Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Správa o stave projektov základných škôl vo Hviezdoslavove - september 2019

Dátum: 23.09.2019
Autor: Obec Hviezdoslavov
Počet videní: 2023
Správa o stave projektov základných škôl vo Hviezdoslavove - september 2019

Aktuálne informácie o plánovaných základných školách...

Milí Hviezdoslavčania.

V auguste sme Vás na tomto mieste podrobnejšie informovali o tom, že naším jednoznačným cieľom nie je jedna, ale rovno dve čisto nové základné školy (ročníky 1 až 9) vo Hviezdoslavove. Dovoľte teda dnes, prosím, krátky report o tom, ako sme na tom...

 

1. Cirkevná základná škola vo Hviezdoslavove:

Obecné zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí uplynulú stredu dňa 18.9.2019 svojím Uznesením č. 109/2019 jednomyseľne odsúhlasilo začatie procesu obstarania urbanistickej štúdie, v súlade s platným územným plánom obce, za podmienky verejného pripomienkovania zadania aj návrhu urbanistickej štúdie pre rozvojové územie 4-01/2010 Centrum obce Hviezdoslavov, a to všetko prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle § 2a zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Predmetné Zadanie, ktorého je základná škola súčasťou, bolo zverejnené na Úradnej tabuli webového sídla obce práve dnes. Investor (rímsko-katolícka cirkev) je teda už len krok pred územným rozhodnutím. Investor by rád začal s prvou etapou výstavby v horizonte troch-štyroch mesiacov a napreduje tak veľmi rýchlo. Obec Hviezdoslavov poskytuje v tomto smere plnú súčinnosť.

Nadmieru potešiteľným faktom je v tomto prípade informácia, že stavba bude navrhnutá ako trojpodlažná budova s osemnástimi triedami, ktorej súčasťou sú aj priestory školskej jedálne. Maximálny možný počet žiakov v budúcnosti by tak mohol atakovať číslo 400, namiesto pôvodne avizovaných 180-200.

Na webe bude, samozrejme, zverejnená aj finálna urbanistická štúdia, o čom Vás taktiež budeme informovať, pretože ju bude možné v súlade s nastavenými transparentnými procesmi pripomienkovať.

 

2. Štátna (obecná) základná škola vo Hviezdoslavove:

V týchto dňoch stále prebiehajú živé rokovania ohľadom kúpy vhodného pozemku o rozlohe cca. 7500 m2 (pôvodne sme mali záujem "len" o 5000 m2 ale veľkosť sme prehodnotili), o ktorý sme prejavili záujem a ktorý máme vyhliadnutý v lokalite "Letorosty" v časti Hviezdoslavov-Podháj. 

Najreálnejšie, aj vzhľadom na odporúčania Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a rozvoj, sa javí práve lokalita "Letorosty" v časti Hviezdoslavov-Podháj, keďže obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 1.8. zobralo na vedomie stanovisko Komisie, ktorá osobitne vo svojej dôvodovej správe odporúča investorovi vymedziť túto plochu, ktorú pri rokovaniach prisľúbil opciou rezervovať pre obec, na umiestnenie školy. 

Predmetný pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Hviezdoslavova je v právoplatnom Územnom pláne a jeho Zmenách a doplnkoch označený ako rozvojová plocha. V právoplatnom Územnom pláne obce Hviezdoslavov bolo stanovené spracovanie urbanistickej štúdie pre tieto lokality. Podľa stavebného zákona a vyhlášky 55/2001 musí byť pred spracovaním urbanistickej štúdie najskôr spracované Zadanie urbanistickej štúdie, ktoré určí najmä obsah a rozsah štúdie. Platný Územný plán hovorí, že Zadanie schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Hviezdoslavov. V tomto prípade tak urobilo Uznesením č. 91/2019.

Obec Hviezdoslavov prejavila záujem, po vzore kolegov z Veľkého Bielu, ktorí postupovali v uplynulých mesiacoch rovnako, o financovanie tohto veľkého projektu prostredníctvom tzv. "PPP" projektu, resp. financovania.

O ďalšom procese Vás budeme informovať...

 

Marek Lackovič

starosta

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.