Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva na kosenie pre majiteľov súkromných pozemkov

Dátum: 27.05.2024
Počet videní: 669
2 min. čítania
Výzva na kosenie pre majiteľov súkromných pozemkov

Dôležité upozornenie

Obec Hviezdoslavov ako kompetentný orgán na úseku ochrany životného prostredia Vás upozorňuje na dodržanie zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a na § 5 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia obce Hviezdoslavov o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Hviezdoslavov.

Povinnosťou vlastníka, nájomcu, správcu a pod. pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. 

Aby sa zabránilo nežiadúcemu stavu, žiadame s okamžitou platnosťou vlastníkov, nájomcov, užívateľov a pod. poľnohospodárskych aj nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, invazívnych rastlín, náletových drevín a vzniku požiarneho nebezpečia, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch, ich kosenia, čistenia, najmenej 2 krát do roka. 

 

OcÚ Hviezdoslavov