RSS Obec Hviezdoslavov http://hviezdoslavov.sk RSS kanál obce Obec Hviezdoslavov sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Aktualizované. Ako bude vyzerať plošné testovanie vo Hviezdoslavove? http://hviezdoslavov.sk/sprava/14717/n 14717 Dôležité informácie... http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2020/covid-korona-maska_c56bd4_sm.jpg Zhoršujúca sa situácia v súvislosti s odvozom tekutého odpadu http://hviezdoslavov.sk/sprava/14635/n 14635 Dôležité informácie... http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2020/vodovod-voda-kohutik_a9d71a_sm.jpg Ochrana pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia http://hviezdoslavov.sk/sprava/14575/n 14575 Dôležitá informácia... http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2020/poziadnici-ohen-voda_7b0a8d_sm.jpg Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných http://hviezdoslavov.sk/sprava/14441/n 14441 Dôležitá informácia... http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2020/prasa-chliev-farma_e95012_sm.jpg Otvárame našu novú cykloklietku pri žel. zastávke http://hviezdoslavov.sk/sprava/14439/n 14439 Otvárame novú cykloklietku... http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2020/snimka_obrazovky_2020-10-15_o_132852_fdec80_sm.png Výzva na predloženie CP - Solárne LED osvetlenie, ulica Stromová http://hviezdoslavov.sk/sprava/14394/n 14394 Výzva na predloženie CP... Upozornenie: na základe prieskumu trhu bola určená PHZ v sume, ktorá prekročila hodnotu určenú vo výzve zo septembra 2020. http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2020/peniaze-mena-euro_4d6ad8_sm.jpg Výzva na predloženie CP - DÚR, Cyklodopravné trasy Hviezdoslavov http://hviezdoslavov.sk/sprava/14385/n 14385 Výzva na predloženie CP... http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2020/peniaze-mena-euro_b94a4f_sm.jpg Verejná vyhláška - Oznámenie o zač. stav. konania http://hviezdoslavov.sk/sprava/14458/n 14458 Hviezdoslavov – ZŠ – VN prípojka, TS, Distribučné rozvody http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2020/pero-zapisnik_57f88b_sm.jpg Aktualizované. Od 26.10. len elektronicky alebo telefonicky... http://hviezdoslavov.sk/sprava/14097/n 14097 Aktualizované... http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2020/infekcia-virus-epidemia-ruska_6b0c0d_sm.jpg Aktualizované. 13.10. Hviezdoslavov oficiálne navštívi vedenie Ministerstva dopravy a výstavby SR http://hviezdoslavov.sk/sprava/14281/n 14281 13.10.2020 nás čaká vzácna oficiálna návšteva http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2020/vlajka-slovensko_280b00_sm.jpg