Obec Hviezdoslavov
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Máme nový kamerový systém

Máme nový kamerový systém
O Vašu bezpečnosť sa stará nový kamerový systém...

Tento týždeň sme konečne kompletne vynovili rokmi zastaralú kamerovú infraštruktúru v centrálnej časti obce, ktorá je aktuálne niekoľkými novými kamerami (ktorých jednotlivé polohy nebudeme z pochopiteľných dôvodov prezrádzať) 24 hodín denne, 7 dní v týždni, plnofarebne a detailne snímaná a nahrávaná.

Postupne budú nové kamery pribúdať aj v ďalších častiach obce, kde je to z hľadiska bezpečnosti potrebné (pripravované stojiská na bicykle, stojiska na separovaný odpad, zastávky a pod.), nakoľko nám to konečne umožňuje novozrealizovaná IT infraštruktúra vybudovaná uplynulý týždeň vďaka projektu WiFi4EU (vďaka projektu máme navyše všetky verejné priestory pokryté bezplatnou Wi-Fi sieťou), na ktorý sme získali 15-tisíc eur od Európskej únie.

Náš nový kamerový systém je financovaný sčasti z vlastných zdrojov a sčasti bude finančne participovať i nový nájomca časti kultúrneho domu - budúci prevádzkovateľ zmrzlinárne - ktorého sme k tomu (ako i ku oddychovej zóne a výsadbe zelene) zmluvne zaviazali.

Špeciálne poďakovanie za koordináciu projektu patrí poslancovi OZ, Patrikovi Cvengrošovi.

 

Marek Lackovič

starosta