variantné možnosti, aby sme to vedeli realizovať tak aby:

 1. Sme aspoň časť projektu vedeli vyriešiť zdodatkovaním platnej zmluvy o garantovaných energetických úsporách, aby sme ušetrili Vaše i obecné fin. prostriedky.
 2. Sme túto prvú etapu vedeli realizovať čo najskôr (to sa bude dať urobiť v lokalitách, kde už fyzicky stoja stĺpy, na ktoré ale zas musíme získať povolenie od ZSD).
 3. Boli tým pádom finálne náklady čo najnižšie...

Budeme Vás informovať. Nie je to jednoduché. Situáciu navyše zhoršuje fakt, že v 75% prípadoch ide o Vaše súkromné pozemky, ulice a cesty, kde obec nevlastní nič...

 

Aktualizácia 13.1.2020

V mene obce Hviezdoslavov sme Západoslovenskej distribučnej, a. s. zaslali na vyjadrenie tlačenú verziu realizačného projektu rozšírenia verejného osvetlenia (VO) v niektorých častiach našej obce. Rozšírenie sa týka pripojenia nového odberného miesta (zriadenia RVO) a zároveň umiestnenia zariadení VO na podperných stĺpoch ZSDIS, čo už komunikujeme paralelne s poverenými osobami od ZSDIS.

Čo sa týka realizácie osvetlenia, postup je nasledujúci:
 
1. Realizácia nového RVO a NN prípojky +  východisková revízna správa 
2. Zriadenie nového OM na základe bodu 1 so ZSDIS
3. Zmluva o dodávke elektriny na novozriadené OM s dodávateľom energie
4. Výmena svietidiel + funkčná skúčka VO
 
Výmena svietidiel na LED by mala byť zrealizovaná ako dodatok k zmluve o GES s poskytovateľom, fy. V-elektrik, s. r. o.. Predtým je však potrebné zabezpečiť prevod sústavy VO na obec (čo sa nám v prípade Slnečnicovej ul. podarilo v decembri 2019), lebo súkromný poskytovateľ nemôže montovať svietidlá na cudzí majetok.
 
Budeme Vás kontaktovať, pevne veríme, čo najskôr...
 
 

Aktualizácia 26.3.2020

Dnes prebehlo odovzdanie a prevzatie diela v zmysle objednávky zo dňa 19.2.2020 pre stavbu "Doplnenie ver. osvetlenia pre obec Hviezdoslavov - elektrické pripojenie NN v časti ulíc Slnečnicová, Veterná, Nezábudková"
 
Na Slnečnicovej ul. v týchto dňoch prebehne zriadenie nového odberného miesta (OM) a uskutoční sa zmluva o dodávke elektriny na novozriadené OM. Za bežných okolností to trvá 2 týždne. Už o pár týždňov prebehne výmena svietidiel a funkčná skúška nového verejného osvetlenia. Svietenie po dlhých rokoch na tejto ulici, kde žije zhruba stovka obyvateľov, je tak už naozaj otázka dní až týždňov...
 
V 2. etape ideme hneď na to riešiť Veternú a Nezábudkovú ul., zrealizovať však v tomto prípade bude nutné úplne nové vzdušné vedenie na jestvujúce stĺpy. Termín realizácie je apríl - jún 2020. Občanov budeme kontaktovať prostredníctvom ich kontaktnej osoby, tak ako v prípade Slnečnicovej ul..
 
V 3. etape budú vyriešené ulice Kríková a Stromová v časti Podháj. Tu je prípad najzložitejší, pretože chýba nielen samotné verejné osvetlenie, ale aj stĺpy, na ktorých by malo byť VO uchytené. Finančne je tak tento projekt zďaleka najnáročnejší. Termín realizácie závisí od vôle obyvateľov predmetných ulíc pomôcť obci s financovaním tejto pomerne nákladnej záležitosti...
 
Za pomoc s realizáciou verejných obstarávaní a vysoké nasadenie v tejto veci špeciálne ďakujem poslancovi OZ, Jánovi Karabovi.
 
