Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hviezdoslavov bol nominovaný na Cenu pre otvorenú samosprávu za rok 2019

Dátum: 17.09.2019
Autor: Obec Hviezdoslavov
Počet videní: 2056
Hviezdoslavov bol nominovaný na Cenu pre otvorenú samosprávu za rok 2019

Obec Hviezdoslavov môže získať svoju najcennejšiu trofej už v piatok...

Áno, je to tak. Náš Hviezdoslavov bol nominovaný na Cenu pre otvorenú samosprávu za rok 2019. Svoju najcennejšiu trofej v modernej histórii samosprávy môžeme získať už tento piatok, 20.9.2019, kedy prebehne slávnostné a oficiálne vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie ceny v Ružomberku, ktorého sa za nominovaného - obec Hviezdoslavov - zúčastní starosta obce, Marek Lackovič.

 

Najcennejšou môže byť preto, lebo Hviezdoslavov nominovali priamo ľudia...

 

Združenie občanov miest a obcí Slovenska sa od svojho vzniku snaží svojimi aktivitami o podporu obcí v snahe o väčšiu otvorenosť a priateľský prístup k občanovi. Oceniť takéto konanie je zmyslom udeľovania ceny ZOMOS. Združenie občanov miest a obcí Slovenska tento rok udelí ocenenie "Zdravá Otvorená Moderná Obecná Samospráva" samospráve, ktorá proaktívne zverejňuje a sprístupňuje informácie aj nad rámec zákona, podnecuje obyvateľov k participácii na veciach obecných, vytvára priestor pre komunity a spolupracuje s nimi. Otvorená obec je samospráva, ktorá prijíma názory obyvateľov i po voľbách, prizýva ich k rozhodovaniu, vytvára pozitívne prostredie k diskusii a hľadaniu najvhodnejších riešení. Obyvateľom je umožnené prostredníctvom naslúchajúcich poslancov a starostov podieľať sa na vývoji obce a ovplyvňovať kvalitu života v nej. Udeľovanie ceny je súčasťou projektu "Zorientuj sa v samospráve". Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Cena sa udeľuje maximálne raz za kalendárny rok, spravidla 6. septembra. V tento deň v roku 1990 bol Slovenskou národnou radou prijatý zákon o obecnom zriadení, ktorý obnovil demokratickú samosprávu na miestnej úrovni na Slovensku. ZOMOS sa aj týmto spôsobom hlási k fungujúcim demokratickým inštitúciám a princípu slobodnej samosprávy.

Udeľovanie cien je potrebné každoročne vyhlásiť. Deje sa tak verejným aktom s vyhlásením doplňujúcich charakteristík pre daný ročník. Z hodnotenia sú vylúčené obce, ktoré sú mestami alebo časťami miest so štatútom mestskej časti v mestách Bratislava a Košice. Okrem toho môže organizátor ocenenia udeliť aj osobitnú cenu s konkrétnym zdôvodnením udelenia ocenenia. Viac informácií nájdete priamo na stránke ZOMOSu TU.

Členov Hodnotiacej komisie ceny určí správna rada ZOMOS a ich mená sú zverejnené najneskôr v momente vyhlásenia udeľovania ocenenia na daný rok. Členovia hodnotiacej komisie ceny ZOMOS sú garantmi odbornosti a hodnôt, ktoré ZOMOS vyznáva smerom navonok. Členovia nesmú byť v konflikte záujmov s nominovanými, o čom sú členovia hodnotiacej komisie povinní informovať ZOMOS. Ich konflikt záujmov posúdi správna rada ZOMOS a rozhodne o členstve v hodnotiacej komisii podľa miery závažnosti konfliktu záujmov daného člena. Pri posudzovaní berie do úvahy najmä dôveryhodnosť ceny ZOMOS.

Prvotné hodnotenie realizuje správna rada ZOMOS, ktorá overí splnenie formálnych indikátorov, ktoré musí kandidát na finalistu spĺňať a určí členov Hodnotiacej komisie ceny. Ku každej nominácii priloží hodnotenie plnenia formálnych indikátorov transparentnosti obce, ktoré určí správna rada ZOMOS. Po ich posúdení a oboznámení sa s nomináciu hodnotiaca komisia ceny určí nositeľov ceny pre daný ročník.

Organizátor si dokonca vyhradzuje právo v príslušnom roku ocenenie nevyhlásiť alebo neudeliť. Ocenenie neudelí, ak v príslušnom ročníku nebudú vhodné nominácie resp. o neudelení ocenenia rozhodne hodnotiaca komisia. Cena nebude udelená ani v prípade, ak laureát ocenenie odmietne.

Udelenie ceny je zásadne verejné, otvorené aj pre zástupcov médií.

Cena ZOMOS má poukázať na dobré príklady fungovania samosprávy. Okrem hmotného vyjadrenia samotného ocenenia je súčasťou ceny aj pomoc odborníkov spolupracujúcich so ZOMOS pri nastavovaní formálnych pravidiel fungovania danej obce.

O výsledkoch Vás budeme informovať naživo, priamo z Ružomberka, v piatok, krátko pred obedom...

 

Obecný úrad Hviezdoslavov

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.