Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2024

SÚBOR
Dátum: 11.06.2024
Počet videní: 72
2 min. čítania
Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2024

Rozpočtové opatrenie č. 1/2024...

V súlade s ustanovením § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa navrhuje zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2024.

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. obec Hviezdoslavov zverejňuje návrh rozpočtového opatrenia najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce; ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 platia rovnako.

Dňom vyvesenia návrhu rozpočtového opatrenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

  • Adresa pre písomnú a ústnu formu je OcÚ Hviezdoslavov, Hlavná ul. č. 8/10, 93041 Hviezdoslavov
  • Adresa pre elektronickú formu je Obecny@Hviezdoslavov.sk 

 

Horeuvedená lehota určená na pripomienkovanie uplynie 24.06.2024 o 23:59.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rozpočtové opatrenie č. 12024 - NÁVRH
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 214.5 kB Formát: pdf Dátum: 11.6.2024