 

Aktualizácia 31.3.2020

Dnes doobeda bola podpísaná zmluva o pripojení, ktorú sme vzápätí zaslali Západoslovenskej distribučnej, a. s.. Pred malou chvíľou sme zároveň spustili verejné obstarávanie rozvodu verejného osvetlenia pre ulice Veterná a Nezábudková. Oslovené boli, v súlade so zákonom, min. tri subjekty...
 
 

Aktualizácia 8.4.2020

Po rokoch sa opäť svieti aj na konci Záhrad. Začali sme Slnečnicovou ul., pokračovať budeme Veternou a Nezábudkovou ulicou. Stovka ľudí tak už dnes nemusí domov chodiť v úplnej tme. Chcelo to majetkovo vysporiadať "staré" stĺpy, technický audit kabeláže, "meračky", novú "projektovku", nový rozvádzač VO, NN prípojku, zriadiť nové odberné miesto, zopár zmlúv, novú revíznu správu a trochu trpezlivosti.

Postupne sa bude svietiť všade, kde sa dnes nesvieti. V 21. storočí by sa naozaj patrilo. Pracujeme na tom...

 

Aktualizácia 12.5.2020

Rozvod verejného osvetlenia pre ulice Veterná a Nezábudková bol v uplynulých dňoch dobudovaný a dnes bol i úspešne prevzatý. Po Slnečnicovej ul. sa tak bude konečne po rokoch svietiť i na Veternej a Nezábudkovej (a, samozrejme, Konrádovej). Výmena svietidiel na všetkých uliciach za moderné a úsporné LED svietidlá, v súlade s projektom a zmluvou o garantovaných energetických úsporách, prebehne po schválení zastupiteľstvom na najbližšom zasadnutí (začiatok júna).
 
 

Aktualizácia 16.6.2020

Informácia od zmluvného partnera ohľadom inštalácie nových LED svietidiel na uliciach Kvetná, Konrádová, Slnečnicová, Veterná, Nezábudková:

"Dobrý deň.

Svietidlá sú už 10 dní objednané avšak bohužiaľ nevedia ich dodať v kratšom termíne ako 29.6.2020. Následne okamžite zrealizujeme montáž. Už sme to urgovali no majú po korone zahltenú výrobu a sklad majú vypredaný."

 

Aktualizácia 15.7.2020

PO ROKOCH SVIETIME NA ĎALŠÍCH TROCH ULICIACH

 • na Nezábudkovej
 • na Konrádovej
 • na Veternej

Konečne je tak osvetlená aj zadná časť Záhrad, resp. takmer 200 ďalších obyvateľov...

Tento projekt bol financovaný z obecného rozpočtu a stál 8.363,73 EUR vr. DPH. Sumou 4.000,00 EUR prispeli na projekt obyvatelia bývajúci v lokalite, za čo im úprimne ďakujeme.

Na každej ulici sú namontované úsporné LED svietidlá. V rýchlom slede (III. etapa) je potrebné zamerať sa na ďalšie lokality, kde sa stále nesvieti (Kríková, Stromová a ďalšie).

 

Aktualizácia 24.8.2020

Dnes bolo spustené verejné obstarávanie na realizáciu ver. osvetlenia na ul. Kríková. V rýchlom slede bude v najbližších dňoch nasledovať i ul. Stromová.

 

Aktualizácia 8.9.2020

Verejné obstarávanie pre Kríkovú ul. bolo úspešne ukončené a finančné prostriedky boli vo štvrok 3.9. schválené zastupiteľstvom (aj pre Kríkovú ul., aj pre Stromovú ul.). Materiál bol podľa slov zhotoviteľa objednaný, dodacia lehota svietidiel sú 4 týždňe...
 
