RSS Obec Hviezdoslavov http://hviezdoslavov.sk RSS kanál obce Obec Hviezdoslavov sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Revitalizujeme vodorovné i zvislé dopravné značenie http://hviezdoslavov.sk/sprava/21273/n 21273 Aktuálne http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/cesta-doprava-obmedzenia-prace_ba2236_md_1369f3_md_3a7ec7_md_e253b0_sm.jpg Oznam o uložení zásielky - p. Chocholáček http://hviezdoslavov.sk/sprava/21276/n 21276 p. Chocholáček http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/pero-zapisnik_ba42db_md_a32753_sm.jpg Dvojica nových verejných obstarávaní http://hviezdoslavov.sk/sprava/21252/n 21252 Aktuálne http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/ou06_9ad21e_sm.jpg Zámer navrhovanej činnosti - "Obytný súbor Letorosty" http://hviezdoslavov.sk/sprava/21064/n 21064 Zámer navrhovanej činnosti http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_fb3190_md_f88efe_sm.jpg Veľké jarné čistenie obce http://hviezdoslavov.sk/sprava/21065/n 21065 Už v sobotu 17. apríla od 9:00 v celej obci! http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/211_82a76c_md_87087f_sm.jpg Výzva na predloženie ponuky - Obnova Obecného úradu Hviezdoslavov http://hviezdoslavov.sk/sprava/21066/n 21066 Výzva http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/peniaze-mena-euro_dd56b1_md_e4a632_sm.jpg Výzva na predloženie ponuky - Obnova pôvodnej budovy Materskej školy Hviezdoslavov http://hviezdoslavov.sk/sprava/21067/n 21067 Výzva  http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/peniaze-mena-euro_d1e970_md_f0a49f_sm.jpg Verejná vyhláška - Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením http://hviezdoslavov.sk/sprava/20919/n 20919 Hviezdne bývanie - chodník pre peších http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/pero-zapisnik_f4d30b_md_f5278d_md_ce556a_md_9bcfa3_sm.jpg Oznámenie o dobrovoľnej dražbe http://hviezdoslavov.sk/sprava/20869/n 20869 Dražba http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/sud-sudca-spravodlivost_efae78_sm.jpg Oznam o uložení zásielky - p. Hilmerová http://hviezdoslavov.sk/sprava/20872/n 20872 p. Hilmerová http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/pero-zapisnik_f4d30b_md_f5278d_md_ce556a_md_e76a59_md_f6da1d_md_3e2143_md_01dc96_md_55cde4_md_fa6bc9_sm.jpg