Obec Hviezdoslavov

Poslanci OZ

Poslanec:       

Patrik Cvengroš (nezávislý kandidát s podporou hnutia Progresívne Slovensko)

Predseda Sociálnej komisie
Člen Komisie pre bezpečnosť a ochranu obecného majetku


Poslanec:        

Ing. Adam Takáč (Progresívne Slovensko)

Predseda Komisie pre bezpečnosť a ochranu obecného majetku
Člen Sociálnej komisie
Člen Komisie na ochranu verejného záujmu


Poslankyňa :

Ing. Dominika Šalátová Sumihorová (Progresívne Slovensko)

Predseda Komisie kultúry, vzdelávania a športu


Poslanec:       

Ing. František Kavecký (nezávislý kandidát)

Predseda Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja
Člen Komisie kultúry, vzdelávania a športu


Poslankyňa - zástupkyňa starostu:   

Tatiana Skybová (nezávislá kandidátka)

Predseda Komisie na ochranu verejného záujmu
Člen Komisie kultúry, vzdelávania a športu
Člen Sociálnej komisie


Poslanec:        

Ing. Ján Karaba (OĽANO, Sloboda a Solidarita)

Člen Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja
Člen Komisie na ochranu verejného záujmu


Poslankyňa:   

Ing. Jaroslava Polakovič (nezávislá kandidátka)

Predseda Komisie pre rozpočet, financie a správu majetku obce
Člen Komisie územného plánovania, výstavby a rozvoja