Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zber nebezpečného, veľkoobjemného a elektroodpadu 22.05.2024

Dátum: 07.05.2024
Autor: Mgr. Petra Čerňanová
Počet videní: 718
4 min. čítania
Zber nebezpečného, veľkoobjemného a elektroodpadu 22.05.2024

Aktuálne informácie...

Vážené Hviezdoslavčanky, Hviezdoslavčania.

     Oznamujeme Vám, že Obec Hviezdoslavov v spolupráci so spol. Marius Pedersen, a. s. a spoločnosťou MAROT EKO, s. r. o. bude realizovať zber a prepravu nebezpečného, veľkoobjemového a elektroodpadu.

     Zber bude prebiehať v stredu, dňa 22.05.2024, v čase od 13:00 do 17:00, a to priamo na našom Zbernom dvore (ZD), ktorý sa nachádza vo Hviezdoslavove, cesta smer Mierovo. Prístup k ZD je z cesty II. triedy č. 503 (zo Seneckej cesty).

 

Kto môže využiť zber nebezpečného odpadu na ZD:

     ZD je určený pre obyvateľov:

 • ktorí majú na území obce Hviezdoslavov trvalý pobyt (TP),
 • bez TP v Obci za podmienok, že majú uhradený poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadku (KO).

 

Poplatník je povinný preukázať sa platným občianskym preukazom (OP) prevádzkovateľovi ZD, ak má na území Hviezdoslavova TP. Poplatník bez TP je povinný preukázať svoju totožnosť platným OP a kartičkou preukazujúcou uhradenie poplatku na príslušný rok. Poplatníci bez TP si môžu vyzdvihnúť kartičku potvrdzujúcu uhradenie poplatku v stránkových hodinách na Obecnom úrade, Referáte daní a poplatkov.

 

Čo sa bude zbierať:

NEBEZPEČNÝ ODPAD:

 • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
 • rozpúšťadlá
 • pesticídy
 • žiarivky
 • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
 • oleje a tuky iné ako uvedené 20 01 25
 • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, 20 01 23

 

VEĽKOOBJ. ODPAD:

 • koberce, podlahoviny,
 • nábytok, bytové jadrá
 • matrace
 • detské kočíky
 • a pod.

 

ELEKTROODPAD:

 • malé spotrebiče – rýchlovarné kanvice, hriankovače, mobilné telefóny, spotrebná elektronika (DVD prehrávače, magnetofóny, diaľkové ovládače...)
 • videokamery, fotoaparáty
 • výpočtová technika – počítače (nie monitory), notebooky, klávesnice...
 • herné konzoly, elektronické hudobné nástroje, kalkulačky
 • batérie, akumulátory
 • monitory, televízory, žiarivky a výbojky – NEZBIERAME! Tie je naďalej potrebné odovzdávať na špecializovaných miestach

 

POZOR!

Poprosíme o maximálnu ohľaduplnosť

 

     VŠETKY chemikálie musia byť zabalené v originálnych čitateľných neporušených obaloch vhodných na prepravu, aby sa zabránilo ich rozbitiu, vyliatiu alebo vyparovaniu. Obaly MUSIA obsahovať iba odpad resp. chemikáliu, ktorá je deklarovaná na obale...

     Veľkoobjemový odpad (skrine, postele a i. nábytky...) pracovníci OcÚ Hviezdoslavov (Zelená linka: 0910 559 993) od vás prevezmú len v rozloženom stave.

 

ĎAKUJEME