 

Aktualizácia 13.11.2020

SVIETI SA UŽ AJ NA KRÍKOVEJ ULICI V PODHÁJI

Po rokoch konečne svietime už aj na Kríkovej ul. v časti Podháj. Dnes bola takisto podpísaná Objednávka na zhotovenie diela s víťazom verejného obstarávania - spoločnosťou V-elektrik, s. r. o., vďaka ktorej ešte tento rok (zhotoviteľ má na to max. 45 dní) osvetlíme aj Stromovú ulicu. Vysúťažená cena za dielo je 19.369,04 EUR vr. DPH. Tento rok sme tak dokopy osvetlili až 7 jestvujúcich lokalít, ktoré na osvetlenie čakali dlhé roky a v ktorých žije cca. 450 obyvateľov, celkovo za takmer 39.500 EUR vr. DPH:
 • Slnečnicová (časť Záhrady)
 • Veterná (časť Záhrady)
 • Nezábudková (časť Záhrady)
 • Konrádová (časť Záhrady)
 • Kríková (časť Podháj)
 • Kvetná (časť Podháj)
 • Stromová (časť Podháj) - bude hotové DEC 2020

 

Aktualizácia 12.1.2021

STROMOVÁ UL. S MEŠKANÍM 4 - 6 TÝŽDŇOV

Zhotoviteľ diela nás upozornil, že kvôli pretrvávajúcemu mrazivému počasiu bude vybudovanie verejného osvetlenia (VO) na ul. Stromová zrealizované s miernym omeškaním. "STN hovorí o realizácii pri priemernej dennej teplote nad 5 °C, čo má, samozrejme, logický základ. Je to kvôli správaniu sa materiálu v takomto teplotnom rozsahu a možné problémy po montáži s vadami." Za meškanie realizácie sa preto úprimne ospravedlňujeme a zároveň veríme, že VO bude začiatkom februára realitou...

 

Aktualizácia 12.3.2021

MÁME 1. ULICU S PLNE AUTONÓMNYM SOLÁRNYM LED VER. OSVETLENÍM

Pilotný projekt vyrástol v uplynulých dňoch na Stromovej ul. v Podháji. Výstupný svetelný tok je min. 2.500 lm, disponibilita osvetlenia počas roka dosiahne min. 95%, t. j. min. 3.800 nočných hodín z plánovaných 4.000 hodín požadovaného svietenia. LED svietidlá sa zopínajú automaticky pri západe / východe slnka. Vyžarovacia schopnosť je v dnešnej dobe prakticky identická s el. osvetlením, avšak táto realizácia sa zaobišla bez zbytočných rozkopávok celej ulice a navyše nás v budúcnosti nečakajú ani žiadne platby za odber el. energie. Dielo bolo vysúťažené za 19.369,04 EUR. Konečne sa tak po dlhých rokoch svieti aj na Stromovej ul. v časti Podháj!

 
 

Marek Lackovič

starosta

a

poslanci Ján Karaba & Adam Takáč

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka na stretnutie - občania Furmanskej ul. Veľkosť: 78.3 kB Formát: pdf Dátum: 19.8.2019
Pozvánka na stretnutie - občania Českej ul. Veľkosť: 78.6 kB Formát: pdf Dátum: 19.8.2019
Pozvánka na stretnutie - občania Nezábudkovej ul. Veľkosť: 78.2 kB Formát: pdf Dátum: 22.8.2019
Pozvánka na stretnutie - občania Slnečnicovej ul. Veľkosť: 78.1 kB Formát: pdf Dátum: 22.8.2019
Pozvánka na stretnutie - občania Veternej ul. Veľkosť: 78.3 kB Formát: pdf Dátum: 22.8.2019
Pozvánka na stretnutie - občania Kríkovej ul. Veľkosť: 78.3 kB Formát: pdf Dátum: 25.9.2019
Pozvánka na stretnutie - občania Stromovej ul. Veľkosť: 78.4 kB Formát: pdf Dátum: 25.9.2019
Situácia VO - Kríková a Stromová ul. Veľkosť: 389.4 kB Formát: pdf Dátum: 11.11.2019
Situácia VO - Slnečnicová, Veterná a Nezábudková ul. Veľkosť: 470 kB Formát: pdf Dátum: 11.11.2019

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.