RSS Obec Hviezdoslavov http://hviezdoslavov.sk RSS kanál obce Obec Hviezdoslavov sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 VZN č. 3/2021 o miestnych daniach, poplatku za KO a poplatku za drobné SO http://hviezdoslavov.sk/novinka/26535/n 26535 Návrh VZN... http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_d7ed6d_md_398f94_md_c71d16_sm.jpg NÁVRH dodatku Dodatok č. 1/21 k VZN č. 1/2017 o ustanovení poplatku za miestny rozvoj http://hviezdoslavov.sk/novinka/26538/n 26538 Návrh VZN... http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_d7ed6d_md_b4e6de_md_69a9a4_sm.jpg Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2021 http://hviezdoslavov.sk/novinka/26545/n 26545 Rozpočtové opatrenie č. 1/2021... http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/peniaze-mena-euro_fdf305_md_d5fa29_md_5f170e_sm.jpg Návrh rozpočtu na rok 2022 - 2024 http://hviezdoslavov.sk/novinka/26551/n 26551 Návrh rozpočtu... http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/peniaze-mena-euro_fdf305_md_d5fa29_md_cf6d5a_sm.jpg Prerušenie distribúcie elektriny dňa 21.12.2021 http://hviezdoslavov.sk/novinka/26490/n 26490 Oboznámenie verejnosti http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/elektrina_ab0623_md_515fba_md_2c7277_sm.jpg Upozornenie na špeciálny režim našich úradov http://hviezdoslavov.sk/novinka/26411/n 26411 Priebežne aktualizujeme... http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/infekcia-virus-epidemia-ruska_d3452a_md_8dc8d3_sm.jpg Rekonštrukcia ul. Kríková + Rybničná a oprava výtlkov v obci http://hviezdoslavov.sk/novinka/26390/n 26390 Oznámenie o začatí rekonštrukcie http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/cesta-doprava-obmedzenia-prace_c616d9_sm.jpg Obnova obecného úradu hlási hotovo http://hviezdoslavov.sk/novinka/26400/n 26400 Staručký úrad dostal nový a vkusný facelift... http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/img_3999_2ad04c_sm.jpg Oznámenie o strategickom dokumente http://hviezdoslavov.sk/novinka/26257/n 26257 Územný plán obce Hviezdoslavov - Zmeny a doplnky č. 06/2021 http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/dedinka-priroda-slovensko_2b000f_sm.jpg Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – oprava http://hviezdoslavov.sk/novinka/26228/n 26228 Rekonštrukcia obslužných komunikácií – ul. Kríková, Rybničná http://hviezdoslavov.sk/data/news/hviezdoslavov.sk/2021/peniaze-mena-euro_ec44b6_md_a2e6b6_md_b5f2df_sm.jpg